Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 40

nakrat nakrmiti nakup nakupiti nakupljen nakupovanje nakvišku nalagati nalašč naleči nalesti naleteti nalezba nalezljiv nalezljivost naležišče nalik nališpan naliti naliv nalivati naloga naloviti naložen naložiti namah namahati namakalen namakanje namakati namanov namaščen namašen namašenje namašiti namazan namazati name nameček namemba namen nameniti namenjen namera nameravati nameriti namerjati namerjen namesten namestime namestimje namestiti namestnik namestništvo namesto namestovati namešan namešati nametan namigniti namikati na_miza namizen namnožen namnožiti namočen namočiti na_moj namolsti namreč nanaglo nanagloma nanašalen nanašanje nanašati nanašaven nanesti nanizan na_nos nanositi naočniki na_okroglo na_on napačen napačno napačnost napad napadati napaden napadenec napajanje napajati napak napaka napasti napeljan napeljati napeljevanje napeljevati napenjanje napenjati napet napeti napetost napev napihniti napihnjen napihovanje napihovati napis napisan napisati napit napiti naplavljen naplesti napočiti napojen napojiti napol na_polica napolitanski na_polje napolniti napolnjen napolnjevati na_pomoč napor naposled naposodo na_postelja napošev napotek napoti napotiti napotje napoved napovedan napovedati napovedovati naprava napraviti napravljanje napravljati napravljen napredek napreden napredovanje napredovati napredujoč naprej naprej_iti naprej_nesti naprej_plačevanje naprejpokladanje naprejpoložiti naprejpostaviti naprejpostavljati naprejpostavljen naprejpostavljeni naprej_povedati naprejprinesti naprejpriti naprejstopajoči naprejšnji naprejvzetje napresti na_primer naprodaj naprositi naprošen naproti napuh napuhnjen napuhnjeno napuščati nar. naradovati narajmati na_rajža narasten narasti naraščati naraščen narava naraven naravnan naravnati naravno naravnost naravopostava naravoslovec naravoslovje naravski narazen

nakrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naenkrat, nepričakovano; [sskj]
nakrmiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakup samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakupiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakupljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nakupovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakvišku prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kvišku, navzgor; [sskj]
nalagati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nalašč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naleči glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
nalesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nalesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najti; Pleteršnik
naleteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nalezba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
okužba; Pleteršnik
nalezljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nalezljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naležišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
nabirališče, najdišče; kontekst
nalik predlog(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kakor; SSKJ
nališpan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naliv samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nalivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naloga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naloviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naložiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namah prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
namahati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namakalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
namakanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
namakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
namaščen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
namašen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMP
namašenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
namašiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
namazan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
namazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
name zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nameček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namemba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namen; SSKJ
namen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nameniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nameravati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nameriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namerjati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
namerjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nameravati; SSKJ
namerjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pretiti; SSKJ
namerjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
usmerjati; SSKJ
namerjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namesten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomesten; [sskj]
namestime samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaimek; kontekst
namestimje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
zaimek; kontekst
namestiti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomestiti; kontekst
namestnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namestništvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
namesto predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namestovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomeščati; [sskj]
namešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namešati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nametan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namigniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
namikati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dodati; Pleteršnik
na miza predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
namizen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
namnožen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
namnožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namočen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na moj predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
namolsti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namreč veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanaglo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanagloma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
nanašanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
oziralni; kontekst
nanesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanizan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na nos predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
nanositi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naočniki samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
na okroglo predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
na on predlog + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
napačen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napačno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napačnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napadati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napaden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napadenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
napajanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napak prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napaka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napeljan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
napeljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napeljevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napeljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napenjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napenjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napetost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napev samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napihniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napihnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napihovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
napihovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
napisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naplavljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naplesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
napojiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napol prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na polica predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
napolitanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
na polje predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
napolniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napolnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napolnjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na pomoč predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
napor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naposled prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naposodo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
na postelja predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
napošev prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
postrani, poševno; [sskj]
napotek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovira, zapreka; [sskj]
napoti prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
napotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napotje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
napoved samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napovedan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napovedati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napovedovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naprava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napraviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kupiti; Pleteršnik
napravljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napredek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napreden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napredovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napredovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napredujoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
naprej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naprej iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naprej nesti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naprej plačevanje prislov, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
predplačilo; kontekstpredplačilo; kontekst
naprejpokladanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
postavljanje; Biblija
naprejpoložiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
dati naprej, razdeliti; nemško-slovenski slovar
naprejpostaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
predpostaviti, načrtovati; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
predstavljati; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nadrejen, predpostavljen; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljeni samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nadrejeni; kontekst
naprej povedati prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naprejprinesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
navesti, predstaviti; nemško-slovenski slovar
naprejpriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
užiti; kontekst
naprejstopajoči pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
tisti, ki hodi na čelu; kontekst
naprejšnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
vnaprejšnji; [sskj]
naprejvzetje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
delo, ravnanje, opravilo; nemško-slovenski slovar
napresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na primer predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naprodaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
naprositi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naprošen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
naproti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napuh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napuhnjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napuhnjeno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
napuščati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
razliti, spustiti; Pleteršnik
nar. okrajšavaIMP
naradovati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naveseliti se; [sskj]
narajmati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na rajža predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
narasten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
narasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naraščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naraščen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
narava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naraven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravnan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravnati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravnost prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravopostava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
resnica; kontekst
naravoslovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravoslovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naravski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
naraven; Pleteršnik
narazen prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0