Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 36

meriti merjasec merjenje merjevec merkati merlinški mernik meroljubica mersko merstvo merzonov mes. mesar mesariti mesec meseček mesečen mesečev mesečina mesen mesija mesing mesingast mesnat mesnica meso mesojedec mesojeja mesopostanje mestece mesteje mesten mesti mestivka mestjan mestnar mestnjan mesto mestva mešaje mešan mešanica mešanikov mešano mešanje mešarija mešati meščan meščanka meščanski mešetar mešiček meštrati metalo metan metateza metati meteljka meteorski meter meterkilogram meti metil metilen metlica metliški metljaj metnica metoda metropolit metrski metulj metulji metuljka mev mezden mezdra mezga mezgotok mezgovnica mezgovod mezinec mezlan mežikati mežnar mg mgo mhm mic. mickin mičen mično midva mig migati migljaj migljajoč migljanje migljati migniti mijav mijavkati mik mikati mikavno mikroskop mikroskopičen mil mil. milady milanski milijarda milijon milijonkrat milimeter milina militara militi milja milo miloba milodar milo_otožen milord milosrčen milosrčnost milost milosten milostljiv milostljivi milostljivo milostno miloščina milovaje milovati mimo mimogrede mimogredoči mimo_iti mimoza mineral mineralen mineralog mineralogija minij minin minister ministrant ministrantov ministrski ministrstvo miniti minljiv minljivost minuend minul minuli minulost minuta minuten mir mira mirabela mircodolinski miren mirijamin miriti mirno mirnost mirodvor miroslavov mirovati mirta misa misel miselnost misijonar misleč misliti miš mišelj mišica mišičast mišičen mišjak mišjakov mišjica mišljenje mitelj miten miti

meriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
merjasec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
merjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
merjevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
geometer; [sskj]
merkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
merlinški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mernik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meroljubica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
marjetica; splet
mersko prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marsikje; kontekst
merstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
geometrija; kontekst
merzonov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
mes. okrajšavagoo300k, IMP
mesar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesariti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
mesec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meseček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mesečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesečev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesečina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesija samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesing samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
medenina; Pleteršnik
mesingast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
medeninast; Pleteršnik
mesnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klavnica; SSKJ
meso samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesojedec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesojeja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
jedenje mesa; kontekst
mesopostanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)
utelešenje; kontekst
mestece samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesteje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mestivka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
mestiteljka = maščevalka; Pleteršnik
mestjan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
meščan; [sskj]
mestnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
župan; splet
mestnjan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
meščan; [sskj]
mesto samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mestva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
čevelj z vezalkami; Pleteršnik
mešaje prislov, deležjegoo300k, IMP
mešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešanica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešanikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
mešano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zmešnjava; kontekst
mešati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meščan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meščanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meščanski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mešetar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meštrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uriti, vaditi; [sskj]
metalo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
metan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metateza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meteljka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lucerna; [sskj]
meteorski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
meter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meterkilogram samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
merska enota za delo; splet
meti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metil samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
metilen pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
metlica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
detelja; [sskj]
metliški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
metljaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
metnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parabola; kontekst
metoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metropolit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metrski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metulj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
metulj samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metulji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
metuljka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
samica metulja; kontekst
mev medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
mezden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mezdra samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mezga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mezeg; [sskj]
mezgotok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tok mezge; kontekst
mezgovnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mezgovod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mezinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mezlan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mežikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mežnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
cerkovnik; [sskj]
mg okrajšavaIMP
mgo samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPPleteršnik
mhm medmetgoo300k, IMPSSKJ
mic. okrajšavagoo300k, IMP
mickin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
mičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
midva zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mig samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
migati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
migljaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
migljajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
migljanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
migljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
migniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mijav medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mijavkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mikavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mikroskop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mikroskopičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mil pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mil. okrajšavagoo300k, IMP
milady samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
milanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
milijarda samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
milijon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milijonkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
milimeter samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
milina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
militara samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vojaška meja; kontekst
militi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miloba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
milodar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miloščina; [sskj]
milo otožen prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
milord samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
milosrčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrosrčen, usmiljen; [sskj]
milosrčnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrosrčnost, usmiljenost; [sskj]
milost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milosten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milostljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milostljivi pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milostljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milostno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
miloščina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
milovaje prislov, deležjeIMPSSKJ
milovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mimo zaimekIMPSSKJ, Pleteršnik
mimo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mimo predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mimo predlog(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kot; Pleteršnik
mimogrede prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mimogredoči pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mimo iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
mimoza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
mineral samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mineralen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mineralog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mineralogija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
minij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
minin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
minister samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ministrant samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ministrantov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
ministrski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ministrstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
minljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
minljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
minuend samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
minul pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
minuli pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
minulost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
preteklost; [sskj]
minuta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
minuten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mira samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mirabela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mircodolinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
iz Mürztala na Zgornjem Koroškem; splet
miren pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
mirijamin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
miriti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
mirno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
mirnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mirodvor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pokopališče; Pleteršnik
miroslavov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
mirovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mirta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
misa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skleda; kontekst
misel samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miselnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
misijonar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
misleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
misleč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
misliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
misliti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zamisliti si, da; kontekst
miš samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miš samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mišelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
školjka; kontekst
mišica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mišičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mišičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mišjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mišjakov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mišjica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strupen prah; [sskj]
mišljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredstvo; nemško-slovenski slovar
miten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
umivati; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0