Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 67

prekucevanje prekucija prekucniti prekuha prekuhati prekupiti prekvasiti prelahek prelaz prelec prelep preletavati preleteti preležan prelit preliti prelivanje prelivati preljub preljubezniv prelom prelomitev prelomiti prelomljen preložiti preluknjan prelužast premagalec premagan premaganec premaganje premagati premagljivo premagovalec premagovati premajhen premakjnen premakljiv premakljivost premakniti premali premalo premehek premehko prememba premena premeniti premenivši premenljiv premenjanje premenjati premenjava premenjen premer premeriti premešan premešati premet premetavati premeten premeteno premičnica premičnina premija premik premikajoč premikanje premikati premikovanje premil premilostljiv premislek premisliti premišljajoč premišljanje premišljati premišljen premišljeno premišljevaje premišljevalen premišljevanje premišljevati premlačiti premlad premlatiti premnog premnogo premnogokrat premo premoč premočan premoči premočiti premočviren premoder premog premogov premogoven premojstriti premoker premonstratensar premonstratensarski premoštrati premotiti premožen premoženje premožnost premražen premrl premrzel premrzlo premrzniti prenagel prenagliti prenaglo prenagloma prenaredba prenarediti prenarejati prenašalec prenašati prenehanje prenehati prenehljaj prenerodno prenesrečen prenesti prenešen preneumen prenočišče prenočiti prenos prenosen preobilen preobilno preoblačiti preobleči preobleka preobložiti preobraziti preobrazovati preobrniti preokoren preopasti preorati preoravati preostajati preostati preoster preostro preozek prepad preparjen prepasnica prepasti prepečen prepečenčen prepečenek prepehan prepeljan prepeljati prepeljavati prepeljevati preperel prepeščen prepevaje prepevanje prepevati prepičel prepičlo prepih prepir prepiranje prepirati prepirenga prepis prepisanje prepisati prepisnik prepisovati preplačati preplašen preplaziti preplesti prepletati preplitvo prepočasen prepočasi prepogosto prepoln prepona preponižno preponka prepostiti prepotiti prepoved prepovedan prepovedati prepovedovati

prekucevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prevračanje; Pleteršnik
prekucija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevrat; [sskj]
prekucniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prekuha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zvarek; Pleteršnik
prekuhati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prekupiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preplačati; [sskj]
prekvasiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prelahek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prelaz samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
prelec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
prelep pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preletavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preleteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preležan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prelit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prelivanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prelivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preljub pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preljubezniv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prelom samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
prelomitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
prelomiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prelomljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preložiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevesti; [sskj]
preluknjan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prelužast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
preveč lužast; kontekst
premagalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
zmagovalec; [sskj]
premagan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premaganec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
premaganje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premagati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premagljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premagovalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zmagovalec; [sskj]
premagovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premajhen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premakjnen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
premakljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
premakljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
premakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
premali pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
premalo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premehek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
premehko prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
prememba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprememba; [sskj]
premena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premeniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premenivši prislov, deležjegoo300k, IMP
premenljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
spremenljiv; [sskj]
premenjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
premenjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premenjava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zamenjava; [sskj]
premenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premeriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prelom; Pleteršnik
premetavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premeteno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premičnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premičnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premikajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
premikanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premikovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
premikanje; Pleteršnik
premil pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premilostljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premislek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premisliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premišljajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
premišljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premišljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premišljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premišljeno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
premišljevaje prislov, deležjeIMPSSKJ
premišljevalen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
premišljevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premišljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premlačiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
omlačiti; kontekst
premlad pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premlatiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premnog zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premnogo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
premnogokrat prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
premo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
premoč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premočan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premoči glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premočviren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
preveč močviren; kontekst
premoder pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premogov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premogoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premojstriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
premagati; Pleteršnik
premoker pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
premonstratensar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
premonstratenec; kontekst
premonstratensarski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
premonstratski; kontekst
premoštrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zmrcvariti; kontekst
premotiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
premožen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
premoženje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premožnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premražen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
premrl pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premrzel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premrzlo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
premrzniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenagel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenagliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenaglo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenagloma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
prenaredba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sprememba, predrugačenje; [sskj]
prenarediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenarejati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenašalec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
prenašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenehanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenehati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenehljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presledek, premor; [sskj]
prenerodno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
prenesrečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenešen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
preneumen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenočišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenos samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenosen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobilno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preoblačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobleka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobložiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobraziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobrazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
preobrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preokoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preopasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
preobjesti; Pleteršnik
preorati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preoravati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preostajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preostati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
preoster pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preostro prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preozek pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prepad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preparjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pregret; kontekst
prepasnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
trak; [sskj]
prepasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popasti; [sskj]
prepečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepečenčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
piškoten; kontekst
prepečenek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
piškot; kontekst
prepehan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
preutrujen; Pleteršnik
prepeljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepeljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepeljavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepeljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preperel pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepeščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
prepevaje prislov, deležjeIMPSSKJ
prepevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepičel pridevnik, splošni, nedoločeno
prepičlo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepih samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
prepir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepiranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepirenga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
prepir; kontekst
prepis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepisanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
prepis; kontekst
prepisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepisnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kopirnik; Gigafida
prepisovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preplačati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preplašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preplaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preplesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepletati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preplitvo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepočasen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepočasi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prepogosto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prepoln pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prepona samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepona samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločilo; kontekst
preponižno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preponka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
prepona; Pleteršnik
prepostiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izpostiti; Pleteršnik
prepotiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
prepoved samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepovedan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepovedati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepovedovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0