Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 52

opasilo opasti opat opazba opaziti opazka opaznost opazovalčev opazovalec opazovalnost opazovan opazovanje opazovati opažati opečen opeči opek opeka operacija operirati opešati opevati opica opihati opihovati opij opijanjen opilek opiraje opirajoče opiranje opirati opis opisan opisati opisovanje opisovati oplašiti opleniti opletek opleti oplod oploditev oploditi oplodje oplojevanje oplošje opogumiti opojen opojiti opoldan opoldne opolnoči opomba opomin opominjanje opominjati opominjevanje opominjevati opomnica opomnilo opomniti opomnja opomnjen opomoči oponašalec oponašati opora oporekovati oporoka opoteč opoteči opotekati opovažiti opovera opozoriti opran opraščajoč opraševati oprati oprava opravek opravičen opravičenje opravičevati opravičiti opravilo opravilstvo opraviti opravljanje opravljati opravljen opravljivec opravnik opregača opresen opreti opreuna oprezen oprezno opreznost oprezovati oprijemati oprijeti oproda oprostiti oproščati oproščen oproščenje oprsje oprt oprtiv optičen opustiti opuščanje opuščati opuščen orač oral oranje oratar orati orba orden oreh orehov orel orenga organ organizacija organizem organski orglanje orglati orgle orientalski orientski orjak orjaški orjaškojunaški orkan orleanski orlov orlovo oročejev orod orodje orodovititi oropati oroslanka orožen orožje orožnik ortotip ortotipen ortotipno orumeneti os osa osada osahniti osamljen osat oseba osebek oseben osebilo osebistvo osebiti osebje osebljajoč osebljen osebno osedlati oseka osel osem osemdeset osemenje osemindvajseti oseminštirideset osemintrideset osemkrat osemnajst osemnajsti osemnajstkrat osenčen osepnice osipaven osipce osiveti oskrben oskrbeti oskrbljen oskrbnica

opasilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žegnanje, proščenje; [sskj]
opasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pasti; [sskj]
opat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opažanje; kontekst, SSKJ
opazba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opomba; kontekst
opaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
opaznost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazovalčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
opazovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
opazovalnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opazovanje; kontekst, SSKJ
opazovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opažati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opeči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opek samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
opeka; kontekst
opeka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
operacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
operirati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
opešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opihati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opihovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
opij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opijanjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
opilek samostalnik, občno_ime, moškigoo300kSSKJ, Pleteršnik
opiraje prislov, deležjeIMPSSKJ
opirajoče pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
opiranje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
opirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opisovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opisovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oplašiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preplašiti, prestrašiti; [sskj]
opleniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opletek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
lasni nakit; Pleteršnik
opleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oplod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oploditev; kontekst, SSKJ
oploditev samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
oploditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oplodje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oplojevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
oplošje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
površina; kontekst
opogumiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
opojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opojiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opoldan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
opoldan prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opoldne prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opolnoči prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opomba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opomin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjanje; [sskj]
opominjevati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
opomnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
spominčica; kontekst
opomnilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opomba; Pleteršnik
opomniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opomnja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
opomnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
opomoči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oponašalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
oponašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opora samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oporekovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
oporekati; kontekst
oporoka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opoteč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
negotov, nestalen; [sskj]
opoteči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opotekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opovažiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
tvegati; kontekst, Pleteršnik
opovera samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ovira; Pleteršnik
opozoriti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
opran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opraščajoč prislov, deležjegoo300k, IMP
opraševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadeva; kontekst
opravek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravičen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravičenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravičevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravičiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravilstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dolžnost; kontekst
opraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upravnik; [sskj]
opregača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta ženskega pokrivala ljudkse noše; kontekst
opresen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opreti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
opreuna prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
opoldne; Teodor Domej: e-korespondenca
oprezen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprezno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
opreznost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprezovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprijemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprijeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oproda samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprostiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oproščati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oproščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oproščenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
oprsje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oprtiv samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
optičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opuščanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orač samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
oral samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oranje; kontekst
oral samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oratar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oranje; Pleteršnik
orden samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
red; kontekst
oreh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orehov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orenga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
red; Pohlin To malo besedišče
organ samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
organizacija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
organizem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
organski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orglanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orglati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orgle samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
orientalski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
orientski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
orientalski; [sskj]
orjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orjaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orjaškojunaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zelo junaški; kontekst
orkan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orleanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
orlov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orlovo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
oročejev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
orod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orodje; kontekst
orodje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orodovititi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
postati rodoviten; Pleteršnik
oropati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oroslanka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
levinja; Pleteršnik
orožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orožje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orožnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ortotip samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
geometrijsko telo s tremi medsebojno pravokotnimi osmi različnih dolžin; kontekst
ortotipen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
ki ima tri medsebojno pravokotne osi različnih dolžin; kontekst
ortotipno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
v obliki geometrijskega telesa s tremi medsebojno pravokotnimi osmi različnih dolžin; kontekst
orumeneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
os samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naselbina; kontekst
osahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osamljen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
osat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bradat; kontekst
osat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oseba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osebek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
oseben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osebilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izolator; Pleteršnik
osebistvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
oseba; kontekst
osebiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izolirati; Pleteršnik
osebje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osebljajoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
izoliren; Janežič
osebljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izoliren; Pleteršnik
osebno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osedlati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oseka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osem števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemdeset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemindvajseti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ
oseminštirideset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemintrideset števnik, besednigoo300k, IMP
osemkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemnajst števnik, besedniIMPSSKJ, Pleteršnik
osemnajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osemnajstkrat prislov, splošni, nedoločenoIMP
osenčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osepnice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osipaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
namenjen osipavanju; kontekst
osipce samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
koze; kontekst
osiveti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oskrbnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0