Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 19

grič griček grimati grint gristi grit griva grivna grizalo grizeč grizek grizenje griža grižljaj grlo grm grmada grmast grmenje grmeti grmič grmiček grmičevje grmičje grmovje grmovnica grnec grob grobanica grobar grobišče groblja grobo grobokop grodelj grof grofica grofič grofičin grofija grofinja grofov grofovski grom gromeč gromovit gromovnik groš groza grozd grozdast grozdek grozden grozdič grozdičev grozdičje grozdje grozen grozepoln groziti grozno grozovit grozoviten grozovitež grozovitnež grozovitno grozovitnost grozovito grozovitost gršanje grščina gršk. grški grtanec gruča gručav gruda gruden gruditi grunt gruntanje gruntar gruntati grunten grušec gta guauten guba gubiti guč guča gučati gugalnica gugati guma gumast gumb gumen gumet gumi gumigut gumijev gumilak gunjac gurk gurk. gusar gutaperča guttensteinski gvalt gvaltno gvana gvano gvant gvantan gvantati gveran gverilo gvircati gvirec gvišen gvišno

h: h h. ha hacienda haciendero hafedov haha hahaha hahljati hajd hajdi halajev halinski halja hallstattski halo haluga hamburški haptiti harem harmica harmonija harmotom harpa hasanov hasek hasen hasniti hasnovit hasnjiv havzenblaze hčerica hčerka hči he hebr. hebrejiš hebrejski hebride hečepeč hej heksaeder heksagonalen heksagonalno hektometer helce helenski helijev hemiortotip hemiortotipen hemiortotipno hemiortotipov henjati hercegovinski herefordski hg hgcl hgcy hh' hiba hibeti hibrid hidra hidrat hidraten hidravličen hieroglif hifaksov hijacinta hijenski hijkati

grič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
griček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grimati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
žalostiti; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
grint samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grint samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
garje; kontekst
gristi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročaj; kontekst, nemško-slovenski slovar
griva samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
grivna samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
grizalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grizeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
grizek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekoč; [sskj]
grizenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
griža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grižljaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grlo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grm samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
grmiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmičevje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
grmičje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmovnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
grnec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
lonec; Pleteršnik
grob pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grobanica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grobar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
grobišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pokopališče; [sskj]
groblja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grobo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grobokop samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grobar; [sskj]
grodelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grofica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grofič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
grofičin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
grofija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grofinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grofov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grofovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grom samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gromeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
gromovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zelo glasen; [sskj]
gromovnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
groš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
groza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
groza prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozdast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
grozdek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozdič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozdič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rdeči grozdič = ribez; splet
grozdičev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
grozdičje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
grozdje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozepoln pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300kSSKJ
poln groze, grozljiv; [sskj]
groziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozovit pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
grozoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozen; [sskj]
grozoviten pridevnik, splošni, presežnikIMPSSKJ, Pleteršnik
grozovitež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
grozen človek; [sskj]
grozovitnež samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
grozovitno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
grozovitnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
grozovito prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozovitost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozno dejanje; [sskj]
gršanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
grščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
gršk. okrajšavagoo300k, IMP
grški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grtanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goltanec; [sskj]
gruča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gručav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gruda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gruden samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
december; [sskj]
gruditi glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gristi, glodati; SSKJ
grunt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posestvo, kmetija; [sskj]
gruntanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
temelj, osnova; nemško-slovenski slovar
gruntar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gruntati glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temeljiti na; nemško-slovenski slovar
grunten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grušec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gta glagol, pomožnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
guauten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
močen (guaut = moč); Časopis za zgodovinopisje
guba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gubiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
guč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
govor; kontekst
guča samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
govor, govorica; kontekst
gučati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
govoriti; kontekst
gugalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gugati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
guma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gumast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gumb samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
gumen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gumet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
evforbija; kontekst
gumi samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
gumigut samostalnik, občno_ime, moškigoo300kSSKJ, Pleteršnik
gumijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gumilak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
šelak; kontekst
gunjac samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta godala z dvema strunama; splet
gurk okrajšavaIMP
gurk. okrajšavaIMP
gusar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gutaperča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
guttensteinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
gvalt samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblast; nemško-slovenski slovar
gvaltno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
mogočno, silno; nemško-slovenski slovar
gvana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gvano; SSKJ
gvano samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gvant samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obleka; SSKJ
gvant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gvantan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblečen; kontekst, SSKJ
gvantati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblačiti; kontekst, SSKJ
gveran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
povrnjen; kontekst
gverilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ
povračilo; kontekst
gvircati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
odišaviti; kontekst
gvirec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dišava; kontekst
gvišen pridevnikIMPSSKJ
gvišno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
h samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
h. okrajšavagoo300k, IMP
ha medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hacienda samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
haciendero samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
posestnik; splet, SSKJ
hafedov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
haha medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
hahaha medmetgoo300k, IMP
hahljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hajd medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hajd samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pogan; kontekst
hajdi medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
halajev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
halinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
halštatski; kontekst
halja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hallstattski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
halo medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
haluga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
hamburški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
haptiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
hrepeneti; kontekst
harem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
harmica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
šranga; kontekst
harmonija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
harmotom samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta minerala; kontekst
harpa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
harfa; [sskj]
hasanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
hasek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
korist; SSKJ
hasen samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korist; [sskj]
hasniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
koristiti; Pleteršnik
hasnovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koristen; [sskj]
hasnjiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
koristen; kontekst
havzenblaze samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
belugov mehur; nemško-slovenski slovar
hčerica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
hčerkica; [sskj]
hčerka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hči samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
he medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hebr. okrajšavaIMP
hebrejiš prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
hebrejsko; I. Grafenauer 1940
hebrejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hebride samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
hebridi; splet
hečepeč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
šipkova marmelada; splet
hej medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
heksaeder samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
heksagonalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
heksagonalno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
hektometer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
helce samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
ročaj; Pohlin To malo besedišče
helenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
helijev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
hemiortotip samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
monoklinski tip; splet
hemiortotipen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
monoklinski; splet
hemiortotipno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
monoklinsko; splet
hemiortotipov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
ki se nanaša na monoklinski tip; splet
henjati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
nehati; Pleteršnik
hercegovinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
herefordski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
hg okrajšavaIMP
hgcl samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
hgcy samostalnik, občno_ime, moškiIMP
hh' samostalnik, občno_ime, moškiIMP
hiba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hibeti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
manjkati; kontekst
hibrid samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
hidra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hidrat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hidraten pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
hidravličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hieroglif samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hifaksov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
hijacinta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
hijenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hijkati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
klicati konju hi, naprej; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0