Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 93

tuonda tur turban turbina turen turenski turingijski turkmenski turmalin turmalinov turn turnček turščica turščičen turški tu_sem tužen tvar tvarina tvegajoč tvegati tvoj tvorba tvoreč tvorilen tvorilo tvorina tvoriti tvorivo tvornica tvornost tž.

u: u u. ua ubeliti ubesediti ubežati ubežen ubežnik ubijalec ubijanje ubijati ubit ubiti ubog ubogati ubogljiv uboj uboštvo ubožček ubožec ubožen ubožica ubožnost ubraniti učakati učen učenec učenik učenikov učenost učenjak učenje učilen učilišče učilnica učinek učiniti učitelj učiteljev učiteljišče učiteljski učiteljstvo učiti učiti_se učivši učljivost učlovečenje učlovečiti učnik učnina ud udaniti udar udarec udariti udarjati udarjen udelati udeležen udeleževati udeležiti udinjan udinjati udobiti udomačen udreti udri udriti udrukan udvoren uff ugajati uganiti uganiti_li uganka uganjati ugasel ugasiti ugasniti ugasovati ugašati ugašen ugeniti ugibati ugladiti uglajen ugled ugledati ugnezditi ugnida ugoden ugoditi ugodno ugodnost ugonobiti ugorilen ugotoviti ugotovljen ugovarjati ugovor ugovorilen ugrabiti ugrabljen ugreti ugriz ugrizniti uh uhajati uharica uhiteti uho uistiniti uiti ujec ujeda ujedati ujemati ujet ujeti ujetje ujetnik ujeziti ujma uk ukana ukaniti ukanje ukati ukaz ukazan ukazati ukazen ukazovati ukaželjen uklanjati ukleniti ukloniti ukončati ukoreniniti ukoreninjen ukraden ukrasti ukreniti ukrep ukrivljen ukrotenje ukrotiti ukvarjati ukvartiranje uleči ulekniti uležan uležati ulica uliti ulj uljnjak ulomek ulomkov ulomljen uloviti uložiti ultra

tuonda prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
takrat; kontekst
tur samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turban samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turbina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
turen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
turingijski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
turkmenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
turmalin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
turmalinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
turn samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turnček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
turščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turščičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tu sem prislov, splošni, nedoločeno + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tužen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tvar samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snov; [sskj]
tvarina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tvegajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tvegati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tvoj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tvorba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tvoreč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tvorilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
tvoren; Pleteršnik
tvorilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
model, maketa; Pleteršnik
tvorina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tvorba; [sskj]
tvoriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tvorivo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
material; [sskj]
tvornica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarna; [sskj]
tvornost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ustvarjalnost; [sskj]
tž. okrajšavagoo300k, IMP
u medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
u samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
u. okrajšavagoo300k, IMP
ua predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubesediti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
ubežati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubežen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ubežnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubijalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
ubijanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubijati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ubit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubog pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubogati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubogljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uboj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
uboštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubožček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubožica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubožnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ubraniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učakati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dočakati; [sskj]
učen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učen pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učitelj; [sskj]
učenikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
učen; SSKJ
učilišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višja šola; [sskj]
učilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učinek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učiniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storiti, narediti; [sskj]
učitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učiteljev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učiteljišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
učiteljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učiteljstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
učiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učiti se glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
učivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
učljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učlovečenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učlovečiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učitelj; kontekst
učnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ud samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udaniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
narediti; kontekst
udar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poudarek; kontekst
udarec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udariti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udelati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udeležen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
udeleževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udeležiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udinjan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
udinjati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udobiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premagati; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
udomačen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udri medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
udriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
udariti; [sskj]
udrukan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
natisnjen; nemško-slovenski slovar
udvoren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
uslužen; Pleteršnik
uff medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uganiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uganiti li glagol, glavni, dovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
uganka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uganjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugasel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugasiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugasniti; [sskj]
ugasniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugasovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugašati; [sskj]
ugašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugeniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
umakniti; Pleteršnik
ugibati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugladiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uglajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugled samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ugledati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugnezditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
ugnida samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razjeda; Pleteršnik
ugoden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
ugoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugodno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugodnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ugonobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugorilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
pogojen; kontekst
ugotoviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugotovljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotov; kontekst
ugovarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugovor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugovor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogoj; kontekst
ugovorilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
pogojen; kontekst
ugrabiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugrabljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugriz samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ugrizniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uh medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uhajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uharica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
uhiteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uho samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uistiniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
uresničiti; kontekst
uiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stric; [sskj]
ujeda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujetje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujetništvo; [sskj]
ujetnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujeziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ujma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učenje, nauk; [sskj]
ukana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukaniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukanje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukazan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukazen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
ukazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukaželjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uklanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukleniti glagol, glavni, dovršniIMPPleteršnik
ukloniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukončati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uničiti; [sskj]
ukoreniniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukoreninjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ukraden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukrasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukreniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukrep samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukrivljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukrotenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
ukrotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukvarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukvartiranje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
prenočevanje; kontekst
uleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ulekniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uležan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uležati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ulica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ulj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uljnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebelnjak; [sskj]
ulomek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ulomkov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ulomljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uloviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uložiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nameniti; kontekst
ultra pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0