Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 54

ovočnik ovoj ovojek ovratnik ovreči ovrniti o_vsemogočen ovsen ovsenjak ozadje ozaljšati ozbiljno ozdravel ozdraveti ozdraviti ozdravljati ozdravljen ozdravljenec ozdravljenje ozdravljiv ozebel ozeblina ozebsti ozek ozeleneti ozidje ozimen ozimina ozinec ozir oziraje ozirajoč ozirati oziren oziroma ozko ozkolisten ozkost ozmerjati označen označiti oznanilo oznaniti oznanovalka oznanovati oznanjati oznanjen oznanjenje oznanjevalec oznanjevanje oznanjevati ozon ozračje ozreti ozvezdje ožbaltov ožbetov oždevati oženiti oženjen ožet ožeti ožgan ožina oživeti oživiti oživljanje oživljati oživljen ožuliti ožuljenje

p: p p. p.m. p' pa pacan packati pač pačiti pad padajoč padalo padanje padati padec padel padež padica padlec padoč padvan paglavec pah pahati pahljača pahniti pahnjen pahovka pajbarič pajčevina pajčolan pajdaš pajek pajkov pajkovec pajštva pak pa_kar pakrog palača palaeontologija palatinat palčica palec palica paličica palička palisada paliti paljčino palma palmov paluba palužnina pa_merkati pamesec pamet pameten pametiva pametno pametnost pametovati pamučen pamuk pana pankeljc panonski panter panj papa papež papežev papir papirček papiren papirnat papirnica papodoba par para parabola paracelski paradiž paradižnikov paragraf paragvajski paralaksa parament pardal paren pariški pariti parjenje park parkelj parkeljc parkrat parlament parlamentaren parmazanski parnik parnikov parobrod parokrog paroma parostroj parski parsko parta particip pas pasar pasat pasati pasijon pasiven pasivno pasji paskvica pasol pasonce past pasti

ovočnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sadovnjak; kontekst
ovoj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovojek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovoj; [sskj]
ovratnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preobrniti; Pleteršnik
o vsemogočen medmet + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
ovsen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ovsenjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovseni kruh; [sskj]
ozadje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozaljšati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrasiti, olepšati; [sskj]
ozbiljno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
resno; Pleteršnik
ozdravel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ozdraveti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozdravljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozebel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozeblina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozebsti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ozeleneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ozidje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozimen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ozimina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vrv; kontekst
ozir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oziraje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
ozirajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ozirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oziren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
relativen; Pleteršnik, kontekst
oziroma veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozkolisten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ozkost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strah, tesnoba; kontekst
ozmerjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
označen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
označiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznaniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanovalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
oznanovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sporočati javnosti, razglašati, razširjati, učiti; [sskj]
oznanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oznanjevalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
oznanjevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
oznanjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozračje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozvezdje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožbaltov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
ožbetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
oždevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obotavljati; Pleteršnik
oženiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oženjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ožet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oživljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožuliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožuljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
p samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
p okrajšavagoo300k, IMP
p. okrajšavagoo300k, IMP
p.m. okrajšavagoo300k, IMP
p' samostalnik, občno_ime, moškiIMPPleteršnik
pa veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pa členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pacan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
packati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pač členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklon; kontekst
padel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
padež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sklon; Pleteršnik
padica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
božjast; Pleteršnik
padlec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
padel; SSKJ
padoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
padvan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vrsta tkanine; Pleteršnik
paglavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pah samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pahati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pahljača samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pahnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pahovka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pajbarič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
pobič; kontekst
pajčevina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pajčolan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pajdaš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pajek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pajkov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pajkovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pajštva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
sadna sušilnica, bajta; [sskj]
pak členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pa kar členek + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
pakrog samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elipsa; [sskj]
palača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
palaeontologija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
palatinat samostalnik, občno_ime, moškiIMPPleteršnik
palčica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
palec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
palica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paličica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
palička samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
palisada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paljčino samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
palma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
palmov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paluba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
palužnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
alkaloid; Pleteršnik
pa merkati veznik + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)
pamesec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
somesec; Pleteršnik
pamet samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pameten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pametiva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tepežni dan, tepežkanje; [sskj]
pametno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
pametnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
pametovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pamučen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
bombažen; kontekst
pamuk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
bombaž; kontekst
pana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
urok, prekletev; Gutsman
pankeljc samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
panonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
panter samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
panj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papa samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oče; SSKJ
papež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papežev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papirček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papiren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
papirnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papirnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
papodoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
paslika; kontekst
par samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
par samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
para; kontekst
par prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
para samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parabola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paracelski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
paradiž samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raj; [sskj]
paradižnikov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
paragraf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paragvajski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
paralaksa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parament samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
pardal samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
panter; kontekst
paren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pariški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
pariti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
park samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
parkelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parkeljc samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
parkrat prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
parlament samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parlamentaren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
parmazanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
parnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parnikov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
parobrod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parnik; [sskj]
parokrog samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
ozračje; Pleteršnik
paroma prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
parostroj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
parni stroj; Pleteršnik
parski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parsko samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
particip samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pasat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasijon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
pasiven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasivno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pasji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paskvica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
volčja češnja; Pleteršnik
pasol samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
haloidna sol; Pleteršnik
pasonce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
past samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0