Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 3

Blak blaten blatnica blato blätter blazina blazinica blazneti blaznež Blaznik blazniti Blaž Blaže bled Bled bledordeč Bleiweis bleiztift bleiztiften blejski blekec bleščati bleščav bleščava bleščeč blisk bliskanje bliskati blisketati bliskniti blišč blizek blizu bližati bližina bližnji bljavec bljuvalen blodnik blodnja bob bodalce bodeč bodisi bodljaj bodljika bog bogaboječ bogaboječe bogaboječnost bogastvo bogat bogatin bogatinčev bogatinec bogdaj boginja bogoljuben bogomilin bogomirjev bogoslovec bogoslovski bogovstvo bogve boh bohinjski boj Bojančan bojar bojda boječ boječnost bojevati bojevnik bokal bolan boleč bolečina bolehati bolehen Boleslav Boleslavček boleslavov bolest boleti bolezen Bolgar bolgarski bolgarski_vlaški_sedmograški bolha bolj bolj_kdo boljšanje boljšati bolnica bolnik bolnikov bolnišče bolniški bolnišnica Bologna Boltežar bonanza Bonaventura Bonifacij boren Borgia borišče boriti Borovlje borovnica Borovniščica börseordnung boršt borštnar borza borzen bos Boštjan botaničen botanik božati božič božičen božjak božjast božji brabanški bradavica brahman braillova brakonid bralec bramba brambovec brambovski bramor braneč branilen branilo braniti branje brat bratec brati bratovski bratovsko bratovstvo bratovščina bratrina bratstvo brazda brazditi Brazilija bražiljka brbrati brcati brcniti brdek brdo brdski breča breg brejatva breme Brencelj Brencljevka brenkati breskev breskvin Breslau brez brezast brezbarven brezbožen brezdelnost brezden brezen brezglasen brez_greh brezkaličnica brezkončen brezkrilen brezmatičnost brezmočen brezmožen brezno brezov Brezovčan brezovje brezovski brezpostaven brezredje brezskrben brezskrbno breztelesen

Blak samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
blaten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blatnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
blato samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blätter neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
blazina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blazinica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
blazneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blaznež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
Blaznik samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
blazniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spravljati v veliko zmedenost ali v zmoto; SSKJ
Blaž samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Blaže samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bled pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
Bled samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bledordeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Bleiweis samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bleiztift neuvrščeno, tujejezičnoIMP
bleiztiften neuvrščeno, tujejezičnoIMP
blejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
blekec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krpica; Pleteršnik
bleščati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bleščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bleščav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ki odbija iskrečo se svetlobo; SSKJ
bleščava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bleščeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
blisk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bliskanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bliskati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blisketati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blesketati se, lesketati se; [sskj]
bliskniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
blišč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blizek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
blizu prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
blizu predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bližati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bližina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bližnji pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bližnji samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bljavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
belilec; kontekst
bljuvalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blodnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
blodnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodalce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodisi veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodljaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodljika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodica; [sskj]
bog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogaboječ pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogaboječe prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogaboječnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogastvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogat pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bogatin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogatinčev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
bogatinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogdaj medmetgoo300kSSKJ
boginja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogoljuben pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bogomilin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
bogomirjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
bogoslovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogoslovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogovstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bogovi, božanstva; [sskj]
bogve prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
boh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bohinjski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
boj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Bojančan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bojar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojda členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boječ pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boječnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojevnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bokal samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolečina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolehati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolehen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Boleslav samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Boleslavček samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
boleslavov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
bolest samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
duševno trpljenje, bolečina; [sskj]
boleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolezen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Bolgar samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
bolgarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bolgarski vlaški sedmograški pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
bolha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
bolj kdo prislov, splošni, primernik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
boljšanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boljšati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnišče samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
bolnica; Pleteršnik
bolniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnišnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
Bologna samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
Boltežar samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bonanza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
zlata žila; splet
Bonaventura samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Bonifacij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
boren pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
Borgia samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
borišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojišče; [sskj]
boriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Borovlje samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
borovnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
Borovniščica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
börseordnung neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
boršt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozd; [sskj]
borštnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
gozdar; kontekst
borza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
borzen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bos pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Boštjan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
botaničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
botanik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
novec majhne vrednosti; [sskj]
božjast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brabanški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
bradavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brahman samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
braillova pridevnik, splošni, nedoločeno
brakonid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta žuželk kožokrilcev; splet
bralec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
bramba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obramba, varstvo, zaščita; [sskj]
brambovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
branilec, branitelj; [sskj]
brambovski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bramor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
braneč pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
branilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
branilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kar brani, kar varuje; [sskj]
braniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
branje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratovsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bratovstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
bratovščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratrina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bratovščina; Pleteršnik
bratstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brazda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brazditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Brazilija samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
bražiljka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
brbrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoriti mnogo in nepomembne stvari; [sskj]
brcati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
brcniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brdek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
hiter, uren; [sskj]
brdo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brdski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
breča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik