Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 7

celiti celjski celo celoleten celoletno celota celovški celtarski celuloza celzijev cement cena cenen ceniti ceno cent cent. centimeter centralen centurija cenjen cep cepa cepati cepec cepen cepetati cepič cepiti cepljen cepljenec cepljenje ceptec cerati ceremonija cerij cerkev cerkniški cerkovnik cerkven cerkvenec cerkvica certifikat ces. cesar cesarica cesarjev cesarjevič cesarski cesarstvo cesta cesten cestopis cev cevast cevčica ceven cevka ch cian cibeba cibora cigan ciganka cigara cijanec cijanovec cijanožveplen cikati cikovt cilj ciljati cimer cimerman cimperman cimpermanov cimpranje cin cinast cink cinkast cinkov cinober cinov cinovec cirati cirilov cirkon citrati citre citron citrona cizej c-jev c-krat cl clarus clh cm. cmf cmoček cmok cmz cokla col cola colen colnar coprati coprnica coprnija coprnik coprniški cor. corr. cp cr crkati crkne crkniti cufanje cufati cug cuka cukati cuker cukernina cukrast cukrc cukren cukrofabrika cukrov cula culica cunder cunja cunjar cunjast cuo curek curkoma cvedeti cvesti cvet cveteč cvetek cvetel cveten cvetenje cveteti cvetica cvetišče cvetje cvetka cvetlica cvetličar cvetličen cvetliški cvetoč cvetov cvibel cviblati cviček cvreti cvrt cyh

č: č č. čaj čajnik čakaje čakanje čakati čančica čaplja čar čara čarman čaroben čarodejen čarodejstvo čarodelen čaroven čarovnica čas časen časih časnik časnikar časno časoizprava časop. časopis čast čast. časten častilakomnost častimirjev

celiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celo členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celoleten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
celoletno prislov, splošni, nedoločenoIMP
celota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celovški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
celtarski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
keltski; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
celuloza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
celzijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
cement samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cenen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ceniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ceno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cent. okrajšavagoo300k, IMP
centimeter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
centralen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
centurija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cenjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
cep samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debela palica, gorjača; [sskj]
cepa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
čebula; kontekst
cepati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
cepec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepitven; kontekst
cepetati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepljenec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
cepljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ceptec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
cerati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
krasiti; nemško-slovenski slovar
ceremonija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cerij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
cerkev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cerkniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
cerkovnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
cerkven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cerkvenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cerkovnik, duhovnik; [sskj]
cerkvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
certifikat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
ces. okrajšavagoo300k, IMP
cesar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarjevič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cesten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cestopis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
potopis; kontekst
cev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cevast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cevčica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ceven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cevka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ch okrajšavagoo300k, IMP
cian samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
cibeba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
cibora samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cigan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ciganka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cigara samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
cijanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cianid; kontekst
cijanovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
klorid; splet
cijanožveplen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
v zvezi cijanožvepleni alil = glavna sestavina eteričnega olja iz gorčičnega semena; kontekst, splet (http://www.peter-hug.ch/lexikon/schwefelcyanallyl/140726?Typ=PDF)
cikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cikovt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
cilj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ciljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
cimer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soba; kontekst
cimerman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesar; nemško-slovenski slovar
cimperman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesar; kontekst
cimpermanov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesarjev; nemško-slovenski slovar
cimpranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
cin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cinast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cink samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cinkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cinkov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cinober samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cinovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kasiterit; Pleteršnik
cirati samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krasiti; nemško-slovenski slovar
cirilov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
cirkon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
citrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igrati na citre; [sskj]
citre samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
citron pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
limonov; SSKJ
citrona samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cizej samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dojka; [sskj]
c-jev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
c-krat prislov, splošni, nedoločeno
cl okrajšavagoo300k, IMP
clarus samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
clh samostalnik, občno_ime, moškiIMP
cm. okrajšavagoo300k, IMP
cmf samostalnik, občno_ime, moškiIMP
cmoček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
cmok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cmz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
cokla samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
col samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mitnina, carina; [sskj]
cola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
colen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitninski, carinski; [sskj]
colnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitničar, carinik; [sskj]
coprati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
coprnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
coprnija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
coprnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
coprniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
cor. okrajšavaIMP
corr. okrajšavagoo300k, IMP
cp samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cr okrajšavagoo300k, IMP
crkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
crkne samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
crknetina; kontekst
crkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cufanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
cufati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
cug samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslednji cug = smrtna postelja; kontekst
cuka medmet(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
buča; Pleteršnik
cukati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cuker samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cukernina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
beljakova pena za vetrce; kontekst
cukrast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki je iz sladkorja; [sskj]
cukrc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
sladkor; Pleteršnik
cukren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki je iz sladkorja, ki vsebuje sladkor, sladek, sladkan; [sskj]
cukrofabrika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
cukrarna; kontekst
cukrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cula samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
culica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cunder samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
cunja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cunjar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cunjast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cuo okrajšavagoo300k, IMP
curek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
curkoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvedeti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)
cvesti; Pohlin To malo besedišče
cvesti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cveteti, kazati zdrav videz; [sskj]
cvet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cveteč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
cvetek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetoč; kontekst, Pleteršnik
cveten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cveten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fin, gladek; Pleteršnik
cveten samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maj; kontekst
cvetenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
cveteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetlica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetličar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
cvetličen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
cvetliški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
cveten; kontekst
cvetoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvibel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dvom; nemško-slovenski slovar
cviblati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
dvomiti; nemško-slovenski slovar
cviček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvreti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cvrt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cyh okrajšavaIMP
č samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
č. okrajšavagoo300k, IMP
čaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
čajnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čakaje prislov, deležjeIMPSSKJ
čakanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čančica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
srčanka; Oxford
čaplja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čara samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čarovnica; Pleteršnik
čarman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
čarovnik; Pleteršnik
čaroben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čarodejen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čarodejstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čarodelen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
čaroben; kontekst
čaroven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
čarovnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
čas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
časen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
časih prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
včasih; [sskj]
časnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
časnikar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
časno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
časoizprava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
časovna enačba v astronomiji; nemško-slovenski slovar
časop. okrajšavagoo300k, IMP
časopis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čast. okrajšavagoo300k, IMP
časten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
častilakomnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
častimirjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0