Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 24

jakost jalapov jama jambor jamborov jamica jamnica jamski jan jan. janezov janež janežev jann jantar jantarjev januar jar jarek jarem jarina jasen jasli jaslice jasniti jasno jasnorumen jasnost jasnosvitel jastreb jašek jata java_kava javalne javen javiti javljati javno javor jaz jazbec jazbina jaz_biti je. jecljaje jecljati ječa ječanje ječar ječati ječeč ječen ječmen ječmenov ječmenovka jed jedavec jedec jedek jedilen jedilo jedljiv jedrce jedrnat jedro jedrovit jedva jegulja jeguljast jej jek jeka jeklen jeklenec jeklenica jeklina jeklo jelen jelenov jelenovec jelenji jeli jeličen jelka jelovina jelovje jelša jelšev jelševje jelšje jeman jemati jemnasta jenki jenjati jerbas jerbašček jereb jerebica jerebičji jeremiada jeričin jerin jermanov jermen jeruzalemski jesen jeseni jeseniti jesenski jesenje jesih jesihov jesti jestvina ješče ješprenj jeti jetika jetnica jetnik jetniški jetra jetrenec jetrn jetrnjak jetrov jez jez. jeza jezdec jezdi jezdili jezditi jezen jezer jezernat jezero jezerski jezičast jeziček jezičen jezičnež jezičnik jezik jezikoslovec jezikosloven jezikov jeziti jezno jezuit jezusov jež ježa ježek ježev ježica ježičast jilov jod jodec jodovec joel. joger jogr. jogrski joh joj jojmene jok jokaje jokajoč jokanje jokati jonov jopič jos. jož. jožefov jožetov jožkov jud judinja juditin judov judovski judovsko jug jugoslovanski juha juhej

jakost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
jalapov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
jalapa = vrsta slaka; splet
jama samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jambor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jamborov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jamica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jamnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zasipnica; [sskj]
jamski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta; SSKJ
jan. okrajšavagoo300k, IMP
janezov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
janež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
janežev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jann okrajšavaIMP
jantar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jantarjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
januar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jar pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
jarek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jarem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jarina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jasen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
jasli samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jaslice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jasniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jasno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jasnorumen pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
jasnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
jasnosvitel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
presvetel; kontekst
jastreb samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jašek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
jata samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
java kava pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
javalne pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
javalne prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komaj; [sskj]
javen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
javiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
javljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pojavljati; [sskj]
javno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
javor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
jaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jaz zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jazbec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jazbina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jaz biti zaimek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)IMP
je. okrajšavagoo300k, IMP
jecljaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
jecljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ječen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječmen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječmenov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječmenovka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jed samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedavec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
jedec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
užiten; kontekst, SSKJ
jedrce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedrnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedrovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čvrst; [sskj]
jedva prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komaj; [sskj]
jegulja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeguljast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jej medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
odmev; [sskj]
jeklen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeklenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeklenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
voda, ki vsebuje železov karbonat; kontekst
jeklina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
jeklo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelen samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
jelenov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
jelenovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
amonijev hidroksid; splet
jelenji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeli prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ali; SSKJ
jeli prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kajne; SSKJ
jeličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
jelka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
les iglavcev; [sskj]
jelovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelšev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelševje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelšje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeman pridevnik, deležniški, nedoločeno
jemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jemnasta medmet(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jej, jedet; [sskj]
jenki samostalnik, občno_ime, moškigoo300kSSKJ, Pleteršnik
jenjati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jerbas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jerbašček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
jereb samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
jerebica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jerebičji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jeremiada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
spis ali pesem, v kateri se pretirano toži in tarna, tožba, tarnanje; [sskj]
jeričin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
jerin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
jerina; kontekst
jermanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
jermen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeruzalemski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jesen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jesen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeseni prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeseniti glagol, glavni, nedovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
jesenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jesenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jesih samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kis; [sskj]
jesihov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
jesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jestvina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedača; Pleteršnik
ješče členek(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
še; kontekst
ješprenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začeti; [sskj]
jetika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetra samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetrenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
zmes iz cinobra, premoga in prsti; kontekst
jetrn pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
jetrnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
jez samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jez. okrajšavagoo300k, IMP
jeza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezdec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezdi glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
jezdili glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
jezditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezer števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisoč; Pleteršnik
jezer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
jezero; kontekst
jezernat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezero števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisoč; Pleteršnik
jezero samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezerski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jeziček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezičnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezičnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
jezik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezikoslovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezikosloven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jeziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezuit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezusov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ježa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ježek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ježev pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ježica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ježičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jilov pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
prsten; kontekst
jod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jodec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
jodid; splet
jodovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
jodid; splet
joel. okrajšavaIMP
joger samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
apostol, učenec; [sskj]
jogr. okrajšavagoo300k, IMP
jogrski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
joh medmet(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
joj, jeh; [sskj]
joh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oral; [sskj]
joj medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jojmene medmetgoo300k, IMPSSKJ
jok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jokaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jokajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jokajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
jokanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jokati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jonov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jopič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jos. okrajšavaIMP
jož. okrajšavaIMP
jožefov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jožetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
jožkov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
jud samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
judinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
juditin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
judov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
judovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
judovsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
jug samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jugoslovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
juha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
juhej medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0