Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 60

zgodba zgoden zgoditi zgodnji zgolj zgor zgoraj zgoreti zgornjeavstrijski zgornji zgostiti zgovornost zgrabiti zgrešiti zgrevan zgrevati zgristi zgroziti zgruntati zgubiti zgubljen zid zidan zidanje zidar zidarija zidati zidobled zidovje zijati Ziljica Zilogora zima zimika zimski ziniti zirati Zirola z_jaz zjokati zjutraj z_kdo zlagati zlahkoma zlasti zlat zlatar zlatarski zlatenica zlatenkast zlato Zlatovaščan zlat_rudnat zleg zlepiti zlesti zleteti zliti zlo zloben zlobnost zlodej zlodejev zlog zlomiti zlovesten zložen zložiti zmaga zmagalec zmagan Zmagomir zmagovalec zmajati zmanjkati zmanjšati zmanjševati zmaukljiv zmečkan zmečkati zmendran zmeniti zmeraj zmeren zmerjati zmerno zmernost zmerom zmes zmesti zmešan zmešati zmešn. zmešnjava zmetan zmetati zmirom zmisliti zmlatiti zmlet zmleti zmnožen zmnožiti zmnoživši z_moč zmočen zmoči zmočiti zmota zmoten zmotnjava zmožnost zmršen zmrzal zmrzlina zmrzlinica zmrzniti zmrznjen zmrzovanje zmrzovati znabiti značilen značilno značiti znajden znajdenje znajti znamenit znamenito znamenjce znamenje znan znanec znanilen znanost znanstvo znanje znašati znati znati_li znebiti znemar znesek znesti znižati znoreti znositi znotraj znotranji znova znožje zob zobati z_oči zogleniti Zois zoisov z_on zoološki zoper zoper_govoriti zoper_stati zoperstaviti zoperstavljati zopet zoprn zoprnik zoprnost zor zora Zora Zorc zoreti zos zračen zrahljan zrajtati zrak zrasel zrasti zraščen zraven zravenbojevalec zrcaljenje zrcalo zredčiti zrediti zrejen zrel zreti zrezan zrezati zriban

zgodba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgodnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgolj členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgor prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgoraj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgoreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgornjeavstrijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
zgornji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgostiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgovornost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
zgrabiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgrešiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgrevan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zgrevati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obžalovati; [sskj]
zgristi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgroziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgruntati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
zgubiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgubljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zid samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zidan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zidanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zidar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zidarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zidanje; [sskj]
zidati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zidobled pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
bled kot zid; kontekst
zidovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ziljica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Zilogora samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
dobrač; kontekst
zima samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zimika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zimski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ziniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zirati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zmotiti; nemško-slovenski slovar
Zirola samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
z jaz predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zjokati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zjutraj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
z kdo predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
zlagati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlahkoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
z lahkoto, zlahka; [sskj]
zlasti členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlatnik; [sskj]
zlatar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlatarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlatenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlatenkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlato samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlato prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zlatovaščan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zlat rudnat pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zleg samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlo; Pleteršnik
zlepiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zleteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zloben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlobnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlodej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlodejev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
zlog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlomiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlovesten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zlovešč; [sskj]
zložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zložiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmaga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmagalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zmagovalec; [sskj]
zmagan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Zmagomir samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zmagovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
zmajati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmanjkati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmanjšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmanjševati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poniževati; kontekst
zmaukljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pomanjkljivi; kontekst
zmečkan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmečkati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmendran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zmeniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmeraj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmerjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmerno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmernost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmerom prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmes samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmešn. okrajšavaIMP
zmešnjava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmetan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmetati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmirom prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pri miru; kontekst
zmisliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomisliti, spomniti se; [sskj]
zmlatiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmlet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmnožen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmnožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmnoživši prislov, deležjegoo300k, IMP
z moč predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
zmočen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmoči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmoči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmoten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
zmotnjava samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
zmožnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmršen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmrzal samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
zmrzlina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmrzlinica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
posoda za pripravo zmrzline; kontekst
zmrzniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmrznjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmrzovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmrzovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znabiti členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
značilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
značilno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
značiti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
znajden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznajdljiv; [sskj]
znajden pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vešč; kontekst
znajdenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznajdba; kontekst
znajti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znamenit pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
znamenito prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znamenjce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znamenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znanilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
poveden; kontekst
znanost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znanstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znanost; [sskj]
znanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znati li glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
znebiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znemar prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znesek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znižati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znoreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znositi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znotraj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znotranji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znova prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znožje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zobati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
z oči predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zogleniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ
Zois samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zoisov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
z on predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zoološki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zoper prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zoper predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zoper govoriti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k
zoper stati predlog + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zoperstaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zoperstavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zopet prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik