Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 73

puščavnica puščavnik puščavski puščen puščica puščoben pušelj pušeljc pušiti puška puškar puškin puštab puta puter puternica putifarjev putka

q: q quitski

r: r r. r.-. rab raba rabarbara rabelj rabeljski raben rabi rabiti rabljen rabljev rabljiv rabljivost rabota rabotati rabuka raca racionalen račiti račje račji račun računajoč računanje računati računski računstvo rad rad. radeški radgonski radikand radikandov radislavov raditi radjati radost radosten radostno radovanje radovati radoveden radovedno radovednost radovljiški radovoljen radovoljno rafija rafinirati ragljati ragu rahel rahljati rahlo rahločuten rahna raj rajati rajčica rajda rajen rajfenk rajmati rajmno rajni rajnica rajniš rajniški rajnki rajnški rajski rajsko rajtanje rajtati rajtinga rajžar rak rakev rakita rakolnačarski rakov ralo rama rame ramen ran rana raniti rano ranocelnik ranjen ranjenec ranjinov ranjki rarerari raskav rast rasti rastiven rastje rastlina rastlinica rastlinoslovje rastlinoznanstvo rastlinski rastlinstvo rastlinje rastoč rastreador rataj ratati raven raven_gora ravensodnik ravnaje ravnajoč ravnalo ravnanje ravnar ravnatelj ravnati ravnava ravnica ravnik ravnina ravno ravnodelen ravnodušno ravnokar ravnoličen ravnoličnost ravnomočen ravnomočje ravnopravnost ravnoroden ravnoserčno ravnotežen ravnotežje ravnovrsten ravsati raz raza razbasati razbeliti razbeljen razbijati razbirati razbit razbiti razbivši razblažen razbojen razbojnik razbojniški razburjen razburjenec razburjeno razburjenost razcepiti razcvetati razcveteti razdalja razdan razdati razdavčen razdejan razdejanje razdejati razdel

puščavnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščavnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
puščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pušelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
šop; [sskj]
pušeljc samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pušiti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
puška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puškar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puškin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puštab samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
črka; kontekst
puta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brenta; [sskj]
puter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puternica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
maslenka; Pleteršnik
putifarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
putka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
q samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
quitski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
r samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
r okrajšavagoo300k, IMP
r. okrajšavagoo300k, IMP
r.-. okrajšavagoo300k, IMP
rab samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabin; kontekst
raba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabarbara samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rabelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabeljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uporaben; [sskj]
rabi samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabljev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uporabljiv; [sskj]
rabljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
uporabnost; kontekst
rabota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabotati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabuka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
racionalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
račiti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvoliti, milostno storiti; [sskj]
račje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
račji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
račun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
računajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
računanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
računati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
računski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
računstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
rad pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rad prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
rad. okrajšavagoo300k, IMP
radeški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
radgonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
radikand samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
radikandov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
radislavov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
raditi glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati; srbsko-slovenski slovar
radjati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
roditi, skotiti; kontekst
radost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veselje, sreča; [sskj]
radosten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
radostno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
radovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
radovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veseliti se; [sskj]
radoveden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
radovedno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
radovednost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
radovljiški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
radovoljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustrežljiv; Pleteršnik
radovoljno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
radovoljno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostovoljno; SSKJ
rafija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rafinirati glagol, glavni, dvovidskiIMPSSKJ
ragljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ragu samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
rahel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rahljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rahlo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rahločuten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rahna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prečnik; Pleteršnik, nemško-slovenski slovar
raj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajčica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
rajfenk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
dimnik; kontekst
rajmati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti primeren; Pleteršnik, nemško-slovenski slovar
rajmno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ustrezno, primerno; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
rajni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajniš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajniški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
porenski; kontekst
rajnki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajnški samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
goldinar; [sskj]
rajski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rajsko prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
rajtanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
računanje; SSKJ
rajtati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
računati; [sskj]
rajtinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
račun; Pleteršnik
rajžar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ptič trupial; splet
rak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rakev samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rakita samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rakolnačarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
rakov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ralo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rama samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rame samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
ramen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močan; kontekst
ran pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ranocelnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ranjenec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ranjinov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
ranjki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
rarerari samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
raskav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rast samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rast; SSKJ, kontekst
rasti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rastiven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
rasten; kontekst
rastje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rastlina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rastlinica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rastlinoslovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
rastlinoznanstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
botanika; Pleteršnik
rastlinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rastlinstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rastlinje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rastoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rastreador samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
slednik; špansko-slovenski slovar
rataj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orač; [sskj]
ratati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raven samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raven prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zraven; Pleteršnik
raven gora pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ravensodnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
sosodnik; kontekst
ravnaje prislov, deležjegoo300k, IMP
ravnajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
ravnalo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
regulator; [sskj]
ravnanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
regulator; Pleteršnik
ravnatelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rediti, gojiti; Pleteršnik
ravnava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
postopek; Pleteršnik
ravnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ekvator; [sskj]
ravnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravno členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnodelen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
izomeren; nem-slo slovar, SSKJ
ravnodušno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ravnokar prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnoličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
istoličen; Pleteršnik
ravnoličnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
istoličnost; Pleteršnik
ravnomočen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
enakovreden; kontekst
ravnomočje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
ekvivalent; kontekst
ravnopravnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
enakopravnost; [sskj]
ravnoroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
enakovreden; kontekst, internet
ravnoserčno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
odkritosrčno; Pleteršnik
ravnotežen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ravnotežje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnovrsten pridevnik, splošni, presežnikgoo300k, IMP
ravsati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raz predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbasati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbeliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbeljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbit pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
razbiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
razblažen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razredčen; hrvaško-slovenski slovar
razbojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
razbojniški; [sskj]
razbojnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbojniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razburjen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
razburjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razburjenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
razburjeno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
razburjenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razcepiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razcvetati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razcveteti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
razdalja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdavčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
radodaren; kontekst
razdejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdejanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdejati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdelek; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0