Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 5

bokal bolan boleč bolečina bolehanje bolehati bolehen bolehnost boleslavov bolest bolesten bolestno boleti bolezen bolgarski bolgarski_vlaški_sedmograški bolha bolj bolj_kdo boljšanje boljšati bolni bolnica bolnik bolnikov bolnišče bolniški bolnišnica bolnišničen bolonjski bomba bombaž bombažev bombaževec bombaževina bonanza bor bora boraks borba bore boren bori borilec borišče boritelj boriti borno borov borovec borovje borovnica borovokisel boršt borštnar boruški borza borzen bos bosti boštjanov bot botaničen botanik botanika boter botra bourguignonski božanstvo božati bože božica božič božičen božjak božjast božji božjost brabanški brabantski brada bradat bradavica bradavičast bradničar brahman brahor braillova brakonid bralec bramba brambanje brambovec brambovski bramor bran brana brananje branati braneč branilen branilo braniti branje branjenje brašno brat bratec brateren braterno brati bratja bratomor bratovski bratovsko bratovstvo bratovščina bratranec bratranka bratrina bratsko bratstvo bravina brazda brazdica brazditi bražiljka brbljati brbrati brca brcati brcniti brdek brdnja brdo brdski breča breg brej brejatva breme brenčanje brenčati brenkanje brenkati brenkelj brenkljanje breskev breskov breskvin bresti brez breza brezast brezbarven brezbožen brezbrojno brezčutnost brezdelnost brezden brezdomovinec brezdušnež brezdvomen brezen brezglasen brezglav brez_greh brezje brezkaličnica brezkončen brezkoristen brezkrilen brezličen brezlisten brezmatičnost brezmočen brezmožen brezniški brezno breznog brezov brezovina brezovje brezovski brezpogojen brezpogojno brezpostaven brezredje brezskrben brezskrbno brezštevilen brezštevilno breztelesen brezum brezup brezupen brezuspešen

bokal samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolečina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolehanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolehati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolehen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolehnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boleslavov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
bolest samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
duševno trpljenje, bolečina; [sskj]
bolesten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolestno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
boleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolezen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolgarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bolgarski vlaški sedmograški pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
bolha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
bolj kdo prislov, splošni, primernik + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
boljšanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boljšati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolni samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnišče samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
bolnica; Pleteršnik
bolniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolnišnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
bolnišničen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
bolonjski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
bomba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
bombaž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bombažev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bombaževec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
bombaževina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
bonanza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
zlata žila; splet
bor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bora samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bor; Pleteršnik
boraks samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
borba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bore pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubog; [sskj]
boren pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bori pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubog; [sskj]
borilec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
borišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojišče; [sskj]
boritelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
borec, vojak, bojevnik; [sskj]
boriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
borno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
borov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
borovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bor; [sskj]
borovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
borovnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
borovokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
boraten; splet
boršt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozd; [sskj]
borštnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
gozdar; kontekst
boruški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
borza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
borzen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bos pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bosti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boštjanov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
bot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorenj; kontekst
botaničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
botanik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
botanika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
botra samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
bourguignonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
božanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bože samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
boginja; [sskj]
božič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
novec majhne vrednosti; [sskj]
božjast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
božjost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
božanskost; Pleteršnik
brabanški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
brabantski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
brada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bradat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bradavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bradavičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bradničar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
helebardir; Pleteršnik
brahman samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brahor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
golša; Pleteršnik
braillova pridevnik, splošni, nedoločeno
brakonid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta žuželk kožokrilcev; splet
bralec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
bramba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obramba, varstvo, zaščita; [sskj]
brambanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
obramba; kontekst
brambovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
branilec, branitelj; [sskj]
brambovski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bramor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bran samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del kozolca med dvema stebroma, okno; [sskj]
brananje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
branati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
braneč pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
branilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
branilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kar brani, kar varuje; [sskj]
braniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
branje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
branjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brašno samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
moka; kontekst
brat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brateren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
bratski; kontekst
braterno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
bratsko; kontekst
brati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
brat; Pleteršnik
bratomor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratovsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bratovstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
bratovščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratranec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bratranka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sestrična; [sskj]
bratrina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bratovščina; Pleteršnik
bratsko prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
bratstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bravina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
brazda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brazdica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
brazditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bražiljka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
brbljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brbrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoriti mnogo in nepomembne stvari; [sskj]
brca samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
brcati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
brcniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brdek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
hiter, uren; [sskj]
brdnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brdo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brdski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
breča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brej pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brejatva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
zaploditev; Pleteršnik
breme samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brenčanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
brenčati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
brenkanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brenkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brenkelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
cvet oreha; Pleteršnik
brenkljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breskev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breskov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
breskvin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
breskvin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bresti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brez predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brezbarven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezbožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezbrojno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
brezštevilno; kontekst
brezčutnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezdelnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezden samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
brezno; Pleteršnik
brezdomovinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezdomec; [kontekst]
brezdušnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
brezdvomen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
brezen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezno; SSKJ
brezen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marec; SSKJ
brezglasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nem; kontekst
brezglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brez greh predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
brezje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezkaličnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
brezkončen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezkoristen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezkrilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezobličen; [sskj]
brezlisten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brezmatičnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
brezmočen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brezmožen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ničen, neveljaven; kontekst
brezniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
brezno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breznog pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezovje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
brezovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
brezpogojen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brezpogojno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brezpostaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
brez zakona; Pleteršnik
brezredje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
brezskrben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezskrbno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezštevilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki se ne da prešteti; [sskj]
brezštevilno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breztelesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezum samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezup samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
brezupen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brezuspešen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0