Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 23

izprožba izpuhteti izpuliti izpustba izpustek izpustiti izpustivši izpuščaje izpuščati izpuščen izpuščenje izračunati izračunavati izraelov izraelski izrastek izrasti izraščen izraz izraziti izrazovati izražanje izražati izražen izražujoč izrečen izreči izreden izrediti izredno izreja izrejati izrejen izrejenec izrejenje izrek izreka izrekati izrekljiv izrekoma izrekši izrezan izrezati izrezec izrezek izribiti izriniti izrisan izročati izročen izročenec izročenje izročevati izročiti izročivši izruti izruvajoč izruvan izruvati izsekan izsekavati izsesati izslediti izsluševati izslužen izsnovan izspati izstop izstopiti izstreljen izsušen izsušiti izsuti izsvapeti izšolan iz_ta izteči iztegati iztegniti iztegnjen iztekajoč iztekati izterjevati iztirati iztis iztisniti iztlačiti iztočen iztok iztrebina iztrebiti iztrebljen iztrgati iztržiti izučen izučiti izumiti izumreti izuriti izurjen izustiti izvabljati izvajajoč izvajanje izvajati izvaliti izvaljati izvaljen izvaljenje izveč izvečjega izveden izvedenost izvedenje izvedeti izvedevši izveličati izvesti izvešiti izvir izvirajoč izvirališče izviranjek izvirati izvirek izviren izvirnik izvleček izvlečen izvleči izvod izvolitev izvoliti izvolj izvolja izvoljen izvoljenje izvor izvožnja izvreči izvreti izvrsten izvrstno izvršen izvrševati izvršitelj izvršitev izvršiti izvržen izvrženje izvzet izvzeti izza izzidati izžarevanje izžarevati izžgati izžreti

j: j j. ja jabelčica jabelek jablana jabolčen jabolčnik jabolko jaden jadranski jadrati jadrno jadro jager jagned jagnedov jagnje jagnjedo jagnjičev jagoda jagodica jagodov jahaje jahati jajce jajčeca jajčece jajček jajčen jajčnica jak jak. jakan jako jakobov

izprožba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprožitev; kontekst
izpuhteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpuliti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izpustba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izpustitev; Pleteršnik
izpustek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izpuščaj; Pleteršnik
izpustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpustivši prislov, deležjegoo300k, IMP
izpuščaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
izpuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpuščenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
izračunati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izračunavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izraelov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
izraelski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrastek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izraščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izraz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izraziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrazovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
izražati; [sskj]
izražanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
izražati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izražen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izražujoč prislov, deležjegoo300k, IMP
izrečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izreden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrediti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vzgojiti; Pleteršnik
izrediti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vzrediti; Pleteršnik
izredno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izreja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
izrejati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ
izrejen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
vzgojen; Pleteršnik
izrejenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rejenec, gojenec; kontekst
izrejenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
vzgoja; SSKJ
izrek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izreka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
izrekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrekljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrekoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izrecno; Pleteršnik
izrekši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
izrezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrezec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
obod za izrezovanje; kontekst
izrezek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
izribiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
prenehati ribariti; Pleteršnik
izriniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izrisan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
izročati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izročen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izročenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
varovanec; Pleteršnik
izročenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izročilo; Pleteršnik
izročevati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izročiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izročivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
izruti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izruvajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
izruvan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
izruvati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izsekan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izsekavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izsesati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izslediti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izsluševati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
poslušati; kontekst
izslužen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odslužen; Pleteršnik
izsnovan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
narejen, izdelan; Pleteršnik, kontekst
izspati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
naspati; kontekst
izstop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izstopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izstreljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
izsušen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izsušiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izsuti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izsvapeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
izhlapeti; kontekst
izšolan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iz ta predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
izteči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztegati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztegniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztegnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztekajoč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
iztekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izterjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztirati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgnati; [sskj]
iztis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvod; [sskj]
iztisniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztlačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztočen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzhod; SSKJ
iztrebina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
iztrebiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztrebljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
iztrgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iztržiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izučen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izučiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izumiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izumreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izuriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izurjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izustiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izvabljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvajajoč prislov, deležjegoo300k, IMP
izvajanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
izvajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvaliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvaljati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izvaljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvaljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
izvalitev; kontekst
izveč prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
več; kontekst
izvečjega prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
večidel; Pleteršnik, kontekst
izveden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkušen; [sskj]
izvedenost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
izvedenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
izvedba; kontekst
izvedeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvedevši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
izveličati glagol, glavni, dovršniIMPPleteršnik
izveličati glagol, glavni, nedovršniIMPPleteršnik
izvesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvešiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izgubiti učinkovite sestavine; Pleteršnik, kontekst
izvir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvirajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvirajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvirališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
izvir, izvor; [sskj]
izviranjek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
izvir; Pleteršnik
izvirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvirek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvir, vir; Pleteršnik
izviren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvirnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
izvleček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvlečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
izvleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proizvod; nem-slo slovar, kontekst
izvolitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvoliti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvoliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvolj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izbira; kontekst
izvolja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izbira; Pleteršnik
izvoljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvoljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
izvor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvožnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izvoz; Pleteršnik
izvreči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podivjati; Pleteršnik
izvreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvrsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvrsten pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najbolj izvrsten; kontekst
izvrstno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvršen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
izvrševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvršitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvršitev samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
izvršiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvržen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvrženje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
izvzet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvzeti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izza predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izzidati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sezidati; kontekst
izžarevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
izžarevati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ
izžgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izžreti glagol, glavni, dovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
j okrajšavagoo300k, IMP
j. okrajšavagoo300k, IMP
ja členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jabelčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
glavica; SSKJ
jabelek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
jabolko; kontekst
jablana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jabolčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jabolčnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jabolko samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jaden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečen; [sskj]
jadranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jadrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jadrno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jadro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jager samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kdor se ukvarja z lovom, lovec; [sskj]
jagned samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jagnedov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jagnje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jagnjedo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k
jagned; SSKJ
jagnjičev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
jagoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jagodica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jagodov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jahaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
jahati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jajce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jajčeca samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
jajčece samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
jajček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jajčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jajčnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gomoljika, tartuf; kontekst
jak pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močen; [sskj]
jak. okrajšavagoo300k, IMP
jakan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kladivo; kontekst, splet
jako prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jakobov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0