Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 4

bivati bivol bivolov bivši bizeljščina bizmut bizmutov b-jev bk blag blagajna blagajnica blagajnik blagajniški blago blagodar blagodaren blagodejen blagohotnost blagomilost blagomirjev blagomisleč blagonosen blagor blagoroden blagoslavljajoč blagoslavljati blagoslov blagosloviti blagoslovljen blagoslovljenje blagosrčen blagosrčno blagosrčnost blagost blagostanje blagoven blagovnik blagovoliti blagovoljenje blagovoljno blagovoljnost blagrovan blagrovati blagutniti blaten blatnat blatnica blato blazen blazina blazinica blazinjenje blazneti blaznež blaznica blazniti blaznost blaznovit blažen blaženost blažiti blažnost blebetaje blebetanje blebetati bled bledenje bledeti bledica bledo bledoličnik bledordeč blejski blek blekec bleketati blesk blesteč blesti bleščati bleščav bleščava bleščeč blez blisk bliskajoč bliskanje bliskati blisketati bliskniti bliskoma bliskota bliskotanje bliskov bliskovito bliskovod blišč blizek blizu bližajoč bližalec bližati bližina bližnji bližnjica bljavec bljudo bljuvalen bljuvanje bljuvati bljuven bloditi blodnik blodnja bmy bob bobbov bobek boben bober bobljanje bobljati bobnanje bobnarski bobnati bobneti bobov bobrov bodalce bodalo bodeč boder bodi bodica bodičast bodičevje bodisi bodljaj bodljika bodoč bodočnost bog bogaboječ bogaboječe bogaboječnost bogastvo bogat bogateti bogatija bogatin bogatinčev bogatinec bogato bogdaj bogek boginja bogme bogočastje bogoljuben bogoljubno bogoljubnost bogomilin bogomirjev bogoslovec bogoslovje bogoslovski bogoslužnost bogovstvo bogve boh bohinjski bohoričica boj boja bojar bojazen bojazljiv bojazljivo bojaželjen bojda boje boječ boječe boječnik boječnost bojen bojevati bojevnik bojišče bok

bivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bivol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bivolov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bizeljščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vino z bizeljskega; kontekst
bizmut samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
bizmutov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
b-jev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
bk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blag pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
blagajna samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
blagajnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagajnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
blagajniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blago samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blago prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagodar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoslov; [sskj]
blagodaren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoslovljen; [sskj]
blagodejen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagohotnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagomilost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
milost; Pleteršnik
blagomirjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
blagomisleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
blagonosen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrodejen; [sskj]
blagor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
plemenit; [sskj]
blagoslavljajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
blagoslavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoslov samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagosloviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoslovljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoslovljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagosrčen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
blagosrčno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagosrčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagostanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagovnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
blagovni skontro; kontekst, SSKJ
blagovoliti glagol, glavni, dvovidskiIMPSSKJ, Pleteršnik
blagovoliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagovoljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
blagovoljnost; kontekst
blagovoljno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagovoljnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagohotnost, dobrohotnost; [sskj]
blagrovan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
blagrovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaviti; SSKJ
blagutniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
opoteči se; Pleteršnik
blaten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blatnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blatnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
blato samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blazen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blazina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blazinica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
blazinjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
blazneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blaznež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
blaznica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umobolnica; [sskj]
blazniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spravljati v veliko zmedenost ali v zmoto; SSKJ
blaznost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blaznovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
blazen; kontekst
blažen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blaženost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blažiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blažnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
blaginja; kontekst
blebetaje prislov, deležjegoo300k, IMP
blebetanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
blebetati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bled pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bledenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bledeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bledica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bledo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bledoličnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
bledordeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
blek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krpica; Pleteršnik
blekec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krpica; Pleteršnik
bleketati glagol, glavni, nedovršni
blesk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blesteč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
blesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bleščati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bleščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bleščav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ki odbija iskrečo se svetlobo; SSKJ
bleščava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bleščeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
blez prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
menda; SSKJ
blisk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bliskajoč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
bliskanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bliskati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blisketati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blesketati se, lesketati se; [sskj]
bliskniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
bliskoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bliskota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bleskot; Pleteršnik
bliskotanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
bliskanje; kontekst
bliskov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bliskovito prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
bliskovod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
strelovod; kontekst
blišč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blizek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
blizu prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
blizu predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bližajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
bližalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
kdor se bliža; kontekst
bližati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bližina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bližnji pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bližnji samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bližnjica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bljavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
belilec; kontekst
bljudo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skleda; kontekst
bljuvalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bljuvanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bljuvati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bljuven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bloditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blodnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
blodnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bmy samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
bob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bobbov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
bobek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
bobek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tableta; kontekst
boben samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bober samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bobljanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
koledovanje; Pleteršnik
bobljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koledovati; Pleteršnik
bobnanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
bobnarski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
bobnati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bobneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bobov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bobrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodalce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boder pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodi veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodi členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodičast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
bodičevje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodisi veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodljaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodljika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodica; [sskj]
bodoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodočnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogaboječ pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogaboječe prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogaboječnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogastvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogat pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
bogat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogateti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogatija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogastvo, dragocenost; [sskj]
bogatin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogatinčev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
bogatinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogato prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogdaj medmetgoo300kSSKJ
bogek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
manjšalnica od bog; [sskj]
boginja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogme medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogočastje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
bogoljuben pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bogoljubno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bogoljubnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogomilin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
bogomirjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
bogoslovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogoslovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogoslovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogoslužnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pobožnost, vernost; Pleteršnik
bogovstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bogovi, božanstva; [sskj]
bogve prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
boh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bohinjski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bohoričica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
boj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barva; [sskj]
bojar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojazen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojazljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bojazljivo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
bojaželjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bojda členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boječ pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boječ prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boječe prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boječnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
strahopetnež; Pleteršnik
boječnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojevnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0