Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 92

treskajoč treskanje treskati treslica tresljaj tresljivost tresnica tresnivši tresoč tresti treščiti trešica treti tretjegorje tretji tretjič tretjina trezno treznost trg trgajoč trganje trgatev trgati trgovanje trgovati trgovčev trgovec trgovina trgovski trgovstvo trhel trhljeneč tri trias triasen tribati tribun tridentinski trideset trideseter trideseti tridesetleten triest. trig. triglavski trihina trihinski triinpetdeset triintrideset trije trijet trikot trikrat trikraten trileten trinajst trinajsti trinajstkrat trinog trinogov trinoštvo trinožji triploskoven trirob tristo trkanje trkati trma trmast trmit trmoglav trmoglavec trn trnast trnek trnov trnovo trnulja trnje trnjev trobelika trobenta trobentač trobilo trobiti trobljenje trod troedin troha trohica trohljiv trohljivost trohneti trohnoba troj trojak troje trojen trojica tromba tron trop tropa tropičen tropina tropski tros trositi trosje troska trošica trošt troštar troštati trpeč trpečnost trpek trpen trpeti trpeti_zares trpež trpežen trpežno trpežnost trpinčen trpinčenje trpinčiti trpljenje trpotec trs trsen trsje trska trskast trsov trsovje trst trsten trstje trščica trta trten trtica trtinje trtje trtnica trtorejski trtvinščina trud truden truditi trudnost truga truma trunk trupial truplo tružica tržan tržaški tržen tržinar tržišče tu tuber tudi tu-dius tuf tuga tugent tugovati tugujoč tuha tuhinjski tuhtati tuj tujčev tuje tujec tuji tujina tujka tujščina tukaj tukajle tukajšnji tukerjev tul tulast tule tuleč tuliti tuljenje tulp. tulpa tumpast tuna

treskajoč pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
treskanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
treskati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
treslica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzlica; [sskj]
tresljaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
tresljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
plašnost; Pleteršnik
tresnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bolezen ovac, ki jo prenaša obad; kontekst
tresnivši prislov, deležjegoo300k, IMP
tresoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tresoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tresti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
treščiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trešica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
trohica; kontekst
treti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tretjegorje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
terciarno gorovje; Pleteršnik
tretji števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tretjič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tretjina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trezno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
treznost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trganje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
trgatev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
trgovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trhel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trhljeneč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
trohneč; kontekst
tri števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trias samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trias; SSKJ
triasen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tribati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
početi; nemško-slovenski slovar
tribun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tridentinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
trideset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trideseter števnik, besednigoo300kSSKJ, Pleteršnik
trideseti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tridesetleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
triest. okrajšavagoo300k, IMP
trig. okrajšava
triglavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
trihina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trihinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
triinpetdeset števnik, besedniIMP
triintrideset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ
trije števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trijet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
trikot samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trikraten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trileten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trinajst števnik, besedniIMPSSKJ, Pleteršnik
trinajsti števnik, besedniIMPSSKJ, Pleteršnik
trinajstkrat prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trinog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trinogov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
trinoštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trinožji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
triploskoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
trirob pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tristo števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trkanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trmast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trmit samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
trmoglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trmoglavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trn samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnov pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trnovo pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnulja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
trnje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trnjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trobelika samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
trobenta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trobentač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trobilo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
trobiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trobljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kresilna goba; kontekst
troedin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
troha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelo majhna količina, malo, nekoliko; [sskj]
trohica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trohljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trohljivost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
trohneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trohnoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
troj števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trojak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
binkošti; Pleteršnik
troje števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trojen števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trojica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tromba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trobenta; [sskj]
tron samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tropa samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tropičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tropina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tropski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tros samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
trositi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trosje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
troska samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tros; Pleteršnik
trošica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
trohica; [sskj]
trošt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
troštar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tolažnik; SSKJ
troštati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
trpeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpečnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
strast; Pohlin To malo besedišče
trpek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trpeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpeti zares glagol, glavni, nedovršni + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
trpež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpežen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpežno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpežnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
trpinčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpinčenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpinčiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trpotec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
trs samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trsen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trsje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trska samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trskast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trsov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trsovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
trst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trsten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trstje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
trščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trtica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trtinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
trsje; kontekst
trtje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinograd; [sskj]
trtnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trtorejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
trtvinščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vino; kontekst
trud samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trud samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrujenost; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
truden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
truditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trudnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
truga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
truma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trunk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
merica; nemško-slovenski slovar, kontekst
trupial samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
truplo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tružica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škatla, skrinja; Pleteršnik
tržan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tržaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tržen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tržinar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kramar; Pleteršnik
tržišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tu prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuber samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gomolj; Pleteršnik
tudi členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tu-dius pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k
tuf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tugent samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
krepost; nemško-slovenski slovar
tugovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
žalovati, tožiti; [sskj]
tugujoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
tuha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grafit; nemško-slovenski slovar
tuhinjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
tuhtati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuj pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tujščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuji jezik, kar je v čem tujega; [sskj]
tukaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tukajle prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tukajšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tukerjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
tul samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tulast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tule prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tuliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tulp. okrajšavaIMP
tulpa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
tumpast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tuna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0