Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 20

hinavec hinavski hinavsko hinavstvo hinavščina hip hiperbola hiperstenov hipno hipoma hipotekaren hipov hipuren hipuriten hiranje hirati hirlandin historičen historija hiša hišen hiševanje hišica hiška hišna hišnik hiteč hiter hiteti hitreje hitro hitrost hkrati hl hlače hlačice hlad hladeč hladen hladilen hladiti hladno hlap hlapav hlapček hlapčevanje hlapčevski hlapčič hlapec hlapeč hlapen hlapenje hlapniti hlapno hlapon hlastati hlastina hlastniti hlastno hleb hlebček hlebec hlepeti hlev hlevarček hlevček hlevski hlimba hlinež hliniti hlinljiv hlinjen hlinjenje hlod hlup hm hmelj ho hobel hod hodilec hodišče hoditi hodivši hodničen hodnik hohnjanje hoja hojenje hojev hojkin hola holandski holkov holmec homatija homeopatija honski hop hopsa hopsasa horizontalen hosta hostija hostnikar hostnikarjev hot hoteč hotenje hoteti hoteti_hoteti hoteti_li hotevši hov hozana hraber hrabriti hrabro hrabrost hram hramec hrana hranilnica hranilo hranitba hranitev hraniti hranivo hranjen hrapav hrast hrasta hrastič hrastje hrastov hrbet hrbtanec hrbten hrbtenjača hrbtenjačen hrček hrčica hren hrepeneč hrepenenje hrepeneti hrib hribec hribje hribov hribovec hribovje hripav hrom hromec hrošč hruliti hrum hrup hrupno hrust hrustančast hrustančev hrustančevina hrustanec hrušica hruška hruškov hrvaški hrvaško-slavonski hu hubist hud hudič hudičev hudnik hudo hudoba hudobec hudoben hudobija hudobnež hudobnica hudobnik hudobno hudobnost hudodelec hudodelka hudodelnik hudodelstvo hudojezičnik hudouren hudovati huj hujšati

hinavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hinavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hinavsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hinavstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hinavščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hip samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hiperbola samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
hiperstenov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
hipno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hipoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hipotekaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hipov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
hipov ostanek = ostanek trenutka; kontekst
hipuren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
hipuriten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
hiranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hirlandin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
historičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
historija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgodba; [sskj]
hiša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hišen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hiševanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hišica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hiška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hišna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodinjska pomočnica, sobarica; [sskj]
hišnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hiteč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hiter pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
hiteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hitreje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hitro prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
hitrost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hkrati prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hl okrajšavagoo300k, IMP
hlače samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlačice samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
hlad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hladeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hladen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
hladilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hladiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hladno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlap samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ, Pleteršnik
hlapček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapčevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapčevski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapčič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
hlapec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hlapen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapniti glagol, glavni, dovršni
hlapno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parni vlak; [sskj]
hlastati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlastina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
pecljevina; [sskj]
hlastniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
hlastno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hleb samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlebec; [sskj]
hlebček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlebec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
hlepeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlev samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlevarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
hlevček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlevski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
hlimba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlinjenje; [sskj]
hlinež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kdor (se) hlini; [sskj]
hliniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlinljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
hinavski; Pleteršnik
hlinjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlinjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlup samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
para; Pleteršnik
hm medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hmelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ho medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ho okrajšavagoo300k, IMP
hobel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skobelj; nemško-slovenski slovar
hod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hodilec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
hodilka; kontekst
hodišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hodnik; SSKJ
hodišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stebrišče; kontekst
hoditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hodivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
hodničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hohnjanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
hoja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hoja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelka; SSKJ
hojenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hojev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hojkin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
hola medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
holandski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
holkov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
holmec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
homatija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nered; [sskj]
homeopatija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
honski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hop medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hopsa medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hopsasa medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
horizontalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hosta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hostija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
hostnikar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
gozdar; kontekst
hostnikarjev pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
gozdarjev; kontekst
hot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
želja; Pleteršnik
hoteč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hotenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hoteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hoteti hoteti glagol, glavni, nedovršni + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
hoteti li glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
hotevši prislov, deležjegoo300k
hov medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
hozana medmetIMPSSKJ
hraber pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
hrabriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrabro prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrabrost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hram samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hramec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
hram; Pleteršnik
hrana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hranilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hranilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hranitba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
prehranjevanje; Pleteršnik
hranitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hraniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hranivo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
hranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrapav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrast samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrasta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrastič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrastje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrastov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrbet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrbtanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrbet; [sskj]
hrbten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrbtenjača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrbtenjačen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hrček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
hrčica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
hren samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrepeneč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
hrepenenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
hrepeneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrib samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hribec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hribovec; [sskj]
hribje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hribov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hribovec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
hribovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hripav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrom pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hromec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrošč samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hruliti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
hrum samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrumenje, hrup, hrušč; [sskj]
hrup samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrupno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
hrust samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrustančast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrustančev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrustančevina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
hrustanec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
hrušica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
hruška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hruškov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrvaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrvaško-slavonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
hu medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hubist samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
oboist; Pleteršnik
hud pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
hudič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hudičev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hudnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
hudo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hudo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
hudoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hudobec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
hudoben pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik