Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 22

izdati izdatno izdehniti izdelan izdelanje izdelati izdelek izdelovalec izdelovanje izdelovati izdihati izdihavanje izdihljaj izdihniti izdihovati izdivjati izdreti izenačiti izganjati izginiti izginjati izglasiti izgled izgledati izgnati izgnojiti izgoren izgoreti izgorina izgotavljati izgotovljenje izgovarjanje izgovarjati izgoveti izgovor izgovoriti izgovorivši izgovorjen izguba izgubiti izgubljati izgubljen izhajajoč izhajati iz_hiša izhlapeti izhod izhodišče izid izidorjev iziti izjem izjema izjemanje izjemati izjemek izjemno izjemši izjokati izkaditi izkaz izkazan izkazanje izkazati izkazovati izključen izključno izkojen izkojenje izkonjati izkopan izkopati izkoristiti izkristalizirati izkupnina izkusiti izkušati izkušen izkušnja izleči izlesti izležen izlikati izliti izliv izlivati izloček izločen izločevati izločiti izložen izložiti izluščen izluščiti izmakniti izmed izmena izmeničen izmenjaje izmenjavanje izmeriti izmetati izmikati izmisliti izmišljen izmišljevati izmiti izmivanje izmivati izmodren izmolsti izmuzniti iznad iznajdba iznajden iznajdenje iznajti iz_nebesa iznebiti iznenada iznenaden iznenadenje iznenaditi iznositi izobraziti izobraziven izobrazovati izobražen izobraženost izobraženje izobraževanje izobraževati izogniti izomorfen izomorfizem izoren izpadati izpareti izparevanje izparevati izpariti izpasti izpeljan izpeljati izpeljevati izpirati izpisovanje izpiti izplačan izplačati izplačevati izplačilo izplačljiv izplaziti izpleti izpljuvati izpod izpodjedati izpolnitev izpolniti izpolnivši izpolnjen izpolnjenje izpolnjevanje izpolnjevati izposoditi izposojen izpostaviti izpran izpraševan izpraševanje izpraševati izprati izprazniti izpraznjevalec izpreči izpred izprešan izprevideti izprežen izpričati izpričevanje izpričevati izpriditi izpridovati izprijen izprositi

izdati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdatno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
izdehniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
izdahniti; kontekst
izdelan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdelanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
izdelava; kontekst
izdelati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdelek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdelovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
izdelovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdelovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdihati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdihavanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
izdihljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdih; [sskj]
izdihniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdihovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdivjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izenačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izganjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izginiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izginiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izginjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izglasiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
izpustiti; kontekst
izgled samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgledati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
izgnati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgnojiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izgoren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
gorljiv; kontekst
izgoreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgorina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgotavljati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izgotovljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
izdelava; Pleteršnik, SSKJ
izgovarjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgovarjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgoveti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
zadostiti; kontekst
izgovor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgovoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgovoriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opisati; kontekst
izgovorivši prislov, deležjeIMPSSKJ
izgovorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izguba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgubiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgubljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izgubljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izhajajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
izhajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izhajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzhajati; SSKJ
iz hiša predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
izhlapeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izhod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izhod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izlet; SSKJ
izhod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzhod; SSKJ
izhodišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izid samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izidorjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
iziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iziti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iti ven; SSKJ
iziti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vziti; SSKJ
izjem samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izjema; Pleteršnik
izjema samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izjemanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
izjema; kontekst
izjemati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
izvzemati; kontekst
izjemek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izjema; [sskj]
izjemno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izjemši prislov, deležjegoo300k, IMPPleteršnik
izjokati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkaditi glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izkaz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkazan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkazanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPPleteršnik
izkazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izključen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izključno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
izkojen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vzgojen; Pleteršnik
izkojenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
vzgoja; Pleteršnik
izkonjati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
opraviti; kontekst
izkopan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkoristiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkristalizirati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
izkupnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
iztržek; SSKJ
izkusiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izkušati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preskusiti; Pleteršnik
izkušen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
izkušnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izlesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izležen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izležen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izlikati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izliv samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
izlivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izloček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izločen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izločevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izločiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izložen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izložiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razložiti; Pleteršnik
izluščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izluščiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmed predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmeničen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
izmenjaje prislov, deležjeIMP
izmenjavanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
izmeriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmetati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmikati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izmisliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmišljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmišljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmivanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmodren pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
izmolsti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izmuzniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
iznad predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznajdba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznajden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznajdenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
iznajti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznajti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznati; SSKJ
iz nebesa predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
iznebiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznenada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznenada prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznenaden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznenadenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
presenečenje; [sskj]
iznenaditi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presenetiti; [sskj]
iznositi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobraziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobraziven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ustvarjalen, stvariteljski; Pleteršnik
izobrazovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPPleteršnik
izobražen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobražen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobraženost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobraženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobrazba; [sskj]
izobraževanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobraževati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izogniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izomorfen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
izomorfizem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
izoren pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resen, zrel; izvirnik
izpadati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izpareti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
izparevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
izparevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
izpariti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izpasti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpeljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpeljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpeljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpirati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izpisovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
izpiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izplačan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
izplačati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izplačevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izplačilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izplačljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izplaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpljuvati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpod predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpodjedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpolnitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpolniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpolnivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
izpolnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpolnjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpolnjevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
izpolnjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izposoditi glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
izposojen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
izpostaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpran pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpraševan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpraševanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpraševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izprati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izprazniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpraznjevalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
sprožilo; Cigale
izpreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpred predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izprešan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
izprevideti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izprežen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
izpričati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpričati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokazati; SSKJ
izpričevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpričevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dokazovati; SSKJ
izpričevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
potrditi; SSKJ
izpriditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpridovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izprijati; kontekst
izprijen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izprositi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0