Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 69

preudarek preudaren preudariti preudarjajoč preudarjanje preudarjati preudarjen prevagati prevagniti prevagovati prevajati prevaliti prevalivši prevara prevariti preveč prevelik preveliko prevelikokrat preveljaven preveriti preverjen prevesti prevez preveza prevezan prevezati prevezek previden prevideti previdno previdnost previs previsok previti previžan prevladati prevlečen prevleči prevleka prevod prevoditi prevodnik prevožnja prevrat prevreči prevret prevreti prevrniti prevroč prevroče prevršati prevrtan prevrtati prevuza prevzet prevzeten prevzeti prevzetno prevzetnost prevzvišenost prezamuden prezdrav prezgodaj prezgoden prezgodnji prezimljenje prezirati prezreti prežagati prežalosten prežati preže prežeti prežgan prežganka prežganje prežigalen prežigati prežiti preživeti preživiti prežlahten prga prgišče prhek prhnenje pri pribaviti pribežališče pribit pribiti približati približevati približno pribočnik pri_bog priboriti pricajtu pri_cel priča pričakati pričakovaje pričakovan pričakovanje pričakovati pričati pričenši pričenjati pričeti pričevalec pričevanje pričevati pričina pričiniti pričkati pričujoč pričujočnost prid prida pridajati pridan pridanič pridatek pridati pridavek pridejan pridejati pridejoč pridelan pridelanje pridelati pridelek pridelovanje pridelovati priden prideti pridevati pridevek pridevnik pridiga pridiganje pridigar pridigati pridigovati pridioč pridirjati pridno pridnost pridobiti pridobivati pridobljen pridrdrati pridreti pridružen pridruževati pridružiti pridržati pridržek pridrževati pridušavati prifrfrati priganjati priglasovati prigliha priglihan priglihati prignan prignati prigoda prigodba prigodek prigoditi prigodno prigotovljen prigovarjanje prigovarjati prih. prihajajoč prihajati prihiteti prihitevši prihod prihod. prihodek prihodkin prihodnopreteklega prihodnost prihodnje prihodnji prihodnjič prihraniti prihranjen prihropsti prihrumeti prihruti

preudarek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preudaren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
preudariti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preudarjajoč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
preudarjanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
preudarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preudarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevagati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevagniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
prevesiti se, nagniti se; [sskj]
prevagovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prevladovati; kontekst
prevajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevaliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevalivši prislov, deležjegoo300k, IMP
prevara samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevariti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevarati; [sskj]
preveč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevelik pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preveliko prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prevelikokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
preveljaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
preveriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preverjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrv; kontekst
preveza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
prevezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevezek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrv; kontekst
previden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opremljen; Pleteršnik
previden pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opremljen; Pleteršnik
prevideti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previdno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
previdnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previs samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previsok pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
previti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
previžan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
prepričan; Pleteršnik
prevladati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevlečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prevleči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prebranati; [sskj]
prevleka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevoditi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
voditi; Pleteršnik
prevoditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPPleteršnik
prevodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevožnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevoz; [sskj]
prevrat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevret pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prevreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevroč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevroče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
prevršati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
završati skozi; kontekst
prevrtan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevrtati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevuza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrv, vez; Gutsman
prevzet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevzeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevzeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevzetno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevzetnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prevzvišenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezamuden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ
prezdrav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezgodaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezgoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezgodnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prezimljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
prezirati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
prezreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežagati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežalosten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
preže prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretlačiti, pretisniti; Pleteršnik
prežgan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prežganka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežganje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežigalen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
destilacijski; Pleteršnik
prežigati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
destilirati; Pleteršnik
prežiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
preživeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preživiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prežlahten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oljne tropine; [sskj]
prgišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prhek pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prhnenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
pri predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pribaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priskrbeti; [sskj]
pribežališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pribit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pribiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
približati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
približevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
približno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pribočnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pri bog predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
priboriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pricajtu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zgodaj; Pleteršnik
pri cel predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
priča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričakati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričakovaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
pričakovan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pričakovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričakovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričenši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
pričenjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričevalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
pričevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vzrok; Pleteršnik
pričiniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prizadevati; kontekst
pričkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričujoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričujoč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričujočnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prid samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prida prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridanič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pridatek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridavek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dodatek; Pleteršnik
pridejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridejati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
pridejoč prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
prišedši; kontekst
pridelan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridelanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pridelek; kontekst
pridelati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridelek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridelovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridelovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prideti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodati; [sskj]
pridevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodajati; [sskj]
pridevek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridevnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
pridiga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridiganje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
pridigar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridigati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridigovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridioč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sledeč; kontekst
pridirjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
pridnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridobiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridobivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridobljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridrdrati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridružen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
pridruževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridružiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridržati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridržek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridrževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pridušavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPPleteršnik
prifrfrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prileteti; Pleteršnik
priganjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priglasovati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
soglašati; Pleteršnik
prigliha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
prispodoba, prilika; kontekst
priglihan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
primerjan; Pleteršnik
priglihati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
primerjati; Pleteršnik
prignan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
prignati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prigoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prigodba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prigodek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dogodek, pripetljaj; [sskj]
prigoditi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgoditi se, pripetiti se; [sskj]
prigodno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prigotovljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pripravljen; Pleteršnik
prigovarjanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
prigovarjati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
prih. okrajšavagoo300k, IMP
prihajajoč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
prihajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihiteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihitevši prislov, deležjegoo300k, IMP
prihod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihod. okrajšavagoo300k, IMP
prihodek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodkin pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
prihodkoven; kontekst
prihodnopreteklega pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
preteklo-prihoden; kontekst
prihodnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodnje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihodnjič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihraniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihropsti glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
prihrumeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prihruti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0