Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 15

izvržen izvrženje izvzet izvzeti izza izzidati izžarevanje izžarevati izžgati izžreti

j: j'_obeïs ja jabolčen jabolčnik jabolko jadranski jadrno jager jagnje jagodica jajce jajčeca jajčece jajček jajčen jak Jakob jakobov jama Jančič Janez janezov Janežič jantarjev januar Janž jar jarem jarina jasen jasli jastreb java_kava jaz jazbec jazbina jaz_biti ječa ječar ječmen ječmenov jed jedec jedrce jedro Jedrt jeka jeklo jeli jeličen jelovje jelšev jelševje jemati jemnasta jenjati jerbas jerbašček Jerca jerebica jerebičji jeremiada Jeremija Jeriho Jernej Jeruzalem Jeruzalemčan jeruzalemski jesen jeseni jesenski jesenje jesih Jesih jesti jestvina jesus ješprenj jetnik jetra jetrn jetrnjak jez jez. jeza Jezaj jezdec jezdi jezdili jezditi jezen jezer jezernat jezero jezerski jezičnik jezik jeziti jezno jezu jezuit Jezus jezusov Jezušček ježev jilov joger jogrski jojmene jok jokajoč jokanje jokati Jona jonov Jozve Jože Jožef jožefov jožkov Jud Juda Judeja Judež juditin Judovo judovski judovsko Judovsko Jugoslovan jugoslovanski juhta julij junak junaški junaško junaštvo junec Jupiter Jurček Jurij Justinijan justo justum justus jutranji jutri jutrišnji jutro jutrovec Jutrovo južen južina južinati južnoslovanski

k: k kača kadar kadarkoli kadeč kadilnica kadilo kadmij Kafarnaum kafergajst kafrovec kahljati Kairo kaj Kajfa Kajn kajne kajpada kajpak kajpak_da kaj_še kaj_za_en kajža kak kako kakor kakorkoli kakov kakršen kakšen

izvržen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvrženje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
izvzet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvzeti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izza predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izzidati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sezidati; kontekst
izžarevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
izžarevati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ
izžgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izžreti glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
j' obeïs neuvrščeno, tujejezično + neuvrščeno, tujejezično(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ja členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jabolčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jabolčnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jabolko samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jadranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jadrno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jager samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kdor se ukvarja z lovom, lovec; [sskj]
jagnje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jagodica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jajce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jajčeca samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
jajčece samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
jajček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jajčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jak pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močen; [sskj]
Jakob samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
jakobov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
jama samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Jančič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Janez samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
janezov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
Janežič samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
jantarjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
januar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Janž samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
jar pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
jarem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jarina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jasen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
jasli samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jastreb samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
java kava pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
jaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jaz zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jazbec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jazbina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jaz biti zaimek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)IMP
ječa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječmen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječmenov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jed samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedrce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Jedrt samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
jeka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
odmev; [sskj]
jeklo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeli prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ali; SSKJ
jeličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
jelovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelšev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelševje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jemnasta medmet(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jej, jedet; [sskj]
jenjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jerbas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jerbašček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
Jerca samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
jerebica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jerebičji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jeremiada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
spis ali pesem, v kateri se pretirano toži in tarna, tožba, tarnanje; [sskj]
Jeremija samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Jeriho samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Jeriho samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
Jernej samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Jeruzalem samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Jeruzalemčan samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
jeruzalemski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jesen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeseni prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jesenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jesenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jesih samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kis; [sskj]
Jesih samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
jesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jestvina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedača; Pleteršnik
jesus neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
ješprenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetra samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetrn pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
jetrnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jez samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jez. okrajšavagoo300k, IMP
jeza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Jezaj samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
jezdec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezdi glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
jezdili glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
jezditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezer števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisoč; Pleteršnik
jezernat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezero števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisoč; Pleteršnik
jezero samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezerski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezičnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
jezik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezu neuvrščeno, tujejezičnoIMP
jezuit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Jezus samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
jezusov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Jezušček samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
ježev pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jilov pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
prsten; kontekst
joger samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
apostol, učenec; [sskj]
jogrski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
jojmene medmetgoo300k, IMPSSKJ
jok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jokajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
jokanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jokati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Jona samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
jonov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Jozve samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Jože samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Jožef samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
jožefov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jožkov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
Jud samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Juda samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Judeja samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
Judež samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
juditin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
Judovo samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
judovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
judovsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Judovsko samostalnik, lastno_ime, srednjiIMP
Jugoslovan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
jugoslovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
juhta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
julij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik