Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 35

markiz marljiv marljivo marljivost marmor marmoren marno marnja marnjevati maroga marsikaj marsikak marsikakšen marsikateri marsikaterikrat marsikdaj marsikdo marsikje marski marš maršal marširati mart. marter marternik martinček martinov martonov martra martran martranje martrati martrnica martrnik marun marveč masa maseljc masin maslen maslenka maslenokisel maslo mast masten mastiks mastiti mastno maša maščevalen maščevalka maščevan maščevanje maščevati mašen mašenje maševanje maševati mašina mašnik mašnikov mat. matematičen matematika materen materialen materija materin materinski materinščina maternica math. mati matica matič. matičen matičin matranje matrati matth. mavec mavretanski mavrica mavričen mazač mazanje mazati maziliti maziljen mazilo maža md. mecn meč meča mečiti mečji mečkati mečoč med medalja medel meden medenica medenina medenov medenje medica medinski mediti med_jaz medleti medloba medme medmet medničanka mednik mednosničen mednje med_oba medovec medpotoma medsebojen medsebojno medstanje medtem medtem_ta med_ti medved medvedji medvedomorka megla meglen meglenica meglica meh mehak mehaničen mehanično mehanika mehast mehčovina mehek mehko mehkoten mehkužec mehkužen mehur mehurčast mehurček mehurec mehurek mehuren mehurjev meja mejač mejen mejiti mejnik mekina mekinjski meksika mel melafir melja meljardov melona memoriranje mena menartov menda meneč mengeški meni menica meničen meničnik menih menilit menitev meniti menjaje menjalec menjalen menjati menjava mera merhurček merica meridian merilo

markiz samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
marljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marmor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marmoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govor; Pleteršnik
marnjevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
govoriti; Pleteršnik
maroga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
marsikaj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marsikak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marsikakšen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marsikateri zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marsikaterikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marsikdaj prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
marsikdo zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marsikje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moravski; kontekst
marš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maršal samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marširati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mart. okrajšavagoo300k, IMP
marter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marternik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
mučenik; kontekst, SSKJ
martinček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
martinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
martonov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
martra samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpljenje; [sskj]
martran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
martranje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
mučenje; kontekst
martrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
martrnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mučenka; [sskj]
martrnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mučenec; [sskj]
marun samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sorta vina; kontekst
marveč veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
masa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
masa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mera; nemško-slovenski slovar
maseljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
3,5 dcl; [sskj]
masin pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
masiven; kontekst, nemško-slovenski slovar
maslen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maslenka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
maslenokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
butanaten; splet
maslo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
masten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mastiks samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
mastiti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
mastno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
maščevan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mašenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
maševanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mašina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stroj; [sskj]
mašnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
(katoliški) duhovnik; [sskj]
mašnikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mat. okrajšavagoo300k, IMP
matematičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matematika samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
materen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
materialen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
materija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snov; [sskj]
materin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
materinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
materinščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maternica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maternica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matica; Pleteršnik
maternica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stalno posajena trta; kontekst
math. okrajšavaIMP
mati samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavnica; kontekst, nemško-slovenski slovar
matič. okrajšavagoo300k, IMP
matičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
matičin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
matranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
matrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matth. okrajšavagoo300k, IMP
mavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mavretanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mavrica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mavričen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mazač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mazanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mazati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maziliti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
maziljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mazilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
md. okrajšavagoo300k, IMP
mecn samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vagan; kontekst
meč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meča samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mečiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehčati; [sskj]
mečji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehkejši; Pleteršnik
mečkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mečoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
med samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
med samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
med predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medalja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medenina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medenov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
medenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
medica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
med jaz predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
medleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medloba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medme zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medmet samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
medničanka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
lucerna; kontekst, splet
mednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
medenina; Pleteršnik
mednosničen pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
mednje prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
med oba predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
medovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPPleteršnik
medpotoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
med potjo, spotoma; [sskj]
medsebojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medsebojno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medstanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
vmesno stanje; kontekst
medtem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medtem ta prislov, splošni, nedoločeno + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
med ti predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
medved samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medvedji pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
medvedomorka samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morilka medvedov; kontekst
megla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meglen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meglenica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
meglica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehaničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehanično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mehanika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehčovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
mehek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
mehko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehkoten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nekoliko mehek; [sskj]
mehkužec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehkužen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehur samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehurčast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mehurček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehurec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mehurček; [sskj]
mehurek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mešiček; kontekst, internet
mehuren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehurjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
meja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mejač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mejen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mejiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mejnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mekina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mekinjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
meksika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
mehika; kontekst
mel samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drobir; [sskj]
melafir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
melja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
moka; Pleteršnik
meljardov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
melona samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
memoriranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
mena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menartov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
menda členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meneč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mengeški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
meni samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meničnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
menični skontro; kontekst
menih samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menilit samostalnik, občno_ime, moškiIMP
menitev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mnenje, misel; Pleteršnik
meniti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menjaje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
menjalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
menjalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menjava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mera samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v eno mero = neprestano; Pleteršnik
merhurček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
merica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pb. 0,4 l; [sskj]
meridian samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
merilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0