Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 61

pomaka pomakanje pomakati pomakniti pomaknjen pomalem pomanjkanje pomanjkljiv pomanjkovati pomanjšanje pomanjšati pomaranča pomarančast pomarančasto pomarančen pomavtan pomazan pomazati pome pomehčica pomemben pomembno pomembnost pomen pomenek pomeniti pomenkovati pomenljiv pomenljivo pomeriti pomesti pomešan pomešati pometati pometen pomežikniti pomigati pomigniti pomije pomikajoč pomikati pomilostiti pomiloščati pomilovanje pomilovati pomiriti pomirjenje pomisel pomislek pomisliti pomišljajoč pomišljanje pomišljevati pomivalen pomivati pomlad pomladanski pomladen pomladi pomniti pomnožba pomnožek pomnožen pomnoženje pomnoževati pomnožiti pomnoživši pomnjenje pomoč pomoček pomočen pomoči pomočiti pomočnica pomočnik pomogljaj pomoliti pomoriti pomorski pomorstvo pomorščak pomota pomožen pomreti pomrl pomuda pomuditi pomujati pomuzati ponapolniti ponarediti ponarejati ponarejen ponašati ponavadi ponavljanje ponavljati ponedeljek ponemčiti ponesrečiti ponesti ponev ponevedoma po_nevreden ponikati ponižan ponižati ponižba ponižen ponižno ponižnost ponočen ponoči ponočnjak ponor ponos ponosen ponosno ponošen ponoviški ponoviti ponovljen pontski ponucati ponudba ponuditi ponujati ponva ponvica pooblačiti poobličiti pop popačen popačiti popadati popaden poparina popariti poparjen popasti popek popeljati poper popevanje popevati popis popisan popisati popisovanje popisovati popiti popivati poplačan poplačanje poplačati poplatiti poplaviti popoldan popoldanski popoldne popoln popolniti popolno popolnoma popolnost popoten popotnica popotnik popotno popotovanje popotovati po_potreba popraskati poprašati poprašavši popraševaje popraševati poprava popravek po_pravi po_pravica popraviti popravljanje popravljati popravljen poprečen popred poprednji poprej

pomaka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omaka; Pleteršnik
pomakanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
pomakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomaknjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pomalem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkljivost; Pleteršnik
pomanjkljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
primanjkovati, manjkati; [sskj]
pomanjšanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomaranča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomarančast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomarančasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomarančen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomavtan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
popacan; kontekst
pomazan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomazati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maziliti; kontekst
pome zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomehčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
mehčani glas; kontekst
pomemben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomembno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomembnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
pomen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomenek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomeniti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomeniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomenkovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomenljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomenljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomeriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pometati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pometati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pometen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomežikniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomigati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pomigniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomije samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomikajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pomikati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomikati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pomilostiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomiloščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
pomilovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomilovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomiriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomirjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
pomisel samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
misel; [sskj]
pomislek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomisliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomišljajoč prislov, deležjegoo300k, IMP
pomišljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomišljevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pomišljati; [sskj]
pomivalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pomivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomlad samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomladanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomladen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomladi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomnožba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
razmnoževanje; Pleteršnik
pomnožek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
produkt; [sskj]
pomnožen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomnoženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomnožitev; kontekst
pomnoževati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pomnožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomnoživši prislov, deležjeIMP
pomnjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
pomoč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomoček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomoči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomagati; [sskj]
pomočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomogljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomoček; Pleteršnik
pomoliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomorski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomorstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomorščak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomožen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pomreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomrl pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomuda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomuditi glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pomujati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ
pomuzati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponapolniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
spet napolniti; kontekst
ponarediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponarejati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ponarejen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponašati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vesti se, obnašati se; [sskj]
ponavadi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ponavljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponedeljek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponemčiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponesrečiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ponesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponevedoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po nevreden predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ponikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponižan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponižati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponižba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ponižanje; Pleteršnik
ponižen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ponižno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
ponižnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponoči prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ponočnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponos samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponosen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponosno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponošen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ponoviški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ponoviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponovljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponovljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prenovljen; kontekst
pontski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ponucati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
porabiti, izkoristiti; kontekst
ponudba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponuditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ponva samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ponvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pooblačiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
poobličiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
portretirati; Pleteršnik
pop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popačen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popadati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popaden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poparina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
poparek; Pleteršnik
popariti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poparjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popeljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poper samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peti; [sskj]
popis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popisovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popisovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poplačan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poplačanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plačilo; Pleteršnik
poplačati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poplatiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
poplačati; kontekst
poplaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poplaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pluti do; kontekst
popoldan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoldan prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoldanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoldne samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
popoldne prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoln pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
popolniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpopolniti; [sskj]
popolno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
popolnoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popolnoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoln; kontekst
popolnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popotnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popotnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popotno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
popotovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popotovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po potreba predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
popraskati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprašati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprašavši pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
povprašujoč; kontekst
popraševaje prislov, deležjegoo300k, IMP
popraševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popravek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
po pravi predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
po pravica predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
popraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popravljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popred prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prej; [sskj]
poprednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poprej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0