Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 17

glihenga glikokol glina glinat glinica gliničen glinovec glista glisten gliva globa globanja globel globina globoček globočina globočnikov globok globoko globokost globus glodalka glodati glog gloginja glogje glogov glosa glota gluh gluhonem gluhonemec gluhost glukoza glumec glušec gmah gmajn gmajna gmb gmirati gmota gnada gnadljiv gnajs gnan gnati gneča gnesti gnev gnezdece gnezditi gnezdo gnida gnijoč gnil gnilec gniloba gniti gnitje gnoj gnojen gnojenje gnojilen gnojilo gnojišče gnojiti gnojnica gnojnina gnusen gnusenje gnusiti gnusoba gnjat gnjaten gnjilovica goba goban gobanja gobav gobavec gobčevičev gobec gobezdati gobica gobov gobovski god godalo godba godben godčev godec goden goditi godovanje godrnjaje godrnjanje godrnjati gojenčev gojenec gojilnica gojiti gojka gol golazen gold. goldinar golenica golič goličava golida goljat goljsati goljsija goljsiv goljsiva goljuf goljufan goljufati goljufen goljufija goljufiv goljufivka goljufno goljufnost golo golob golobček golobica golobič golobnjak golorok golot golotrba golov golsive golša golt goltanec gomazeti gomila gomolj gomoljast goniti gonjač gonjenik gor gora gorat gorčica goreč goreče gorečica gorečnost gorek gorenje gorenjski goreten goreti gori gorica goridržanje goridržati gori_iti gorijemanje gorijemati goriofran goriofrati goripostaviti goripostavljen gorirasti gori_rasti gorišče goriški goriško gorivo gorivstajanje gorivstati gorivzet gorivzeti gorizrejenje gorjača gorjanec gorjanski gorje gorjup gorko gorkomer gorkota gorljiv gorna gornik gornji gorovje

glihenga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
družba, kompanija; kontekst
glikokol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
glina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glinat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glinica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gliničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
glinovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
glinenec; Pleteršnik
glista samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glisten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gliva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goba; [sskj]
globa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globanja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jurček; [sskj]
globel samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globoček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globočina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globočnikov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
globok pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
globoko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
globokost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globina; Pleteršnik
globus samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
glodalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
glodati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gloginja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
glogova jagoda; Pleteršnik
glogje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
več glogov; kontekst
glogov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glosa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
plevel; Pleteršnik
gluh pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gluh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ni bilo ne sluha ne gluha = ni bilo nobene sledi; kontekst
gluhonem pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gluhonemec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gluhonem človek; [sskj]
gluhost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glukoza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
glumec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igralec; [sskj]
glušec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gmah samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mir; Pleteršnik
gmajn pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navaden; nemško-slovenski slovar
gmajna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gmajna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupnost; [sskj]
gmb samostalnik, občno_ime, moškiIMP
gmirati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
množiti; nemško-slovenski slovar
gmota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
gnada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milost; [sskj]
gnadljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovan, cenjen; [sskj]
gnajs samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gneča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnev samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
gnezdece samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnezditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnezdo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnida samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
gnijoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnil pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnilec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vino iz nagnitega grozdja; [sskj]
gniloba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnitje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnoj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gnojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
gnojilo; Pleteršnik
gnusen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnusenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
gnus; kontekst
gnusiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnusoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnjat samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnjaten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gnjilovica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
humus; internet
goba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goban samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
gobanja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
goban; Pleteršnik
gobav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobčevičev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
gobec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobezdati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobovski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
god samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
god samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
praznik; Pleteršnik
godalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
godba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
godben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
godčev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
godec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goditi glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mehčati; Pleteršnik
godovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
godrnjaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
godrnjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
godrnjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gojenčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gojenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gojilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gojka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ličinka, iz katere nastanejo druge ličinke; kontekst
gol pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golazen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gold. okrajšavagoo300k, IMP
goldinar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goličava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golida samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljsati glagol, glavni, nedovršniIMP
goljsija samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
goljsiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
goljsiva pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
goljuf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
goljufati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufivka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golobček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golobica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golobič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golobnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golorok pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kristal; kontekst
golotrba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
red rib brez trebušnih plavuti, jegulje; kontekst, splet
golov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golsive pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
golša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golt samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
goltanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gomazeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gomila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gomolj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gomoljast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
goniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gonjač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gonjenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
gonilno kolo; Cigale Znanstvena terminologija
gor prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gora samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorat pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gorčica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
goreč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goreče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorečica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgaga; [sskj]
gorečnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
gorenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
gorenjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
goreten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
gorljiv; kontekst
goreti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gori prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goridržanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
opora; kontekst
goridržati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
dajati oporo; kontekst
gori iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
gorijemanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
rast; nemško-slovenski slovar, kontekst
gorijemati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
rasti, dvigati se; kontekst, nemško-slovenski slovar
goriofran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
darovan; nemško-slovenski slovar
goriofrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
darovati; nemško-slovenski slovar
goripostaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
izdelati, določiti; kontekst, nemško-slovenski slovar
goripostavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
določen; kontekst, nemško-slovenski slovar
gorirasti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
razvijati se, rasti; nemško-slovenski slovar
gori rasti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
gorišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
goriški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goriško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gorivo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorivstajanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
vstajenje; kontekst
gorivstati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
vstati; kontekst
gorivzet pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejet; nemško-slovenski slovar
gorivzeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejeti, vzeti; nemško-slovenski slovar
gorizrejenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
vzgajanje; Pleteršnik
gorjača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorjanec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
gorjanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorjup pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenek; [sskj]
gorko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
gorkomer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
termometer; [sskj]
gorkota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gornik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinogradnik; [sskj]
gornji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0