Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 53

oskrbnik oskrbovalec oskrbovan oskrbovanje oskrbovati oskruniti oskubiti oslabel oslabeti oslabiti oslabljen osladiti oslajati oslanjati oslepariti oslepiti oslica osmi osmoditi osmojen osmukan osmukati osmukavati osnažen osnažiti osnova osnovalka osnovan osnovati osnoven osnuti osobit osobito osojen osoliti osoljen osolziti osončje osorej osoren osorno osramočen osramočenje osramotiti osrčje osrečen osrečiti osreden osrednji osserv. ost ostajati ostal ostalina ostališče ostanek ostanišče ostati ostaviti osteolit oster ostermanov ostrašen ostrašiti ostrgati ostrica ostriči ostriga ostrina ostrižen ostrmen ostrmeti ostro ostroga ostrom. ostrost ostroumen ostroumno ostrov ostroviden ostrožnica ostrožnik ostrupiti ostuden ostudnost osupel osupniti osupnjen osupnjeno osuševati osušiti osut osuti osvajalka osvestiti osveta osvetljen osvoboditi osvobojen osvobojenje osvojen osvojiti ošaben ošabno ošabnost ošlatati ošpetelj ošpičiti oštarica oštarija oštir oštirka ošvrkati otamnjenje otava oteči otekel oteklina oteliti otemneti otemnjen otep otepsti otesati otet otetba oteti oteževati otirati otisk otiska otlačiti otočan otok otokov otolči otopiti otopljen otoški otovorjen otožen otožno otožnost otreba otrebiti otrebljen otresti otreti otrob otrobi otročaj otročarija otroče otročič otročiček otročji otrok otrokov otroški otrov otrovan otrovati otroven otrpel otrpniti otrpnjen otrpnjeno otvorjen ovače ovaditi ovajen ovbe ovca ovčar ovčarica ovčereja ovčica ovčji oven ovenčan ovenčati oveneti overiti oves oveseliti ovi ovijati ovinek ovinkati ovira oviran ovirati ovit oviti ovna ovnov ovočje

oskrbnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
oskrbovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskruniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskubiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ
oslabel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oslabeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oslabiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oslabljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osladiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oslajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oslanjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naslanjati; [sskj]
oslepariti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oslepiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oslica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmi števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmukan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmukati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osmukavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnažen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnažiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnova samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnovalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
osnovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnuti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
narediti osnutek; [sskj]
osobit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poseben, nenavaden; [sskj]
osobito prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osoliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osoljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osolziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osončje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
osorej prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ob tem času, ob tej uri; [sskj]
osoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osorno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osramočen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osramočenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osramotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osrčje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
drobovje; [sskj]
osrečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osrečiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osreden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osrednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osserv. okrajšavagoo300k, IMP
ost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ostajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostal pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostalina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k
postajališče; kontekst
ostanek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostanišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
počivališče; kontekst
ostati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pustiti; SSKJ
ostaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zapustiti; SSKJ
osteolit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
prsteni apatit; kontekst
oster pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ostermanov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
ostrašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ostrašiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ostriči glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ostriga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrižen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrmen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zastrmen; SSKJ
ostrmeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostro prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
ostroga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrom. okrajšavagoo300k, IMP
ostrost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostroumen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostroumno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otok; [sskj]
ostroviden pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najbolj ostroviden; kontekst
ostrožnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
robida, robidnica; [sskj]
ostrožnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrupiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zastrupiti; [sskj]
ostuden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostudnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osupel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
osupniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osupnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osupnjeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osuševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osut pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osuti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
osvajalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
osvestiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osveta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maščevanje, krvno maščevanje; [sskj]
osvetljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osvoboditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osvobojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osvobojenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osvojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osvojiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ošaben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ošabno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ošabnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ošlatati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ošpetelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ošpičiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oštarica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oštirka; kontekst
oštarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oštir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oštirka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ošvrkati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otamnjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
pomračitev; Pleteršnik
otava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oteči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otekel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
otekel pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oteklina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oteliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otemneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otemnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
otep samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snop slame; [sskj]
otepsti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepsti; [sskj]
otesati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otetba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odrešitev; Pleteršnik
oteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oteževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otirati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obrisati; [sskj]
otisk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
odtis; [sskj]
otiska samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otiščanec, žulj; [sskj]
otlačiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ožeti; kontekst
otočan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oteklina; SSKJ
otokov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otolči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otopljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otoški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
otovorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
otožen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
otožno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otožnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otreba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
iztrebljanje; kontekst, SSKJ
otrebiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrebljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrobi samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otročaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
otročarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otročič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otročiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otročji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroški; [sskj]
otrok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrokov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strup; [sskj]
otrovan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
otrovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
strupen; [sskj]
otrpel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
otrpniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrpnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otrpnjeno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
otvorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ovače prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugače; Pleteršnik
ovaditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovajen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ovaden, izdan; kontekst
ovbe medmet(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
joj, ojoj; [sskj]
ovca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovčar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovčarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovčereja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
ovčica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovčji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oven samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovenčan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ovenčati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oveneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
overiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oves samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oveseliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razveseliti; [sskj]
ovi zaimek(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ta; kontekst
ovijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovinek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovinkati glagol, glavni, nedovršni
ovira samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oviran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
volna; kontekst
ovnov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovočje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadje; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0