Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 62

poprejšnji poprek popresti popretiti poprica poprijemati poprijeti poprodati poprositi poprov poprovec populiti popust popustiti pora poraba poraben porabiti porabljati porabljiv poracijonaliti porajtati porasti poraščen poratati poravnan poravnanje poravnati poravnava poravnavati porazdeliti porazdeljen poraziti porcelan porcelanast porcelanka porcelanov porcijon pordečiti poreči poredan poredati poreden poredko poredkoma porednež poredno porednost poredoma poren poresničiti poreški porezan porezati porfir porfirast porfirasto porfirov poriniti poročanje poročati poročen poročilo poročiti poročnik porod poroden poroditi porodnica porogljivo porok poroka poroštvo porota poroten porotnik porta portek portugalski poruditi porumeneti poruvati posaditi posadka posahniti posajen posamen posamezen posameznik posamezno posamič posamičen posebej poseben posebno posebnost poseči posedati poseden posednina posejan posejati posek posekan posekati posekovanje posel posest posestev posesti posestnik posestvo posevek posihmal posijati po_sila posilen posili posiliti posiljen posip posipati posipje posiveti poskakati poskakovati poskočiti poskok poskrbeti poskrbljeno poskriti poskus poskusiti poskušati poskuševališče poskušivši poskušnja posladiti poslan poslanec poslanik poslanka poslanstvo poslanje poslati poslavljanje poslavljen poslavljenje posle posledek posledica poslednje poslednji poslednjica poslednjič poslednjikrat poslej poslopje poslov poslovanjati poslovanje posloven posloveniti poslovenjati poslovenjen poslovica posloviti poslovivši posluh poslušaje poslušajoč poslušalec poslušanje poslušati poslušen posluževaje posluževati poslužiti posmeh posmehovati posmejaje posmoditi posnažiti posnemaje posnemajoč posnemanje posnemati posnemek posnemljivost posnet posneti posoda posodica posoditi

poprejšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprek prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popretiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zapretiti; Pleteršnik
poprica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
železna os, na kateri se vrti zgornji mlinski kamen; Cigale
poprijemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprijeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprodati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprositi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
poprovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
populiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popust samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pora samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poraba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
poraben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porabiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porabljati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
porabljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poracijonaliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
racionalizirati; kontekst, SSKJ
porajtati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poraščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poratati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
uspevati; kontekst
poravnan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poravnanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poravnati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poravnava samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
poravnavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porazdeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porazdeljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
poraziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porcelan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
porcelanast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porcelanka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kaolin; [sskj]
porcelanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
porcijon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pordečiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poredan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
razvrščen; Pleteršnik
poredati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
razvrstiti; Pleteršnik
poreden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
poredko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poredkoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porednež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poredno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
porednost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poredoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po vrsti; Pleteršnik
poren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poresničiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
potrditi; Pleteršnik
poreški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
porezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porfir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porfirast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
porfiren; Pleteršnik
porfirast samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
porfirasto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
porfirno; Pleteršnik
porfirov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
poriniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poročanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poročati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poročen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poročilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poročilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sporočilo; SSKJ
poročiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poročiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naročiti; Pleteršnik
poročnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poroden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
poroditi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roditi; [sskj]
porodnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porogljivo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
porok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poroka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poroštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poroten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
porotnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
porta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
portek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pokrivalo; Pleteršnik
portugalski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
poruditi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pordečiti; kontekst
porumeneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
poruvati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
posaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posadka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
posahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posamen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
posamezen; [sskj]
posamezen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posameznik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posamezno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posamič prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
posamičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posebej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poseben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posebno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posebnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poseči glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
posedati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
poseden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posednina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
usedlina; kontekst
posejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posekan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posekati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posekovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
posel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posest samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posestev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
posest; kontekst
posesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posestnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posestvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posestvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
last; kontekst
posevek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posihmal prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posijati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po sila predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)
posilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nasilen; Pleteršnik
posilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prisilen; SSKJ
posili prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posiliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posiljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posip samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
razvalina, ruševina; SSKJ
posipati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posipati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rušiti; kontekst
posipje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
razvaline; kontekst
posiveti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskakati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskakovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskrbeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskrbljeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
poskriti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
poskus samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskusiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskušati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskuševališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskušivši prislov, deležjegoo300k, IMP
poskušnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poskus; [sskj]
posladiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslanik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslanstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
poslanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pošiljka; Pleteršnik
poslati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslavljanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
poslavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlikovan; Pleteršnik
poslavljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odlikovanje; Pleteršnik
posle prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatem; Pleteršnik
posledek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posledica; [sskj]
posledica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslednje prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kasneje; kontekst
poslednji pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
poslednjica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
rezultanta; nemško-slovenski slovar
poslednjič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslednjikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslej prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
poslopje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sporočilo; kontekst
poslovanjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
poslovaniti; kontekst
poslovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
delo; Pleteršnik
posloven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posloveniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslovenjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
posloveniti; kontekst
poslovenjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
poslovica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
rek, pregovor; [sskj]
posloviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslovivši prislov, deležjeIMP
posluh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslušaje prislov, deležjeIMPSSKJ
poslušajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
poslušalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
poslušanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslušati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslušen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posluževaje prislov, deležjeIMP
posluževati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbovati, skrbeti za; [sskj]
poslužiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posmeh samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
posmehovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posmejaje prislov, deležjegoo300k, IMP
posmoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posnažiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
posnemaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
posnemajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
posnemanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posnemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posnemek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posnetek; [sskj]
posnemljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kPleteršnik
posnet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posodica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0