Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 28

komun k_on koncert končaj končan končanje končati konček končen končevati končno kondenzator kondor konduktor konec konfin konfortabelj konglomerat kongres konica konkordat konkurenca konkurz konopec konopen konoplja konopljina konopnina konstitucija konto kontrola konvent konzistorij konzul konzulat konj konjederec konjekrotilec konjeničev konjenik konjev konjica konjič konjiček konjski konjuh kop kop. kopa kopačica kopaje kopal kopanje kopati kopek kopel koperda koperded kopernikov kopica kopitanje kopiten kopito kopje kopno kopriva koprivje koprneti kopulacija kopun kor kor. korabelj koračiti korajža korajžen korak korakanje korakati korakoma korala koralen korar korarski korba korbica korcirski kord korec koren korenika korenina koreninica korenit korenov korenski korenjak korenje korinth. korist koristen koristiti koristno koristnost koritce koritnjak korito kormoran kormoranov koroški koroško korporal kors korti korun korund korunov korunje koruza koruznica korvinov korzar kos kosa kosatica kosec kosilce kosilo kositer kositi kositrn kositrovec kosmača kosmat kosmič kosmovje kost kostanj kostnina kostotvoren koš košar košara košarica košat košato košček koščen koščica koščičast košek košenina košnja koštrun koštrunov košulja košuta kot kotač kotačev kotačnik kotarjev kotek kotel kotič kotiček kotlar kotlič kotliček kotlina kotlovina kotnjak koto kov kovač kovačica kovačnica kovalo kovan kovarnik kovati kovček koven kovina kovinski kovski koza kozak kozarček

komun samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
upravna enota; kontekst
k on predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
koncert samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
končaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
končan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
končno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kondenzator samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kondor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
konduktor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
konec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konfin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meja; [sskj]
konfortabelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
odprta kočija; splet
konglomerat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kongres samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
konica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konkordat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konkurenca samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
konkurz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razpis, natečaj; [sskj]
konopec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konopen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konoplja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konopljina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
konopnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konstitucija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ustava; [sskj]
konto samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
račun; [sskj]
kontrola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konvent samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
konvent samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
zborovanje; SSKJ
konzistorij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
konzul samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konzulat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjederec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjekrotilec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krotilec konj; kontekst
konjeničev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k
konjenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjenica; [sskj]
konjič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konjuh samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kop samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dobri kop = ugodno, poceni; kontekst, Pohlin To malo besedišče
kop. okrajšavaIMP
kopa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopasti oblak, kumulus; nemško-slovenski slovar
kopačica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopaje prislov, deležjegoo300k, IMP
kopal samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kopanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kopejka; kontekst
kopel samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopel samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopalnica; Pleteršnik
koperda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ženska s kuštravimi lasmi; kontekst
koperded samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
moški s kuštravimi lasmi; kontekst
kopernikov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
kopica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kopitanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
kopiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopito samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopriva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koprivje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koprneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopulacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kopun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbor; [sskj]
kor. okrajšavagoo300k, IMP
korabelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ladja; Pleteršnik
koračiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koračiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bajati se; SSKJ
korajža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogum; [sskj]
korajžen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pogumen; [sskj]
korak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korakanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
korakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korakoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koralen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
korar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanonik; [sskj]
korarski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanoniški; [sskj]
korba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
košara; Pleteršnik
korbica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
korcirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
kord samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meč; kontekst
korec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koren samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koren; kontekst
korenina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koreninica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korenine; Pleteršnik
korinth. okrajšavagoo300k, IMP
korist samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koristen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
koristiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koristno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
koristnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koritce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koritnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kameno pivo; Pleteršnik
korito samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kormoran samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kormoranov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
koroški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koroško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
korporal samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kors samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pot, ulica; splet
korti veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kakor, kot; kontekst
korun samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krompir; Pleteršnik
korund samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korunov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
krompirjev; Pleteršnik
korunje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
krompir; kontekst
koruza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koruznica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korvinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
korzar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kos samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kos prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosatica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
hiperbola; kontekst
kosec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosilce samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
kosilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kositer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kositi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kositrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kositrovec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kosmača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosmat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosmič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kosmovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
kosem; kontekst
kost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kostanj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kostnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
kostotvoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
koš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvojni plug; kontekst
košar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košara samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
košarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košato prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koščičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košenina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
košnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koštrun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koštrunov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
košulja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
košuta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kot veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kot samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotač samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kotačev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
kotačnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kotarjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
kotek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjšalnica od kot; [sskj]
kotiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotlar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotlič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotliček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotlina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotlovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kotnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočnik; [sskj]
koto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
poševno; kontekst
kov samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovanje; [sskj]
kovač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovačica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kovačnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kovarnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spletkar; [sskj]
kovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
koven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozica; SSKJ
kozak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kozarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0