Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 37

mitl mitničar mitnina mitologija mitološki mitra mitski miza mizar mizarnica mizarski mizen mizica miznica mižaje mižati mk mkr m-kratnik mlačen mlačno mlačnost mlačva mlad mladenič mladeničev mladeniščnica mladeniški mladenka mladež mladi mladica mladič mladiček mladičen mladika mladina mladiti mladoslovenec mladost mladosten mladostno mlaj mlajši mlaka mlatenje mlatev mlatič mlatiti mleček mlečen mlečnat mlečnica mlekarica mlekarna mleko mleko_pivec mleti mlev mlin mlinar mlinarica mlinarjev mlinarski mlinec mlinski mm. mn mnenje mno mnog mnogiterikrat mnogo mnogobroj mnogobrojen mnogočasten mnogoglasen mnogokrat mnogokratnik mnogoleten mnogoroden mnogospoštovan mnogost mnogostranski mnogostransko mnogoštevilen mnogoter mnogovrsten mnogovrstno mnogozaslužen mnoštvo množ množen množenje množica množina množinski množiti množnost mnp moč moča močan močelka močen močerad moči močic moči_li močir močiti močnat močnik močno močvir močviren močvirje močvirnik model modelnica modenski moder moder_zelen modrasov modrc modrijan modrijanka modrijanstvo modrikast modrilo modriti modro modrosloven modroslovje modroslovski modrost modrovati mogoč mogoče mogočen mogočno mogočnost mogočost mogolski mogotec mohamedanski mohamedov moj mojster mojster_skaza mojstriti mojstrovski mojstrski mojstrstvo mojz. mojzesov mok moka mokasin moker moknat mokrina mokronoški mokrota mokroten mokrotnost molčanje molčati molče molčeč molčečnost moleč moledovati molek molekul moleti molibden molitev moliti molitven molitvenik molitvica molj molk molsti molzen molža monakov monati mongolski monk. monopolski monteroški montpellierski

mitl samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sredstvo; nemško-slovenski slovar
mitničar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mitnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitologija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitološki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
miza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mizar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mizarnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
mizarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mizen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mizica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miznica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mižaje prislov, deležjeIMP
mižati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mkr samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
m-kratnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
mlačen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlačno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlačnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mlačva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlad pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
mladenič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladeničev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladeniščnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
deško semenišče; Pleteršnik
mladeniški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mladenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladež samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladina; [sskj]
mladi samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladiček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mladičen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlad, mladosten; [sskj]
mladika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladoslovenec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
mladost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladina; Pleteršnik
mladosten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mladostno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mlaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlajši samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
potomec; Pleteršnik
mlaka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlatenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
mlatev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlatič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlatiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mleček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlečnat pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mlečnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mlekarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlekarna samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
mleko samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mleko pivec samostalnik, občno_ime, srednji + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
mleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mletje; [sskj]
mlin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlinar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlinarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlinarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlinarski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mlinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mm. okrajšavagoo300k, IMP
mn samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mno samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnog pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnog zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogiterikrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
mnogokrat; kontekst
mnogo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogobroj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
množina; kontekst
mnogobrojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen, mnog; [sskj]
mnogočasten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
spoštovan; kontekst
mnogoglasen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mnogokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogokratnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogoleten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolgoleten; [sskj]
mnogoroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
rodoviten; kontekst
mnogospoštovan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
velespoštovan; kontekst
mnogost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnoštvo, število; Pleteršnik
mnogostranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogostransko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mnogoštevilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
številen; [sskj]
mnogoter pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogovrsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogovrstno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogozaslužen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
mnoštvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količina; Pleteršnik
mnoštvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljudstvo; SSKJ
množ samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
množica; SSKJ
množen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
množinski, v množnemu = v množini; Pleteršnik
množen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen, številnejše; SSKJ
množenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
množica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
množina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količina; Pleteršnik
množinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
množiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
množnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
množica, količina; Pleteršnik
mnp okrajšavaIMP
moč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močan pridevnik, splošni, primernikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močelka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
močerad samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
moči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močic samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
tekočina, kašasto zdravilo; Hubad
moči li glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
močir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
močvirje; Pleteršnik
močiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
močvir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močvirje; Pleteršnik
močviren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močvirje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močvirnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
model samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
modelnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
modenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
moder pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
moder zelen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
modrasov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
modrc samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
modrijan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
modrijanka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
modrijanstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
modrost; [sskj]
modrikast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
modrilo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
modriti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobraževati; [sskj]
modro prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
modrosloven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
filozofski; [sskj]
modroslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
filozofija; [sskj]
modroslovski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
filozofski; [sskj]
modrost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
modrovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
mogoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mogoče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mogočen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
mogočno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mogočnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mogočost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mogolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mogotec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zelo bogat in vpliven človek; [sskj]
mohamedanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mohamedov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
moj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mojster samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mojster skaza samostalnik, občno_ime, moški + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
mojstriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mojstrovski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
mojstrski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mojstrstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mojz. okrajšavagoo300k, IMP
mojzesov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
mok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekočina; kontekst
moka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mokasin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
moker pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moknat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močnat; Pleteršnik
mokrina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mokronoški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mokrota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mokroten pridevnik, splošni, nedoločeno