Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 50

šribati štacjon štacuna Štajer Štajerec Štajerska štajerski štajerski_slovenski štajersko Štajersko štajersko-kranjski štala štalt Štanislaj štavta Štefan štekelj štemano štemati štempelj štenga štepih šterkovec šterna šternf. Šternfeldovka štet štetev šteti števec števenje število številski štibelec štikan štikati štima štiri štirideset štiridesetdanski štiridesetdnevni štiriindvajset štiriindvajseti štiriintrideseti štirikrat štirinajst štirioglat štiriploskoven štiristo štiri_tavžent štirje štirkratsto štokfiš štor štrafa štrafati štrafinga štrajfinga štrbunk štrena štrgljanje štrik štrleti štručica štrukelj študent študija štuk štupa šum šumeč šumeti šuntati šupa šus šuštar švabski Švabsko švarati Švica Švicar Švicarka švicarski švigajoč švogrija švrkati

t: ta tabernakelj ta_biti tablica tabor Tabor ta_boren tačas ta_čas Tadej tadel ta_drug taisti tajl tajnocvetka tak takaj takle tako takoj takole takov takšen tal tale taler talij taljenje tam tamkaj tamkajšnji tamle tanča_gora tančica tanek tanko tankostenski ta_pravi ta_se ta_sem tašča taščica taška tat tatinsko Tavrija tavžent tavžentkrat teater tečaj tečen teči tečnost tedaj tedanji teden tedenski Tegniel tegniti tehantija tehtati tehten tehtnica tein tekač tekaj tekniti tekoč tekoče tele telečji telegrafski telesen teleskopski telina telo tem tema teme temen Temenica temen_siv temina temnica temnočrn temnordeč temno_rjav temota temoten tempelj temveč tenek tenstan tenstati teobromin tepenje tepljati tepsti ter terbij terciaren Terezija Terezika Tergesteo terica terišče terjatev terjati tesar tesarski

šribati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
pisati; nemško-slovenski slovar
štacjon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
postaja; kontekst, SSKJ
štacuna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Štajer samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
štajerska; kontekst
Štajerec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Štajerska samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
štajerski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štajerski slovenski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
štajersko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Štajersko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
štajersko-kranjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
štala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štalt samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
podoba; Pohlin To malo besedišče
Štanislaj samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
štavta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
podoba; splet
Štefan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
štekelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štemano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
štemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
štempelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kolek; [sskj]
štenga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
štepih samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodnjak; [sskj]
šterkovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
mlečnozobec; kontekst
šterna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šternf. okrajšavaIMP
Šternfeldovka samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
štet pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štetev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štetje; [sskj]
šteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
števec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
števenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
število; Pleteršnik
število samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
štibelec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
kamrica; kontekst
štikan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
štikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štima samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiri števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirideset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiridesetdanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiridesetdnevni; kontekst
štiridesetdnevni pridevnik, splošni, nedoločeno
štiriindvajset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiriindvajseti števnik, besedniIMPSSKJ, Pleteršnik
štiriintrideseti števnik, besedniIMP
štirikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirinajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirioglat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiriploskoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
štiristo števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiri tavžent števnik, besedni + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
štirje števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirkratsto števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMP
štiristo; kontekst
štokfiš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
polenovka; nemško-slovenski slovar
štor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štrafa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
kazen; nemško-slovenski slovar
štrafati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
kaznovati; nemško-slovenski slovar
štrafinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kazen; nemško-slovenski slovar
štrajfinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
kazen; nemško-slovenski slovar
štrbunk medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štrena samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
štrgljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
štrik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štrleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štručica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štrukelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
študent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
študent samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dijak; SSKJ
študija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
štuk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del, člen; kontekst
štuk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
top; kontekst
štupa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šum samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šumeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
šumeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šuntati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šupa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šus samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanček; nemško-slovenski slovar
šuštar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
švabski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Švabsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
švarati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pritoževati; Pleteršnik
Švica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Švicar samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Švicarka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
švicarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
švigajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
švogrija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
svaštvo; kontekst
švrkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tabernakelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta biti zaimek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tablica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tabor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tabor samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ta boren zaimek + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
tačas prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta čas zaimek + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
Tadej samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
tadel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
napaka, pomanjkljivost; nemško-slovenski slovar
ta drug zaimek + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
taisti zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tajl samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
del; nemško-slovenski slovar
tajnocvetka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezcvetnica; [sskj]
tak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takaj členek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tudi; Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine
takle zaimekgoo300k, IMPSSKJ
tako veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tako prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
takoj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takole prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
takov zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tal pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tale zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krožnik; nemško-slovenski slovar
talij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tam prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamkaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamkajšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamle prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tanča gora pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tančica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tanek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
tanko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
tankostenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ta pravi zaimek + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
ta se zaimek + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ta sem zaimek + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tašča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tatinsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Tavrija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
tavžent števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tavžentkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
teater samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tečaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tečnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tedaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tedanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teden samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tedenski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
Tegniel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
tegniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vleči; Pleteršnik
tehantija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dekanija; Pleteršnik
tehtati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tehten pridevnik, splošni, presežnikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tehtnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tein samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toliko; kontekst
tekniti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekoče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tele samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telečji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik