Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 59

zatiranje zatirati zatisniti zato zatorej zatožen zatožiti zatrditi zatrdno zatreti zatrjevati zatrkljati zatrobiti zatrt za_tvoj zaujeti zaumek zaupan zaupanje zaupati zausesti zaužit zaužiti zavaliti zavarovalen zavarovalstvo zavarovan zavarovanec zavarovanje zavarovati Zavašnik zavdati zavedati zavedeti za_veren za_ves zaveten zavetje zaveza zavezan zavezati zavezniti zavezovati zavihan zavihati zavihteti zavijati zavirati zavisten zavit zavitek zaviti zavleči zavolj zavoljo zavpiti zavreči zavreti Zavrh Zavrhi zavrniti završki zavrteti zavržen zavrženec za_vsak zavzeti zazabiti zazidati zaznamovan zaznamovati zazoriti zazreti zažgan zažgati zažigati zažihran zažvižgati zbati zbegniti zbežati zbira zbirališče zbiranje zbirati zbodrati zbog zbogom zboleti zbor zboren zborovalec zbosti z_božji zbran zbrati zbrihtati zbuditi zbujati zdaj zdajci zdajle zdajšnji zdaleč zdano zdati zdavnaj zdelan z_delo zdeti zdihljaj zdihovati zdirjati zdivjan zdivjati zdolaj zdrav zdravejši zdravica zdravilnik zdravilo zdravilski zdravilstvo zdravitelj zdraviti zdravje zdravljenje zdravnija zdravnik zdravniški zdravo zdrav_zračen zdražiti zdrčati zdreveti zdrkniti zdrobiti zdrsniti z_drug združba združek združen združiti združno zdržati zebedejev zebsti zediniti zedinjenje zedinjevati zel zelen zelena Zelenice zelenina zelenkast Zelenko zeleno zelenje zelinje zelišče zeliščen zelje zeljen zeljnat Zell zelnica zelnik zelo zemeljski zemlja Zemlja zemljepisen zemljeslovski zemljin zemljišče zemljiški z_ena zenfov zenit zenof zevški zgibniti zgled zgledovati zglihati zgnesti zgneten zgniti zgnojiti zgodaj

zatiranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatisniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zato veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zato prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatorej veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatorej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatožen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatrditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatrdno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zatreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatrjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatrkljati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkotaliti; [kontekst]
zatrobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatrt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za tvoj predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
zaujeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vzeti; Pleteršnik
zaumek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pojem; Pleteršnik
zaupan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaupanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaupati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zausesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zajahati; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
zaužit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaužiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavaliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavarovalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavarovalstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
zavarovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavarovanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavarovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavarovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zavašnik samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zavdati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavedeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za veren predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
za ves predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zaveten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavetje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaveza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaveza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavezništvo, strankarstvo, sektašenje; kontekst, Biblija
zavezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavezati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čez zavezati = dokončati; splet
zavezniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavezovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavihan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavihati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavihteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavisten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavitek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavleči glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
zavolj predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavoljo predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavpiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zavrh samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Zavrhi samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
zavrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrniti; Biblija.net
završki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
zavrteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavržen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavrženec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobčenec; [sskj]
za vsak predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zavzeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zazabiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pozabiti; [sskj]
zazidati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaznamovan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zaznamovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zaznamovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zazoriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
začeti se, nastopiti; [sskj]
zazreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zažgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zažgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zažigati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zažihran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
gotov; nemško-slovenski slovar
zažvižgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbegniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbežati, uiti; [sskj]
zbežati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabor; kontekst
zbirališče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
zbiranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbodrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
terjati, zahtevati; Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten
zbog predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbogom medmetgoo300k, IMPSSKJ
zboleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zboren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zborovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
zbosti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
z božji predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zbran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbrihtati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbuditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdajci prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdajle prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
zdajšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdaleč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
zdano prislov, splošni, nedoločeno
zdati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
zdati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veljati; kontekst
zdavnaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdelan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
z delo predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
zdeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdihljaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdihovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdirjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdivjan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdivjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdolaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodaj; [sskj]
zdrav pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
zdravejši pridevnik(zastarela beseda)IMP
zdravica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravilnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
zdravilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravilski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravilstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medicina; [sskj]
zdravitelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zdravnik; Pleteršnik
zdraviti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zdravilo; kontekst
zdravnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdrav zračen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
zdražiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdrčati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdreveti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
zdrkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdrobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdrsniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
z drug predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
združba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
združek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
združen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
združiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
združno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdržati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zebedejev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
zebsti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zediniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zedinjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zedinjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zel samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
zelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Zelenice samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
zelenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelenjava; [sskj]
zelenkast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
Zelenko samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
zeleno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
rastlinje; Pleteršnik
zelišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zeliščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zel; kontekst
zeljen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
zeljnat pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
Zell samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
zelnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
zelo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zemeljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zemlja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik