Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 91

tobak tobakera tobakov tobolec toča točaj točen točevati točica točiti točka točno točnost tod toda togota togoten togotiti togotljiv togotno tok tokovod tolar tolarček tolažba tolažeče tolažilo tolažiti tolažljiv tolažnica tolažnik tolčen tolčenje tolči toli tolik tolikanj toliko tolikokrat tolikokraten tolikrat tolikšen tolmačiti tolminski tolnajski tolovaj tolpa tolst tolšča tolščen tolščenik tom. tomažev tombak tomcov tominec tomljač tomljanje tomljati tomošek tonc. tonč. tonetov toniti top topaz topel topilnica topilo topinamburov topir topiti toplice toplina toplinski topljen toplo toplomer toplota toploten topoglav topol topor topovina torba torbaček torbica torej torek torek_zvečer toricellijev torij torilo torta torten torunjski toskanski toti tovariš tovarišica tovarišija tovarištvo tovarna tovarnar tovoren tovorič tovornica tožba tožilen tožiti tr. trabant trafikant tragantov traheja trahit trahitov trahtar trajati trajen trajno trajnost trak trakulja tram tramovje trančarija trap trapa traparija trapast trapez trapiti trasiran trata tratenje tratiti trava travana travanski traven travnat travnik travniščina travniški trčen trčiti trčkin trčniti trd trden trdina trditev trditi trdno trdnost trdnjava trdo trdoba trdosrčen trdosrčnež trdosrčnost trdost trdota trdovraten trdovratno trdovratnost treba trebanjski trebati trebiti trebuh trebušen trebušnica treniti trenotje trenta trentski trenutek trenutje trenje trepalnica trepeč trepet trepetaje trepetajoč trepetanje trepetati trepetlika tres tresenje tresk treska

tobak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tobakera samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
tobačnica; [sskj]
tobakov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tobolec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
padati toča; kontekst
točica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
babje pšeno; kontekst
točiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
točnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toda veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
togota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
togoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
togotiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
togotljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
togotno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tokovod samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
tolar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
tolažba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolažeče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tolažilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolažba; [sskj]
tolažiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolažljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tolažnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolažnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
tolčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolčenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
tolči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolik zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikanj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toliko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikokraten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikokrat; [sskj]
tolikšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolmačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolminski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolnajski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
tolovaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolpa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolst pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolšča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolščen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tolščenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
steatit; Pleteršnik, SSKJ
tom. okrajšavagoo300k, IMP
tomažev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tombak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tomcov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k
tominec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sorta jabolka; splet
tomljač samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
dreser; izvirnik
tomljanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
dresura; izvirnik
tomljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
preganjati; Pleteršnik
tomošek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
damast; Bezlaj: ESSJ 4
tonc. okrajšavaIMP
tonč. okrajšavagoo300k, IMP
tonetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
toniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
top pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj top; kontekst
top pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
top samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
topel pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
topilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topinamburov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
topir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
netopir; Pleteršnik
topiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toplice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toplina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toplinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
temperaturen; [sskj]
topljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toplo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toplomer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toplota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toploten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topoglav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumen, omejen; [sskj]
topol samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
topor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekira; Pleteršnik
topovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
topovska kovina; nemško-slovenski slovar
torba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torbaček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
majhna torbica; Pleteršnik
torbica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torej veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torej prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torek zvečer samostalnik, občno_ime, moški + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
toricellijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
torij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torilo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
torta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
torunjski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
toskanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
toti zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovariš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarišica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarišija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarištvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
tovarna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarnar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovoren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tovorič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
cvetni prah, ki ga čebela nosi na zadnjih nogah; kontekst
tovornica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tožba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tožilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tožiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tr. okrajšavagoo300k, IMP
trabant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
stalen spremljevalec, somišljenik, privrženec; [sskj]
trafikant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tragantov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
grahovčev; nemško-slovenski slovar
traheja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
trahit samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
trahitov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
trahtar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
lijak; splet
trajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trajno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trajnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trakulja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tram samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tramovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trančarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
čvekanje; Bezlaj: ESSJ 4
trap samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trapa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
traparija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
trapast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trapez samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trapiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trasiran pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
trata samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tratenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
tratiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
savana; splet
travanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
savanski; splet
traven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
traven samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travniščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travniški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
trčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trčiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trčkin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
trčniti glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ
trd pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
trden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
trdina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdnjava; Pleteršnik
trditev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
trdnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdnjava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
trdoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdost; [sskj]
trdosrčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdosrčnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdosrčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdovraten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdovratno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdovratnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
treba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trebljenje; Pleteršnik, SSKJ
treba prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trebanjski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
trebati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
potrebovati; [sskj]
trebiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trebuh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trebušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trebušnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
treniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trenotje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
trenutek; Pleteršnik
trenta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vrsta žemlje; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
trentski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
trenutek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trenutje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
trepalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trepeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
trepetajoč; kontekst
trepet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trepetaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
trepetajoč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
trepetanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trepetati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trepetlika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
tres samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tresenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
tresk medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tresk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
treska samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
košček; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0