Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 33

lisica lisičjak lisičjakov lisičji lisička lisjak lisjakov liska list listast listavec listek listen listič listina listje listnat listnica listnik listognoj listopad lišaj lišajav lišp lišpan lišpati lit litanija litanije liter literatura liti litje litvanski litvanščina liv livada livanjski lizanje lizati lizikin lj. ljub ljuba ljubav ljubaven ljubček ljubeč ljubej ljubek ljubevški ljubezen ljubezenski ljubezniv ljubeznivo ljubeznivost ljubi ljubica ljubimec ljubimka ljubitelj ljubiti ljubkost ljubkovati ljublj. ljubljanski ljubljen ljubljenec ljubljenka ljubo ljuboslavin ljubosumen ljubosumnost ljud ljudmilin ljudojedec ljudomil ljudomilost ljudomilov ljudomorstvo ljudostan ljudovlada ljudožer ljudski ljudstvo ljuljka ljut ljuto ljutomerski lloydov lobanja loboda locnača ločba ločen ločenje ločevati ločitev ločiti ločivši ločje log logar logarica logaritem logaritmand logaritmiranje logaritmovnik logarjev lohkam loj lojev lojevec lojtra lojzov lok loka lokalen lokav lokavo lokerjev lokomotiv lom lomastenje lomastiti lombard lombarški_benečanski lomen lomiti lon lončar lončarski lonček lončen lončenina londonski lonec lontovž lopa lopar lopata lopatica lopatika lopov loputati lor. lorber lorberjev lord lornjon losati lošč loščar loščen loščiti loški lošperna lot lotarinški lotati loteiicov. loter loterija lotiti lotos lotrica lotrnija lov lovčev lovec lovišče loviti lovka lovljenje lovorov lovrov lovski lovsko loz loža lub lubad lubje luc. lucernski lucijin luč lučaj lučan lučati lučka luft luften

lisica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lisičjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lisičjakov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300kSSKJ
lisičji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lisička samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
lisjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lisjakov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
liska samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
list samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
list samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismo; SSKJ
listast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listavec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
listek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podlistek; SSKJ
listen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
listje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
listnica, denarnica; kontekst
listognoj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
november; [sskj]
listopad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
november; [sskj]
lišaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lišajav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ, Pleteršnik
lišp samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lišpan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lišpati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
lit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
litanija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
litanije samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
liter samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
literatura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
liti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
litje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
litvanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
litvanščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k
liv samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
livada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
livanjski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
lizanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
lizati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lizikin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
lj. okrajšavaIMP
ljub pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ljuba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubav samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubezen; [sskj]
ljubaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubezenski; [sskj]
ljubček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubeč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubeč prislov, deležjeIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubej samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubljenec; Pleteršnik
ljubek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubevški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ljubezen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubezenski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubezniv pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubeznivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubeznivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubi samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubimec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubimka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubkovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ljublj. okrajšavagoo300k, IMP
ljubljanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ljubljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubljenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubljenka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
ljuboslavin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
ljubosumen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ljubosumnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljud samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljudmilin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
ljudojedec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ljudožerec; kontekst
ljudomil pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljudomilost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrohotnost; [sskj]
ljudomilov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
ljudomorstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomor; Pleteršnik
ljudostan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kjer stanujejo ljudje; kontekst
ljudovlada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
republika; Pleteršnik
ljudožer pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljudski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljudstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljuljka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljut pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hud; SSKJ
ljuto prislov, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj jezno; SSKJ
ljuto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezno; SSKJ
ljutomerski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
lloydov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
lobanja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
loboda samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
locnača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
košara z ročem; Pleteršnik
ločba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kemija; kontekst
ločen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločivši prislov, deležjegoo300k, IMP
ločje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
log samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
logar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
logarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
logaritem samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
logaritmand samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
logaritmiranje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
logaritmovnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
logarjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
lohkam samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
loj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
lojev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lojevec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lojtra samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
lojtrnica, lojtrski voz, lojtrnik; [sskj]
lojzov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
lok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upognjenec; kontekst
loka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travnik; [sskj]
lokalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lokav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zvijačen; [sskj]
lokavo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lokerjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
lokomotiv samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lokomotiva; kontekst
lom samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lomastenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
lomastiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lombard samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lombarški benečanski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
lomen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
lomiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačilo; [sskj]
lončar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
lončarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lonček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
lončen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lončenina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
londonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
lonec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lontovž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
lopa samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
lopar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lopar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepač; nemško-slovenski slovar (schläger)
lopata samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lopatica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
lopatika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
aloja; kontekst
lopov samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loputati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lor. okrajšavaIMP
lorber samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lorberjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
lord samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lornjon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ščipalnik, nanosnik; [sskj]
losati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
žrebati; nemško-slovenski slovar
lošč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loščar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loščiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lošperna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
tepka; Bezlaj: ESSJ 2
lot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
17,5 g; [sskj]
lotarinški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
lotati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loteiicov. okrajšavagoo300k, IMP
loter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštnik; Pleteršnik
loterija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lotos samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
lotrica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešuštnica; Pleteršnik
lotrnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nečistovanje; Pleteršnik
lov samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lovčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lovišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loviti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lovka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lovljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lovorov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
lovrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
lovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lovsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
loz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
srečka; Pleteršnik
loža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lub samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
lubad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lubje; [sskj]
lubje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
luc. okrajšavagoo300k, IMP
lucernski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
lucijin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
luč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lučaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
lučan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k