Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 72

procesija proč proč_iti prod prodaj prodaja prodajalec prodajalna prodajalnica prodajalniški prodajati prodajen prodan prodati prodek prodnat prodreti produkt prof. profesor profos proga progast proglas program proizvajati proizvesti proizvod prokletje promet propad propast propuh propuščati proračun prorezan proseč proseče prosen prosinec prositi proslaviti proso prosojen prospeh prospešen prospeti prost prosto prostor prostorček prostoren prostornina prostornost prostost prostovoljec prostovoljen prostovoljno prostran prosveta prošen prošnja prošt prot protast protestant protestantski proti protinožec protirazlog protislovje protistanje protistati protiven protiviti protivnik protje protokol protoplazma protuberanca provansalski provizija provod provrt prozoren prožen prožnost prsa prsen prsi prst prstan prsten prsteneti prstenina pršeti pršut prt prten prtenina prtič pručica pruka pruski pruski_švicarski prvak prvenec prvenka prvenstvo prvenščina prvi prvič prvikrat prvina prvlje prvobiten prvobitno prvoobrazen prvorojen prvosednik prvoten psal. psalm psevdomorfoza psič psiček psihičen psihično psoglavec psovka pst pšenica pšeničen pšeničišče pšeničje pšeno pšica ptica ptič ptičar ptiček ptičica ptičji ptička ptičnica ptičnik pudding puding puh puhati puhel puhlica puhniti puhteč puhtenje puhteti pukanje pukati pulber pulfer puliti pulja puma punca punčica punčka punt puntar puntarija puntarski puntarstvo puntati pura puran puranov purbelj purgar purgirati purman purpurasto pust pusten pustinjak pustiti pustivši pustolovec pustošiti pustota pustoten puša puščanje puščati puščava puščaven

procesija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proč iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
prod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodaja; SSKJ
prodaja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodajalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
prodajalna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
prodajalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodajalna; [sskj]
prodajalniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prodajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vnet, silen; Pleteršnik, kontekst
prodnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
produkt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prof. okrajšavagoo300k, IMP
profesor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
profos samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
proga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
progast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proglas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
program samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proizvajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proizvesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proizvod samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
prokletje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prekletstvo; [sskj]
promet samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
propad samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
propast samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
propad, uničenje; [sskj]
propuh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
prepih; Pleteršnik
propuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proračun samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
prorezan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
odprt; hrv-slo slovar
proseč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
proseč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proseče prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
prosen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prosinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
januar; [sskj]
prositi glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proslaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proso samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prosojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prospeh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razvoj, razcvet; [sskj]
prospešen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
uspešen; Pleteršnik
prospeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
uspeti; Pleteršnik
prost pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
prosto samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prosto prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
prostor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostorček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostornina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostornost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
prostost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostovoljec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostovoljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostovoljno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostran pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prosveta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prošen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prošnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prošt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prot samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
protast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
protestant samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
protestantski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proti predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
protinožec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
antipod; [sskj]
protirazlog samostalnik, občno_ime, moškiIMP
protislovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
protistanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opozicija; Pleteršnik
protistati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k
nasprotovati; kontekst
protiven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
protiviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
protivnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasprotnik; [sskj]
protje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
protokol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
protoplazma samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
protuberanca samostalnik, občno_ime, ženski
provansalski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
provizija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
provod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
spremstvo; Pleteršnik
provrt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
rod ramenonožcev, Terebratula; splet
prozoren pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
prožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prožnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prsa samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prsen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prsi samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prst samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prst samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prstan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prsteneti glagol, glavni, nedovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
prstenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kompost; [sskj]
pršeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pršut samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
prt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platnen; [sskj]
prtenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platno, platneni izdelek; [sskj]
prtič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pručica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pruka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klop; [sskj]
pruski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pruski švicarski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
prvak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prvenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prvorojenec; [sskj]
prvenka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
princesa; kontekst
prvenstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
prvenščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prvenec; Pleteršnik
prvi števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prvič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prvikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prvina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prvlje prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prej; Pleteršnik
prvobiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prvobitno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prvoobrazen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
glaven, osnoven; kontekst
prvorojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prvosednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
predsednik; [sskj]
prvoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
psal. okrajšavagoo300k, IMP
psalm samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
psevdomorfoza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
psič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
psiček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
psihičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
psihično prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
psoglavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
psovka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pst medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
pšenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pšenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turška pšenica = koruza; kontekst, splet
pšeničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pšeničišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zemlja za pridelavo pšenice; Pleteršnik
pšeničje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
pšenično polje; kontekst
pšeno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pšica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptičar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ptiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptičica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptičji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptička samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptičnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptičnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptičnica; [sskj]
pudding samostalnik, občno_ime, moškiIMP
puding samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
puh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puhati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puhel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puhlica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puhniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puhteč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
puhtenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puhteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pukanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pukanica; [sskj]
pukati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puliti, trgati; [sskj]
pulber samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
prah, smodnik; nemško-slovenski slovar
pulfer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
puliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pulja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krogla; kontekst
puma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
punca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
punčica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
punčka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
punt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puntar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puntarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
puntarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puntarstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
puntati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puran samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
puranov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
purbelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
prah, smodnik; Gutsman
purgar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
meščan; [sskj]
purgirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
purman samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
purpurasto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
purpurno; kontekst
pust pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pust samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pusten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pustinjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščavnik; [sskj]
pustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pustivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
pustolovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pustošiti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pustota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pustoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
puša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0