Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 18

gorski gorši gorvzeti gos goseln gosenica goseničen gosji goslati gosli gosp. gospa gospen gospica gospod gospod. gospoda gospodar gospodariti gospodarski gospodarstvo gospodič gospodična gospodičnica gospodinja gospodinjiti gospodnji gospodov gospodovanje gospodovati gospodujoč gosposka gosposki gosposkin gosposko gospostvo gospoščina gost gostarija gosti gostija gostilnica gostitelj gostiti gostljat gosto gostokrat gostoljubno gostoljubnost gostost gostota gosto_tkan gostovanje gostovolnat gošaca gošča goščava gotov gotovina gotovo gotovost gotski goulardov goved govedar govedina govedo goveji govna govno govor govoreč govorica govoričenje govoriti govorjen govorjenje govornik govornikov gozd gozdar gozdarija gozdarski gozdarstvo gozden gozdič gozdje gozdnat gozdov gožev goževka gožovje gožva gr. graba graben grabišče grabiti grablje grabljenje grabljišče grad gradič graditi gradivo grah grahorjevo grahorka grahov grahovec graja grajan grajanski grajati grajski grajščakinja gram gramatičen gramatika gran granat granica graničar granit granitov grapa grapav graščak graščina graščinski graščinstvo grašica grašičen graški gratati grb grba grbast grbav grbica grča grčast grd grdenje grdin grditi grdo grdoba grdun greben grebenača grebenast grebenatka grebenica grebenovec grebenje grebinjski grebsti gred greda grede gredelj gredeljnica gredica gredoč greg. gregorijev greh grekuško grenadirski grenek greniti grenkljat grenkoba grenkost grenkota grepa gres gresov grešati grešen grešiti grešnica grešnik grešno greti grevati grevinga grez

gorski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorši pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lepši; SSKJ
gorvzeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejeti; nemško-slovenski slovar
gos samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goseln pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goseničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goslati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igrati (na) violino; [sskj]
goslati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepati; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
gosli samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosp. okrajšavagoo300k, IMP
gospa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gospejin; Pleteršnik
gospica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodična; [sskj]
gospod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospod. okrajšavagoo300k, IMP
gospoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospoda samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodariti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlad gospod; [sskj]
gospodična samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodičnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodinjiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodariti; [sskj]
gospodujoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gosposka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
predstavniki oblasti, oblast; [sskj]
gosposki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosposkin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
gosposko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospostvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospoščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosposka; [sskj]
gost pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
gost samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
gostaštvo; Pleteršnik
gosti samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostilna, manjšalnica od gostilna; [sskj]
gostitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostljat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosto prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
gostokrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dostikrat; Pleteršnik
gostoljubno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gostoljubnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosto tkan prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
gostovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostovolnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
z gosto volno; kontekst
gošaca samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
martinček; kontekst
gošča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goščava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotovo prislov(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gotovo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotovost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goulardov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
goved samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govedar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
govedina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govedo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goveji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
govno; kontekst
govno samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
govor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoreč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoreč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govorica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoričenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govorjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govornik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govornikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
gozdarstvo; kontekst
gozdarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razveseljni gozdič = zabaviščni park; kontekst, splet
gozdje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
gozdovi; Pleteršnik
gozdnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gožev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goževka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
gožva; Pleteršnik
gožovje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
gožva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
gr. okrajšavagoo300k, IMP
graba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
jarek; Pleteršnik
graben samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jarek, grapa; [sskj]
grabišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
prijemališče; kontekst
grabiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grablje samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
grabljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
grabljišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
grad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gradič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
graditi glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
gradivo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
grah samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grahorjevo pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
grahorka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grahov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grahovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
graja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grajan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grajanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
meščanski; Pleteršnik
grajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grajski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grajščakinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
gram samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gramatičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gramatika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gran samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
granat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
granica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meja; [sskj]
graničar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
granit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
granitov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
grapa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grapav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
graščak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
graščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
graščinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
graščinstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ozemlje, na katerem ima graščak oblast; [sskj]
grašica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grašičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
graški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gratati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
postati; Pleteršnik
gratati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
postati; Pleteršnik
grb samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gosenica malega zmrzlikarja; nemško-slovenski slovar
grbast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grbav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grbica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grčast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grd pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
grdenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
grdin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grdo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
grdoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grdun samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
malopriden človek; [sskj]
greben samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grebenača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
grebenasto kolo, zobnik; Pleteršnik
grebenast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grebenatka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pokrovača; Pleteršnik
grebenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grebenovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
markazit; Pleteršnik
grebenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grebinjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
grebsti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
gred samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gred samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
greda; kontekst
greda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grede prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gredelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
gredeljnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gredica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gredoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gredoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
greg. okrajšavagoo300k, IMP
gregorijev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
greh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grekuško prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
grško; kontekst
grenadirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
greniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenkljat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenkoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenkota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenkoba, grenkost; [sskj]
grepa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
gruča, kepa; Pleteršnik
gres samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdrob; kontekst
gresov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
zdrobov; kontekst
grešati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogrešati; [sskj]
grešen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
grešiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grešiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grešnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
grešnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik