Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 12

določno določujoč dolomit dolomiten_apnen dolžen dolženje dolžina dolžiti dolžnica dolžnik dolžnost dom doma domač domače domačija domačin domačinstvo domenjati dominikanec domisliti domišljati domišljen domišljenost domišljevanje domišljevati domišljija domišljivost domlatki domnevanje domoljub domoljuben domoljubje domoljubno domorodec domoroden domov domovanje domovina domovinski domovje don donašalec donašati donavski donenje donesek donesti doneti donine donkanje donkati donna donucan dopadajenje dopadati dopadeč dopadenje dopadljiv dopadljivost dopasti dopelt dopis dopisati dopisnik doplačati dopluti dopoldan dopoldne dopolniti dopolnjen dopolnjenje dopolnjevanje dopolnjevati dopovedan dopovedati dopovedovati doprinašati doprinesen doprinesti doprinešen dopust dopusten dopustiti dopuščati dopuščen dopuščeno dorastel dorasti doraščati doseči do_sedaj dosedanji dosega dosežen dosežnost dosihčas dosihdob dosihmal dosleden dosledno doslej doslužen dosmrten dospeti dospetnik dospevši dostati dostavek dostaviti dostavljati dosti dostikrat dostojanstvo dostojen dostojno dostojnost došel dota dotakniti dotečen doteči dotica dotičen dotik dotika dotikanje dotikati do_tisti dotlej dotrpeti doumeti doumevati doveden do_vek dovesti dovodnica dovolilen dovoliti dovolj dovoljen dovoljenje dovoljevati dovoljno dovožnja dovrš. dovršen dovršiti dovršnik dozdaj do_zdaj dozdanji dozdevanje dozdevati dozdevek dozdeven dozdevno dozdevnost dozidan dozidati doznati dozoreti dozorevanje dozoriti dozorjen dožen doživeti dožnost dr. dračje drag draga dragi draginja drago dragocen dragocenost dragonec dragonski dragota draguša drak drakon drakov

določno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
določujoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
dolomit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolomiten apnen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dolžen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolženje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dolžina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolžiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolžnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dolžnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolžnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dom samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doma samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta piramide; kontekst
doma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domač pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domače prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domačija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domačin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domačinstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domenjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
dominikanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domisliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domišljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domišljen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
domišljenost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
domišljevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
domišljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domišljija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domišljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domišljija; [sskj]
domlatki samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
domnevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
domoljub samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domoljuben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domoljubje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
domoljubno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domorodec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodoljub, domoljub; [sskj]
domoroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodoljuben, domoljuben; [sskj]
domov prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domovinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domovina; [sskj]
don samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
donašalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
donašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
donavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
donenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
donesek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prispevek; [sskj]
donesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prinesti; SSKJ
donesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roditi; SSKJ
doneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
donine prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dozdaj; kontekst
donkanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
doli donkanje = rotenje, zaklinjanje; kontekst, Grafenauer 1943
donkati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)
doli donkati = rotiti, zaklinjati; kontekst, Grafenauer 1943
donna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
donucan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
izrabljen; kontekst
dopadajenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zadovoljstvo; [sskj]
dopadati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopadeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
dopadenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadovoljstvo; [sskj]
dopadljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopadljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopasti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti všeč, ugajati; [sskj]
dopasti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
dopelt pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
dvojen; kontekst
dopis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopisnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doplačati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
dopluti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopoldan prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dopoldne samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopoldne prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopolniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopolnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopolnjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
dopolnjevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ
izpolnjevanje; SSKJ
dopolnjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopolnjevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpolnjevati; SSKJ
dopovedan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
dorečen; kontekst
dopovedati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopovedovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doprinašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doprinašati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati; SSKJ
doprinesen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
doprinesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doprinešen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dopust samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopusten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dopuščen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dopuščeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dorastel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dorasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doraščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doseči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do sedaj predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
dosedanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dosega samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dosežen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dosežnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dosegljivost; kontekst
dosihčas prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
doslej; kontekst
dosihdob prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozdaj, doslej; [sskj]
dosihmal prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozdaj, doslej; [sskj]
dosleden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dosledno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doslej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doslužen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dosmrten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dospeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dohiteti; Pleteršnik
dospeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priti, prispeti; [sskj]
dospetnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
računovodska knjiga za zapisovanje zapadlih obveznosti; kontekst, nemško-slovenski slovar
dospevši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
dostati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobiti; [sskj]
dostati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opraviti; Pleteršnik
dostati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prestati; SSKJ
dostavek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dosti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostojanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostojno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dostojnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
došel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotečen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMP
doteči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doteči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miniti; SSKJ
dotica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
dotičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotik; SSKJ
dotika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točka; kontekst
dotikanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do tisti predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
dotlej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dotrpeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doumeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doumevati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
doveden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izkušen; Pleteršnik
do vek predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
dovesti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
dovodnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dovolilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
dovoliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovolj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovoljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovoljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovoljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadosten; SSKJ
dovoljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadovoljen; SSKJ
dovoljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovoljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovoljno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadostno; Pleteršnik
dovožnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dovoz; kontekst
dovrš. okrajšavagoo300k, IMP
dovršen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovršen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dovršiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dovršnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
dozdaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do zdaj predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
dozdanji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dosedanji, dozdajšnji; [sskj]
dozdevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dozdevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozdevek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nejasno sklepanje, misel, da je kaj verjetno, resnično; [sskj]
dozdeven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozdevno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dozdevnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dozidan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
dozidati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
doznati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugotoviti; SSKJ
doznati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaznati; SSKJ
dozoreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozorevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
dozoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dozorjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
dožen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mavričen; kontekst
doživeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dožnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
dr. okrajšavagoo300k, IMP
dračje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drag pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
draga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dragi samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
draginja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drago prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
dragocen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
dragocenost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dragonec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dragonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dragota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
draguša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
drak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmaj; kontekst, Pleteršnik
drakon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmaj; Pleteršnik
drakov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0