Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 21

hukati hunski hup hura hura_klic husasa huš hvala hvalec hvaleč hvalen hvalevreden hvaležen hvaležno hvaležnost hvaliti hvaljen hvalnica

i: i i. ia i-a iberčen ic ideal idealno ideja identičen idoč idr. idrijski ie ig. igla iglast iglica igličast igličevje iglin iglokožec igra igrač igrača igračica igračka igraje igralec igralen igrališče igralnica igranje igrati ihte ihteč ikra ikrav ilirski ilo iloven ilovica ilovina ilovje ilovnat ilovščica imaje imajoč ime imenik imeniten imenitno imenitnost imenovalec imenovalnik imenovalniški imenovan imenovanje imenovati imenje imeti imeti_li imetje imovina imovit imperativ in inače inda inde indično-žveplen indiferenten indigast indij indijančev indijanski indijansko indijski indika indoslovanski indukovan infinitiv infuzorij ingver inn. inoslovanski inšpektor intelektualen inteligenca interes internodij inventura inženir iracionalen irati irbščina irčev irh irhar irharjev irharski iridij irof isaj. iskaje iskajoč iskalka iskan iskanec iskanje iskati iskra iskren iskreno iskrica isti istina istinit istinito isto istočasen istočasno istodobno istoimenski istoveten istovrsten istrijanski itak ital. italijanski italijansko italijanščina itd. itdr. iti itrij iva ivje iz iza. izabitar izaijev izajev izakov izba izbira izbiranje izbirati izbit izbiti izbodrati izboljšanje izboljšati izboljšava izboljšek izboljševati izbor izboren izbornik izbran izbrati izbrisati izbuhniti izcejati izcepetati izcimiti izčistiti izdaja izdajalec izdajalski izdajanje izdajatelj izdajati izdajek izdajstvo izdan izdaten

hukati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
h huka = h se izgovarja pridihnjeno; kontekst
hunski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hup medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hura medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
hura klic medmet + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
husasa medmetIMP
huš medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kdor se (rad) hvali; [sskj]
hvaleč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvalevreden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvaležen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvaležno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvaležnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvaliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvaljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hvalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
i medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
i samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
i členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
i okrajšavagoo300k, IMP
i. okrajšavagoo300k, IMP
ia samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
i-a medmetIMPSSKJ
iberčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
prekomeren, odvečen; nemško-slovenski slovar
ic samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ideal samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
idealno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ideja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
identičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
idoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
idr. okrajšavagoo300k, IMP
idrijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ie samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ig. okrajšavaIMP
igla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iglast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iglica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igličast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igličevje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
iglin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
iglokožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igrač samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igralec; [sskj]
igrača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igračica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igračka; [sskj]
igračka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
igraje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igralec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
igralen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igrališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igrišče; [sskj]
igralnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
igranje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
igrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ihte prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ihteč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
ikra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ikrav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ilirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iloven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ilovnat; [sskj]
ilovica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ilovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ilovica; [sskj]
ilovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPPleteršnik
ilovnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ilovščica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ptica šmarnica; kontekst
imaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
imajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ime samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imeniten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
imenitno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
imenitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imenovalec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
imenovalnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
imenovalniški pridevnik, splošni, nedoločeno
imenovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imenovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imenovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premoženje; [sskj]
imeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imeti li glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
imetje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
imovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
premoženje, imetje; [sskj]
imovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premožen; [sskj]
imperativ samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
in veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
inače prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugače; Pleteršnik
inda prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugače; Pleteršnik
inde prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drugje; Pleteršnik
indično-žveplen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
v zvezi indično-žveplena kislina = barvilo, raztopina indiga v žveplovi kislini; kontekst, splet (http://www.1902encyclopedia.com/I/IND/indigo.html)
indiferenten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
indigast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
indij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
indijančev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
indijanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
indijansko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
indijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
indika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
indigo; nem-slo slovar
indoslovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
indukovan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
indukcijski; kontekst
infinitiv samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
infuzorij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
ingver samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
inn. okrajšavagoo300k, IMP
inoslovanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
neslovanski; kontekst, SSKJ
inšpektor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
intelektualen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
inteligenca samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
interes samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obresti; [sskj]
internodij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
inventura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
inženir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iracionalen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
irati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
motiti se; nemško-slovenski slovar
irbščina samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
dediščina; Pohlin To malo besedišče
irčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
irh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
irhar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
irharjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
irharski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
iridij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
irof samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ
skrbnik; kontekst
isaj. okrajšavaIMP
iskaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iskajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
iskalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sonda; kontekst
iskan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iskanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iskanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iskati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iskra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iskren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iskreno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iskrica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
isti zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
istina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnica; [sskj]
istinit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resničen; [sskj]
istinito prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
isto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
istočasen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
istočasno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
istodobno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
istoimenski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
istoveten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
istovrsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
istrijanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
istrski; kontekst
itak členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ital. okrajšavaIMP
italijanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
italijansko prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
italijanščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
itd. okrajšavagoo300k, IMP
itdr. okrajšavagoo300k, IMP
iti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iti; kontekst
itrij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ivje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iz predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iza. okrajšavagoo300k, IMP
izabitar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
jezuit; Teodor Domej: e-korespondenca
izaijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
izajev pridevnik, svojilni, nedoločeno