Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 6

brezverski brezvesten brezvoden brezvretenčar brezzakonje brezzobka brezzračen brežen brežina brežiški brglez brhek brhko bridek bridko bridkost brigati briggov brihten brinov brinovec brinovka brinje brinjev brisalo brisati briški britanski britev briti britof brivec brizgati brizglja brk brka brleč brleti brlizgniti brlog brneč brnja brod brodarski brodarstvo brodeč brodet broditi brodnar brodnik brodništvo brogovita broj brojen brokola bron bronast brončen bronen bronsa brosch. brošč broščev brošura brozga brskajoč brst brstek brsten brsteti brstje bršlin bršlinov bršljan bršljanov brumen brumno brumnost bruno brus brusiti brušen brv brvno brz brzda brzdati brzec brzo brzojaven brzotek brzovlak brž bržčas bržkone buba buča bučanje bučati bučeč bučen budalija budalovodje budeč budilo buditi budla buhniti bujen buk. bukev bukov bukovje bukv. bukvar bukvarnica bukve bukven bukvica bukvice bukvišče bukvonatiskavnik bukvotiskalec bukvotiskalka bukvotiskarija bukvoveški bukvovez bula bulast bulica bunka buren buren_spenjen burfeljc burgundec burgundski burja burjava burk burka burno butanje butara butarica butati butec butic butica butičast butlarjev butniti butora

c: c ç c. c' c'd' ca cac cagati cagav cagavost cagovati cahen cajhen cajt cajteng caker cap. capa car carica carina carjev carjevič carski carstvo cartan cc cd ce cedel cedelč cedilo cediti cedl cedrov cegel ceglov ceitlingerjev cekin cel celak celestit celica celičen celina

brezverski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brezvesten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezvoden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brezvretenčar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
brezzakonje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanje brez zakonov; [sskj]
brezzobka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezzračen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nagnjen, strm; [sskj]
brežina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brežiški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
brglez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtavka; [sskj]
brhek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lep; [sskj]
brhko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bridek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bridko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
bridkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brigati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
briggov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
brihten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brinovec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
brinovka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brinje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brinjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brisalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brisati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
briški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
britanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
britev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
briti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
britof samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
brivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brizgati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brizglja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brizgalka; [sskj]
brk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brlizgniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljuskniti; [sskj]
brlog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brneč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prst; kontekst
brod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brodarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brodarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brodeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
brodet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
broditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brodnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
mornar; Pleteršnik
brodnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mornar; [sskj]
brodništvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
brogovita samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
broj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
število; [sskj]
brojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen; Pleteršnik
brokola samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
bron samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bronast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brončen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bronen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bronsa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
bron; [sskj]
brosch. okrajšavaIMP
brošč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
broščev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
brošura samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
brozga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
brskajoč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
brst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brstek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
brsten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bujen; [sskj]
brsteti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
brstje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dračje; [sskj]
bršlin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
bršlinov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
bršljan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bršljanov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brumen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobožen; [sskj]
brumno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brumnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pobožnost; [sskj]
bruno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brus samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brusiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brušen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brv samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brvno samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
bruno; [sskj]
brz pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brzda samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
brzdati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brzec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
brzo prislov(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
brzojaven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
brzotek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nojevec; nem-slo slovar
brzovlak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brž prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bržčas členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bržkone členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
buba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
buča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bučanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bučati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bučeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bučen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
budalija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
neumnost; kontekst
budalovodje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
bedaštvo; kontekst, SSKJ
budeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
budilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
budilka; kontekst
buditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
budla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nadev; Pleteršnik
buhniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bujen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
buk. okrajšavaIMP
bukev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukv. okrajšavaIMP
bukvar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knjigarnar; [sskj]
bukvarnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukve samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
knjižen; kontekst
bukvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukvice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bukvišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
knjižnica; [sskj]
bukvonatiskavnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
tiskar; kontekst
bukvotiskalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
tiskar; kontekst
bukvotiskalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
tiskarka; kontekst
bukvotiskarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
tiskarna; kontekst
bukvoveški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
knjigoveški; Pleteršnik
bukvovez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
knjigovez; kontekst
bula samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
bulast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bulica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bunka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
buren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
buren spenjen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
burfeljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
kockica; nemško-slovenski slovar
burgundec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
burgundski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
burja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
burjava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
severni sij; kontekst
burk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
burka; [sskj]
burka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
burno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
butanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
butara samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breme; Pleteršnik
butarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
butati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
butec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
butic samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
butica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
butica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavič, betiček; SSKJ
butičast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
betičast; [sskj]
butlarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
butniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
butora samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
breme; Pleteršnik
c samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
c okrajšavagoo300k, IMP
ç samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
c. okrajšavagoo300k, IMP
c' samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
c'd' samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
ca okrajšavagoo300k, IMP
cac okrajšavagoo300k, IMP
cagati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cagav pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
cagavost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
cagovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
obupavati; [sskj]
cahen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
znamenje, podoba; kontekst
cajhen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
znamenje; Pleteršnik
cajt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
čas; nemško-slovenski slovar
cajteng samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
časopis; kontekst
caker samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v caker hoditi = imeti opravka s kom/čim; [sskj]
cap. okrajšavagoo300k, IMP
capa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
car samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
carica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
carina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
carjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
carjevič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
carski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
carstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
cartan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
dragocen; splet
cc samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ce samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cedel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
list; nemško-slovenski slovar
cedelč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
listek; nemško-slovenski slovar
cedilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cedl samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
listek; nemško-slovenski slovar
cedrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cegel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opeka; Pleteršnik
ceglov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
opečnat; kontekst
ceitlingerjev pridevnik, svojilni, nedoločeno
cekin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
celestit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
stroncijev sulfat; kontekst
celica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
celičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
celina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0