Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 68

prepoznati prepozno prepreči prepreden preprega preprežen prepricajtu prepričan prepričanost prepričanje prepričati prepričevati preproga preprositi preprost preprosto preprostost prepustiti prepustivši prepuščati prepuščen preračunati preračuniti prerad prerahljati prerajtati prerajtovati preran prerano preraskan prerasti preraščati preraščen prerediti preredko prerekavati prerez prereza prerezan prerezati prerezovanje preriti preriv preroditi prerojen prerok prerokba prerokov prerokovan prerokovanje prerokovati preroški presad presaditi presajanje presajati presajen preseči presečišče presedeti presegati presejan presejati presek presekati preseliti preseljevanje preselovalen presen presežen presežnost presilen presilno presk. preskočiti preskrbeti preskrbljen preskrbljenje preskrbno preslab preslabo presladek preslan preslaven presledek preslepiti preslepljen preslica preslišati presneto presnova presnovati presoditi presoja presojati presrčen presrečen prestajati prestan prestanek prestanje prestar prestati prestava prestaviti prestavljanje prestavljavec prestavljen presti prestica prestirati prestol prestolen prestolni prestop prestopati prestopek prestopiti prestrašen prestrašeno prestrašiti prestreči prestreliti prestrežen prestriči prestvariti prestvorina presuh presuniti presušiti presv. presvet presvetel presveti presvetli presvetliti presvobodno preša prešan prešeren prešerno prešernov prešiniti preširok prešovec preštet prešteti prešušten prešuštnica prešuštvo prešuštvovati pret. pretakaje pretakati pretakniti pretanek pretečen preteči pretega pretegniti pretehtati pretehtavanje pretek pretekel preteklo-prihod. preteklo-prihoden preteklost pretep pretepalec pretepati pretepen pretepsti pretežaven pretežek pretilno pretipati pretiti pretlačen pretlačiti pretnja pretočiti pretolmačiti pretopel pretrd pretres pretresanje pretresati pretresovanje pretresovati pretresti pretrgan pretrgati pretrpeti pretrpljen pretvoriti pretvornik preučen

prepoznati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepozno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepreden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preprega samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preprežen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepricajtu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
prezgodaj; kontekst
prepričan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepričanost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
prepričanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
prepričati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepričevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preproga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preprositi glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
preprost pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
preprosto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preprostost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepustivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
prepuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preračunati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preračuniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
prerad prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerahljati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
prerajtati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
preračunati; Pleteršnik
prerajtovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
preračunavati; kontekst
preran pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prerano prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
preraskan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
opraskan; kontekst
prerasti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
preraščati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preraščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prerediti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
preredko prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prerekavati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ponavljati; kontekst
prerez samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prereza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerez; Pleteršnik
prerezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prerezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerezovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preriv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preboj; Pleteršnik
preroditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerokba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
prerokov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerokovan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prerokovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prerokovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preroški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadike; [sskj]
presaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presajanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
presajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preseči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presečišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presedeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presegati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presekati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preseliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preseljevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
preselovalen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
selilne; kontekst
presen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presežen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presežnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
presilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presilno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
presk. okrajšavaIMP
preskočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preskrbeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preskrbljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preskrbljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
preskrbno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
preslab pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preslabo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
presladek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preslan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preslaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presledek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preslepiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preslepljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preslica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preslišati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presneto medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
presneto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presnova samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presnovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presoja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presojati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presrčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prisrčen; [sskj]
presrečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestanek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k
prestanek; kontekst
prestar pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevod; [sskj]
prestaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevesti; SSKJ
prestavljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestavljavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevajalec; [sskj]
prestavljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestolen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prestolni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestopati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestopek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestrašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestrašeno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prestrašiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestreliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestrežen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prestriči glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
prestvariti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremeniti; [sskj]
prestvorina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
produkt pretvorbe; nemško-slovenski slovar
presuh pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presuniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presv. okrajšavagoo300k, IMP
presvet pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presvetel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presveti pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presvetli pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovani, plemeniti; [sskj]
presvetliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
presvobodno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
preša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešerno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešernov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
prešiniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preširok pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
prešanec; kontekst
preštet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešteti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
prešušten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštvovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pret. okrajšavagoo300k, IMP
pretakaje prislov, deležjegoo300k, IMP
pretakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretanek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preteči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretega samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretegniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretehtati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevladati; [sskj]
pretehtavanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
pretek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretekel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preteklo-prihod. okrajšavagoo300k, IMP
preteklo-prihoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
preteklost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretep samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
pretepač; kontekst
pretepati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepsti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretežaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretežek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretilno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
pretipati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretlačen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pretlačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretočiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pretolmačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretopel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pretrd pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pretres samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretresanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretresati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretresovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretresovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretresovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretrgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretrgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretrpeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretrpljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pretvoriti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pretvornik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
preučen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0