Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 30

kristjanski kristusov krit kriti kritik kritika kritje kriv krivda krivec krivica krivičen krivičnik krivično krivičnost krivina kriviti krivo krivočrten krivoprisežnik krivoverec krivoverstvo krivulja kriza križ križan križanje križarski križati križavček križavec križec križem križema križempot križen križevača križevitje križevniški križmanje krma krmar krmilo krmiti krmljen krmljenje kročaj krof krog krogast krogla kroglast kroglasto kroglica kroglin krogoma krogotek krogotok krogov krohot krohotaje krohotanje kroj krojač krojiti krok krokanje krokar krokodilov krom kromov kromovec kromovokisel krompir krompirček krompirjev krompirjevec krona kronan kronanje kronanjski kronati krop kropiti krošnja krota krotek krotiti krotko krotkodušnost krotkost krov krovec kroven krožec krožen krožiti krožnik krpa krpati krst krsta krsten krstiti krstitki krstnik krščanski krščansko krščanstvo krščen krščenec krščenica krščenik krščenka kršec krški krt krtača krtnica kruc kruh kruhar kruhek kruhen kruhov kruljav kruljavec krušen krut kruto krvav krvaveč krvaveti krvavo krvav_strašen krven krvolok krvolužen krvomočnica krvomok krvoščanje krvotvoren krznar krzno k_stran k_ta k_trošt kub kub. kubičen kubik kučilov kučma kufra kufrast kuga kugla kuglica kuha kuhalnica kuhan kuhanje kuhar kuharica kuhati kuhinja kuhinjski kuhovina kuja kujati kuk. kukalo kukati kukavica kukec kukmak kukmakov kukovica kulisa kuljka kultura kulturen kum kuma kumara kumarica kumaričen kumern

kristjanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščanski; [sskj]
kristusov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kritik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kritika samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kritje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za krivega; kontekst
krivda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivda; SSKJ
krivičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivičnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krivično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivičnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriviti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivočrten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivoprisežnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krivoverec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krivoverstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivulja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kriza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
križ medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križ samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križavček samostalnik, občno_ime, moškiIMP
križavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križema prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzkriž, križem; [sskj]
križempot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
križpotje; [sskj]
križen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
križevača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
tolar; splet
križevitje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
ohromelost; kontekst
križevniški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
križmanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
birma; kontekst
krma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krmljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
kročaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
korak; kontekst
krof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krog prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrog, okoli; [sskj]
krogast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
krogla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroglast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroglasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kroglica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroglin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krogoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
okrog; kontekst
krogoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
v krogu; kontekst
krogoma predlog(zastarela beseda)IMP
okrog; kontekst
krogotek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroženje; [sskj]
krogotok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroženje; [sskj]
krogov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krohot samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krohotaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
krohotanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
kroj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krojač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krojiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razcepiti; kontekst
krojiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razgraditi; Pleteršnik
krok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korak; kontekst
krokanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krokar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krokodilov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
krom samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kromov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kromovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kromit; splet
kromovokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
kromaten; splet
krompir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krompirček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krompirjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krompirjevec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krompirjevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krompirjevka; SSKJ
krona samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kronan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kronanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kronanjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kronati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kropiti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
krošnja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
krota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krastača; [sskj]
krotek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
krotiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krotko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krotkodušnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
krotkosrčnost; kontekst, SSKJ
krotkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krov samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čelada; kontekst
krov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streha; SSKJ
krovec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kroven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krožiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krožnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krpa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krpati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
krst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krsta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
krsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krstiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krstitki samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krst; Pleteršnik
krstnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junij; Pleteršnik
krščanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščansko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristjan; [sskj]
krščenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kršec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krški pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
krt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krtača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krtnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
krt; kontekst
kruc samostalnik, občno_ime, moški
kruh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kruhar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodajalec kruha; Pleteršnik
kruhek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kruhen pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
kruhov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kruljav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šepast, šepav; [sskj]
kruljavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šepav človek; [sskj]
krušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krut pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kruto prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
krvav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krvaveč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krvaveti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krvavo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
krvav strašen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
krven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krvolok samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krvolužen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krvomočnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
krvomok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
krvomočnost, hematurija, izločanje krvi s sečem; SSKJ in Pleteršnik
krvoščanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k
krvomočnost; SSKJ
krvotvoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krznar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krzno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
k stran predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
k ta predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
k trošt predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
kub samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kub. okrajšavaIMP
kubičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kubik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
kučilov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
kučma samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kufra samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
baker; Pleteršnik
kufrast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bakren; Pleteršnik, SSKJ
kuga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kugla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
krogla; Pleteršnik
kuglica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kroglica; Pleteršnik
kuha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jed, hrana; [sskj]
kuhalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuhan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuhanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuhar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuharica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuhati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuhinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuhinjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuhovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
zvarek; Pleteršnik
kuja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
trma; Pleteršnik
kujati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
kuk. okrajšavagoo300k, IMP
kukalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kukati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kukavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kukavica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strahopetec; SSKJ
kukec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žuželka, hrošč, črv; [sskj]
kukmak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kukmakov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
kukovica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
kulisa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kuljka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
krogla; kontekst (Zbirčica tam pa tam nabranih prav slovenskih besed)
kultura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kulturen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kum samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boter; [sskj]
kum samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kumina; Pleteršnik
kuma samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
botra; [sskj]
kumara samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kumarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kumaričen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kumern pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
slaboten; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0