Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 51

oklicati oklicevati oklofutati oklopnik oklopniški oknica okno oko okoli okolica okoli_prinesen okoliščina okoljstava okoljstvo okolnost okom okopan okopati okopavati okoren okorno okornost okotje okov okovan okovarjen okovati okra okraj okrajen okrajšan okrajšati okrakovec okrasje okreniti okrepčan okrepčati okrepčevati okrepčujoč okrepiti okresati okrevati okrog okrogel okrogiimu okroglast okrogloličen okrož okrožen okrožje okrvaviti oksid oksiden okt. oktaeder oktaedrov oktava oktober okus okusen okusiti okusno okušati okužen okužiti okvir ol ola olajšanje olajšati olajšava olajševati olepšan olepšati olesenel olgin oligoklas olika olikan olišpan oliva olivin oljar oljarna olje oljenka oljetvoren oljka oljkin oljnat oljski oltar olupek olupiti olupljen olupnik oluščen oluščiti omadeževan omadeževati omagati omagovati omahljiv omahniti omahovati omajen omajiti omaka omakati omama omamiti omamljen omara ombrometer omečiti omedlel omedleti omedlevati omedlevica omehčanje omehčati omej omejen omejiti omela omelo omemba omeniti omenjati omenjen omer omeriti omesa omesiti omesti ometan ometati omika omikan omikanje omikovati omisliti omišljati omizje omlaten omlatiti omočiti omolčati omolknjenje omotan omoten omotica omotičen omotiti omožen omožiti omrežje omrtviti omužen on onamo onda ondaj ondan ondašnji ondi ondod ondoten ondu onemoči onemogel onesrečiti oni onidan onikrat onkraj onod onstran onstranski oolit oolitski op. opaden opal opanek opanka opanjen opariti oparjenje opasan opasati opasen

oklicati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oklicevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oklofutati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oklopnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oklopniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
oknica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oko samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okoli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okoli predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okolica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okoli prinesen prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
okoliščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okoliščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okolica; SSKJ
okoljstava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
okoliščina; nemško-slovenski slovar
okoljstvo samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
okoliščina; kontekst
okolnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okom prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priti v okom = odvrniti, onemogočiti, preprečiti; SSKJ
okopan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okopavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okorno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
okornost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okotje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
koti kot celota; kontekst
okov samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okovarjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaščiten, zavarovan; Pleteršnik
okovati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
okra samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
okraj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrajšan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
okrajšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrakovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
sedimentna kamnina, oolit; splet
okrasje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okreniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrniti; [sskj]
okrepčan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrepčan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
okrepčati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrepčevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrepčujoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
okrepiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okresati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrog prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrog predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrogel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrogiimu pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
okroglast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
okrogloličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrož samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obzorje; kontekst
okrožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrožje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
okrvaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oksid samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oksiden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
okt. okrajšavagoo300k, IMP
oktaeder samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oktaedrov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
oktava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oktober samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okus samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okusen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
okusiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okusno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okušati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okužen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okužiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okvir samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ol samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivo; [sskj]
ola medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
olajšanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olajšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olajšava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olajševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olepšan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olepšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olesenel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
olgin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
oligoklas samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
vrsta minerala; kontekst
olika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olikan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olišpan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
oliva samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
olivin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
oljar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oljarna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
olje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oljenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oljetvoren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
oljetvorni plin = plin iz ogljikovodikov, ki tvori olje; kontekst, splet
oljka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oljkin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oljnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oltar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olupek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olupiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olupljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
olupnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
lupilnik; kontekst
oluščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
oluščiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omadeževan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
omadeževati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
omagati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omagovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
omahljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omahniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omahovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omajiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstraniti lupino, odstraniti kožo; [sskj]
omaka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omakati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namakati, pomakati; [sskj]
omama samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
omamiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omamljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omara samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ombrometer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omečiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omedlel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omedleti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omedlevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omedlevica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omehčanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omehčati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omejen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omejiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omela samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
omelo samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omemba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
omeniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omenjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razmerje; Pleteršnik
omeriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premeriti; [sskj]
omesa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
masa; kontekst
omesiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ometan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ometati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepati; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
omika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omikan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omikan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omikanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omikovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izobraževati, omikati; Pleteršnik, kontekst
omisliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omišljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omizje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
omlaten pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
omlatiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omočiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
omolčati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obmolkniti; Pleteršnik
omolknjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
premolk; kontekst
omotan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
omoten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omotičen; [sskj]
omotica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omotica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omotično sredstvo; SSKJ
omotičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omotiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omožen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omrežje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
omrtviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
omužen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
utrujen; izvirnik
on zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
onamo zaimek(zastarela beseda)goo300k, IMP
ta; kontekst
onda prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takrat; [sskj]
ondaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takrat; [sskj]
ondan prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pred nekaj dnevi, pred kratkim; [sskj]
ondašnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takraten; [sskj]
ondi prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tam; [sskj]
ondod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tam; SSKJ
ondoten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamkajšnji; SSKJ
ondu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tam; SSKJ
onemoči glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
onemogel pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
onesrečiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oni zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
onidan prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pred nekaj dnevi, pred kratkim; [sskj]
onikrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pred nekaj dnevi, pred kratkim; [sskj]
onkraj prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
onkraj predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
onod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tam; [sskj]
onstran predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
onstranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
oolit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sedimentna kamnina okroglaste oblike; Veliki slovar tujk, splet
oolitski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
okroglast; Veliki slovar tujk
op. okrajšavaIMP
opaden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opal samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
opanek samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opanjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
okamenel; Pleteršnik
opariti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
oparjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
opasan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opasati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevaren; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0