Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 30

onstranski oolitski opal opasan opasati opaziti opazovanje opazovati opečen opek operacija opešati opihati opihovati opij opijanjen opilek opiranje opirati opisan opisovanje oploditev opoldan opoldne opolnoči opominjanje opominjati opominjevanje opomnica opomnja opomnjen oponašalec oponašati opoteč opran opravek opravičen opravilo opraviti opravljati opravljen opresen opreuna oprezen oprostiti oproščati oproščen oproščenje oprsje oprt oprtiv opustiti opuščanje opuščati opuščen orač orenga organski orgle orientalski orientski origanum Orion orjak Orleans orleanski orodje oropati orožje osa osahniti osat oseba osebek oseben osebje osel osem osemdeset osemenje osemindvajseti oseminštirideset osemintrideset osemnajst osemnajsti osepnice osipaven oskrben oskrbeti oskrbljen oskrbnik oskrbovalec oskrbovan oskrbovanje oskrbovati oslabel oslabeti oslajati oslepiti osmi osmojen osmukavati osnažen osnažiti osnovalka osnovati osojen osoliti osoljen osolziti osončje osoren osorno osramočen osramočenje osramotiti osrčje osrečiti osrednji ost ostajati ostal ostališče ostanek ostanišče ostati oster ostrgati ostriga ostrina ostrižen Ostrman ostrmen ostrmeti ostro Ostrogon ostrost ostrov ostroviden ostrožnica ostrupiti ostuden ostudnost osuševati osušiti osuti osvajalka osvetljen osvobojen oštarica oštarija oštir oštirka ošvrkati oteči otemneti otet oteti otlačiti otok otoški otožen otožnost otrebljen otresti otreti otročarija otročič otročiček otročji otrok otrokov otroški otrpel otrpniti otrpnjen otrpnjeno ovca ovčar ovčereja ovčica ovčji oveneti overiti oves oveseliti ovira oviran ovirati ovnov ovočje ovratnik ovreči ovrniti o_vsemogočen ovsen ovsenjak ozdravel ozdraveti ozdraviti

onstranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
oolitski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
okroglast; Veliki slovar tujk
opal samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
opasan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opasati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opek samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
opeka; kontekst
operacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opihati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opihovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
opij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opijanjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
opilek samostalnik, občno_ime, moškigoo300kSSKJ, Pleteršnik
opiranje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
opirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opisovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oploditev samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
opoldan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
opoldne prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opolnoči prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjanje; [sskj]
opomnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
spominčica; kontekst
opomnja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
opomnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
oponašalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
oponašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opoteč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
negotov, nestalen; [sskj]
opran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravičen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opresen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opreuna prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
opoldne; Teodor Domej: e-korespondenca
oprezen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprostiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oproščati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oproščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oproščenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
oprsje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprtiv samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opuščanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orač samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
orenga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
red; Pohlin To malo besedišče
organski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orgle samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
orientalski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
orientski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
orientalski; [sskj]
origanum neuvrščeno, tujejezičnoIMP
Orion samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
orjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Orleans samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
orleanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
orodje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oropati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orožje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oseba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osebek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
oseben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osebje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osem števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemdeset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemindvajseti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ
oseminštirideset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemintrideset števnik, besednigoo300k, IMP
osemnajst števnik, besedniIMPSSKJ, Pleteršnik
osemnajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osepnice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osipaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
namenjen osipavanju; kontekst
oskrben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
oskrbovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oslabel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oslabeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oslajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oslepiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmi števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmukavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnažen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnažiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnovalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
osnovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osoliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osoljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osolziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osončje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
osoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osorno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osramočen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osramočenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osramotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osrčje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
drobovje; [sskj]
osrečiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osrednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ost neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
ostajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostal pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k
postajališče; kontekst
ostanek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostanišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
počivališče; kontekst
ostati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oster pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ostrgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostriga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrižen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ostrman samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
ostrmen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zastrmen; SSKJ
ostrmeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostro prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
Ostrogon samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ostrost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otok; [sskj]
ostroviden pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najbolj ostroviden; kontekst
ostrožnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
robida, robidnica; [sskj]
ostrupiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zastrupiti; [sskj]
ostuden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostudnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osuševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osuti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
osvajalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
osvetljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osvobojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oštarica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oštirka; kontekst
oštarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oštir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oštirka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ošvrkati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oteči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otemneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otlačiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožeti; kontekst
otok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otoški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
otožen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
otožnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrebljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otročarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otročič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otročiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otročji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroški; [sskj]
otrok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrokov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrpel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
otrpniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrpnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrpnjeno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ovca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovčar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovčereja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
ovčica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovčji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oveneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
overiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oves samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oveseliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razveseliti; [sskj]
ovira samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oviran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovnov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovočje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadje; [sskj]
ovratnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobrniti; Pleteršnik
o vsemogočen medmet + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
ovsen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ovsenjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovseni kruh; [sskj]
ozdravel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ozdraveti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0