Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 2

aziat azienda Azija azijatski azijski ažio

b: baalov babica Babilonec babilonski Babilonsko babjeverstvo bacelj Baden badolski bagor bahati Baja baje bajer bajtica bakla baklada baklati bakrenobarven balzam balzamina banatski bandelc bandero Banič Bankalari bankovec bankrot banski Baraba barantija barati barati_on baron bart Bartolomej barvati basen basnoslovje Bastard bati baumweizzlingz baumzchule Bavarsko bayern bazalt bazaltov bazant Bazilij bazilika baža bb bebica Beč bedast bedaštvo bedenje bedeti Bedford beg begunka Begunje behörden bel Bel Bela Belcebub belec Belgijec belgijski belič beliti beljak beljakov beljenje belkast belokosmat belopeški belouška Bel_peč Benečanka benediktinec beneficiat beneški Benetke benzoa Benjamin Beograd bera berač beračenje beračica beračiti beraški bergamotka bergesthälern bergla beril berilij Berlin Bernard beroč bersa berstat besarabski beseda beseden besedica besedišče besediti besednik besedovati besonders beštija bet Betanija betev betezdo betež Betlehem betlehemski Betsajda betvica bezati bezgov bežati bežeč bič bičati bičevje bičje bičnat bijoč bilijon bilipinski bilka bincelj bincljev binkošten binkošti Binkošti birgel birič bisaga biser biseren bister bistrica bistriški bistro bistro_gledajoč bistroumen bistven bit biti biti_biti biti_izgubljen biti_li biti_moči biti_on biti_pa biti_rad biti_se biti_ti bitka bitva bivol bivolov bizeljščina bizmutov blag blagajna blago blagodar blagodaren blagomilost blagomirjev blagor blagoroden blagoslavljajoč blagoslov blagosloviti blagoslovljenje blagosrčen blagosrčno blagosrčnost blagovoliti blagrovan blagrovati

aziat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
azienda neuvrščeno, tujejezičnoIMP
Azija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
azijatski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
azijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ažio samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
baalov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
babica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
babica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samica; SSKJ
Babilonec samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
babilonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Babilonsko samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
babjeverstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
praznoverstvo, vraževerstvo; [sskj]
bacelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
rezanec; kontekst
Baden samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
badolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
bagor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
purpur; kontekst
bahati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Baja samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
baje členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bajer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
bajtica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bakla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
baklada samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
baklati glagol, glavni, nedovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
bakrenobarven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
balzam samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
balzamina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
banatski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
bandelc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta pite; splet
bandero samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zastava, bandera; [sskj]
Banič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Bankalari samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bankovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bankrot samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
banski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Baraba samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
barantija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
barati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barati on glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)
baron samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bart samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krat; [sskj]
Bartolomej samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
barvati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
basen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
basnoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bajeslovje; Pleteršnik
Bastard samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
baumweizzlingz neuvrščeno, tujejezičnoIMP
baumzchule neuvrščeno, tujejezičnoIMP
Bavarsko samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
bayern neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
bazalt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bazaltov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bazant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
fazan; splet
Bazilij samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
bazilika samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
baža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bb samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bebica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
Beč samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bedast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bedaštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bedenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bedeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Bedford samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
beg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
begunka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Begunje samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
behörden neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
bel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bel pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najbolj bel; kontekst
Bel samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Bela samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Belcebub samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
belec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Belgijec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
belgijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
belič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beljak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beljakov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
belkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
belokosmat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
belokosmata planika = vrsta alpske planike; splet
belopeški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
belouška samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
Bel peč pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, lastno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
Benečanka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
benediktinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
beneficiat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
beneški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Benetke samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
benzoa samostalnik, občno_ime, ženski
Benjamin samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Beograd samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
bera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
berač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beračenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beračica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beračiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beraški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bergamotka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bergesthälern neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
bergla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beril samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
berilij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
Berlin samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Bernard samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
beroč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bersa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinski kamen; [sskj]
berstat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
delavnica; kontekst
besarabski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
beseda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
beseden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
besedica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
besedišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
besediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
besednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
besedovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoriti; [kontekst]
besonders neuvrščeno, tujejezičnoIMP
beštija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
bet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Betanija samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
betev samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
betezdo neuvrščeno, tujejezičnoIMP
betež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolečina; Pleteršnik
Betlehem samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
betlehemski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Betsajda samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
betvica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
bezati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
bezgov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bežati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bežeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bičati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
bičevje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bičje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bičnat pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bijoč prislov, deležjeIMPSSKJ
bilijon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bilipinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
bilka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bincelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
bincljev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
binkošten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
binkošti samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Binkošti samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
birgel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
prostorninska mera za žita; Grimm
birič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bisaga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biser samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biseren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bister pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bistrica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bistriški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
bistro prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bistro gledajoč prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
bistroumen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bistven pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti glagol, pomožnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti glagol, pomožni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti: naj bodo; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
biti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti biti glagol, pomožni + glagol, pomožni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
biti izgubljen glagol, pomožni + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
biti li glagol, pomožni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
biti moči glagol, pomožni + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
biti on glagol, pomožni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
biti pa glagol, pomožni + veznik(večbesedno geslo)IMP
biti rad glagol, pomožni + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
biti se glagol, pomožni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
biti ti glagol, pomožni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
bitka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bitva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bitka; [sskj]
bivol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bivolov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bizeljščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vino z bizeljskega; kontekst
bizmutov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
blag pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik