Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 29

kozarec kozaški koze kozel kozica kozji kozlanje kozlič kozlov kozolec kozoprsk kozoprski koža kožar kožast kožekrilec koželj kožen kožica kožnat kožuh kožuhar kožuhast kožuhati kožuhov kožuhovina kr kr. kr...n. krača krafeljc kraften kragulj kraj krajan krajar krajc krajc. krajcar krajčev krajec krajepisje krajina krajnik krajnski krajnsko krajobrazec krak kral. kralj kraljemor kraljestvo kraljev kraljevanje kraljevati kraljevič kraljev_vrh kraljica kraljič kraljičin kraljična kraljovenčanje krama kramar kramarski kramljati kramp krancelj kranceljc kranjski kranjsko kranjskogorski kranjščina krap kras krasan krasen krasiti krasno krasota krasotica krasta krastača krasti krat kratek kratiti kratko kratkočasen kratkočasiti kratkočasnica kratkonikar kratkopecelj kratkoviden kratkovidnost krava kravarica kravica kravjak kravji kraž krcniti krč krčevit krčevito krčiti krčma krčmar krčmarica krčmarka krdelce krdelo kreatin krebuljčen krebuljica kreda kredanje kredit krediten krednat kredo kreg kregati kremen kremenast kremenat kremenček kremenčev kremenčevokisel kremenica kremenokisel kremenov krempelj kremžarjev kremžiti kreniti krepan krepčati krepčilo krepek krepiti krepko krepkost krepost kreposten krepostno kres kresati kresen kresija kresijski kresilen kresilo kresnica kresnik kreša kret kretaj kretanje krevlja krhek krhelj krhlika kri krič kričalo kričanje kričati kriče kričeč krik krikati krikniti krilat krilo krinka kriolit kriplje kristal kristalast kristalen kristalinski kristalinsko kristaliti kristaliziran kristalizirati kristaljenje kristalnica kristalov kristalovan kristavec kristjan kristjanka kristjanov

kozarec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koze samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozlanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozlič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozlov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozolec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozoprsk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oktober; [sskj]
kozoprski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
oktobrski; SSKJ
koža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kožast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kožekrilec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koželj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kegelj; kontekst
kožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožuh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožuhar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovec s krznom; Pleteršnik
kožuhast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kožuhati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstranjevati s koruznega storža krovne liste, ličkati; [sskj]
kožuhov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krznarski; kontekst
kožuhovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kr samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kr. okrajšavagoo300k, IMP
kr...n. okrajšavagoo300k
krača samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
krafeljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krapec; kontekst
kraften pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
močen; nemško-slovenski slovar
kragulj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kraj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konec; Pleteršnik
kraj predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krajan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krajar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krojač; kontekst
krajc okrajšavagoo300k, IMP
krajc. okrajšavagoo300k, IMP
krajcar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krajčev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
krajec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krajepisje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krajina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krajnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rob; [sskj]
krajnski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
krajnsko prislov, splošni, nedoločenoIMP
krajobrazec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
zemljevid; kontekst
krak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kral. okrajšavagoo300k, IMP
kralj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljemor samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljestvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljev pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljevič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljev vrh pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
kraljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matica; SSKJ
kraljič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljevič; [sskj]
kraljičin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljična samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljovenčanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
kronanje; kontekst, SSKJ
krama samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kramar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kramarski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kramljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kramp samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krancelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kranceljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
venec; SSKJ
kranjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kranjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovenski; SSKJ
kranjsko prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovensko; SSKJ
kranjskogorski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
kranjščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovenščina; [sskj]
krap samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kras samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okras; [sskj]
krasan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
krasen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
krasiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krasno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
krasota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krasotica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
krasta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
krastača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krasti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kratek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
kratiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kratko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kratkočasen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kratkočasiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kratkočasnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kratkonikar prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
niti najmanj; kontekst
kratkopecelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
vrsta jabolka; kontekst, splet
kratkoviden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kratkovidnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
krava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kravarica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kravica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kravjak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kravji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraž medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krcniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krč samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krčevit pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
krčevito prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
krčiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krčma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krčmar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krčmarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krčmarka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
krdelce samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
krdelo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krdelo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trupa; SSKJ
kreatin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ena izmed aminokislin; splet
krebuljčen pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
krebuljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kreda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kredanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
mazanje s kredo; kontekst
kredit samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
krediten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
krednat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kredo samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kreg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kregati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremenast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremenat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kremenati peščenec = kremenov peščenjak; splet
kremenček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kremenčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremenčevokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
silikaten; kontekst
kremenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremenokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
silikaten; kontekst
kremenov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
krempelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kremžarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
kremžiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kreniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krepan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krepčati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krepčilo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
krepek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
krepiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krepko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
krepkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krepost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kreposten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krepostno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kres samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kresati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kresen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kresija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kresijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
kresilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kresilo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
kresnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kresnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
junij; kontekst
kreša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kret samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kretnja; SSKJ
kretaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kretnja; kontekst
kretanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krevlja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šepast človek; [sskj]
krhek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krhelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krhlika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kri samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krik; [sskj]
kričalo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
kričanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kričati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriče prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kričeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
krik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krikniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krilat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krinka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kriolit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kriplje samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kristal samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristalast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristalinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kristalinsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kristaliti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)
kristalizirati; [sskj]
kristaliziran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kristalizirati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ
kristaljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
kristalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
leča kristalnica = očesna leča; kontekst
kristalov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristalovan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kristaliziran; kontekst
kristavec samostalnik, občno_ime, moški