Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 49

svetovalnica svetovalstvo svetovanje svetovati svidenje svila svilen sviloprejka svinčen svinčenik svinčev svinec svinja svinjski svit svoboden svobodno svoj svojeglav svojeglaven svojeglavost svojevolja svoj_njiva

š: š šac šacilo šakal šala šaliti šalot šapelj šara šarkelj šatraj Ščavnica ščegeta ščegetati ščetina ščip ščipalnica ščipati ščit ščuka še šega Šelbi šele Šempeter šen šenkan šenkati šent šentaj šentan Šentandraž šentovanje šentovati šentpetrov šepetalec šepetanje Šepule šest šestdeset šestdeseter šesti šestindvajseti šestintrideseti šestkrat šestnajst šestnajsti šestploskoven šeststran šestvrstičen šetati šiba šibek šibica šildkrota šilo Šimon šina šipa širiti širjava širok široko širokoperen širokost šiška Šiška Šiva šivalen šivanka šivati šivilja škaf škarje škatlica šklepetanje Škocjan škoda škoditi škodljiv škodljivost škodovati škof škofica škofija škofijski škofji Školast škopnik škorenj škorlupina škornjica škorpijon Škotska škralup škrilnik škrilovje škripajoč škripanje škripati Škrjanče škrjanec škrla škrlat škrlatast škrlaten škrob škrobov škropiti škropljenje Šleško Šlezija Šlezijsko šmajhlati šmaren Šmartno šmir šnef šneperski šnita šnof šnofanje šnofati šoba šola šolarček šolarski šolen šolmošter šolmoštrov šolski šomošter šonati šop šopek šota šotnat šotor šotoriti špaga Španec Španigarica španski Špansko špargelj špargljev špas špecerija špegati špegel špeglati špeh špendio špešica špica špičast špil špinača špital špiža špižati špogati špot špotljiv špotljivo špotljivost špraha špranja špricalnica šprikla šraj šrajati šriban šribar

svetovalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svetovalstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svetovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svetovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svetovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svidenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sviloprejka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svinčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svinčenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
grafit; Cigale
svinčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
svinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svinjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svoboden pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
svobodno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svoj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svojeglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svojeglaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svojeglav; [sskj]
svojeglavost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
svojevolja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
svojevoljnost, trma; Pleteršnik
svoj njiva zaimek + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
š samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šac samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaklad; nemško-slovenski slovar
šacilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
cenitev; kontekst
šakal samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šaliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šalot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
šalotka; SSKJ
šapelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šara samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šarkelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
šatraj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
Ščavnica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
ščegeta glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščegetati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščetina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščip samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščipalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ščipalne klešče; [sskj]
ščipati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščuka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
še členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šega samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Šelbi samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
šele členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Šempeter samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
šen samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
šenkan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
šenkati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
šent pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svet; Pleteršnik
šentaj medmet(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
presneto; [sskj]
šentan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presnet, šmentan; [sskj]
Šentandraž samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
šentovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
preklinjanje; Pleteršnik
šentovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šentpetrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
šepetalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
šepetanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Šepule samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k
šest števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šestdeset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šestdeseter števnik, besednigoo300k, IMPPleteršnik
šesti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šestindvajseti števnik, besedniIMP
šestintrideseti števnik, besedniIMP
šestkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šestnajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šestnajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šestploskoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
šeststran pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
šestvrstičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
šetati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šiba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šibek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
šibica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šildkrota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
želva; nemško-slovenski slovar
šilo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
Šimon samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
šina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tirnica; Pleteršnik
šipa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širjava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širina; [sskj]
širok pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
široko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
širokoperen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širokolisten; [sskj]
širokost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širina; [sskj]
šiška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Šiška samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Šiva samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
šivalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šivanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šivilja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škaf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škarje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škatlica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šklepetanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
Škocjan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
škoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škoditi glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škodljiv pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
škodljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škodovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škofica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
majhen kovanec; Pleteršnik
škofija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škofijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škofji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
Školast samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
škopnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorlupina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skorja; Pleteršnik
škornjica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorenj; [sskj]
škorpijon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Škotska samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
škralup samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
skorja; Pleteršnik
škrilnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skril; Pleteršnik
škrilovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skrilavec; SSKJ, splet
škripajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
škripanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škripati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Škrjanče samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
škrjanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
skril; [sskj]
škrlat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrlatast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrlaten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
škrob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrobov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
škropiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škropljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Šleško samostalnik, lastno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
Šlezija; kontekst
Šlezija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Šlezijsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
šmajhlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k
prilizovati se; nemško-slovenski slovar
šmaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šmaren samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Šmartno samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
šmir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šnef samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ptič rjave barve z dolgim kljunom; Bezlaj
šneperski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
šnita samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
šnof samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščep; Pleteršnik
šnofanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
njuhanje; Pleteršnik
šnofati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lesen čevljarski pripomoček; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
šola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šolarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šolarski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
šolen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šolmošter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
učitelj; [sskj]
šolmoštrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
šolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šomošter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
šonati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
paziti se; nemško-slovenski slovar
šop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šopek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šotnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šotor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šotoriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špaga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Španec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Španigarica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
španka; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
španski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Špansko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
špargelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špargljev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
špas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
špecerija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
špegati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špegel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ogledalo; nemško-slovenski slovar
špeglati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
ogledovati; kontekst
špeh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špendio samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
hrana; Pleteršnik
špešica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
sulica; nemško-slovenski slovar
špica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
špičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špil samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igra; nemško-slovenski slovar
špinača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špital samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirotišnica, ubožnica; [sskj]
špiža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
jed; [sskj]
špižati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
hraniti; nemško-slovenski slovar
špogati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramota; Pohlin, nemško-slovenski slovar
špotljiv pridevnik(zastarela beseda)IMP
špotljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sramotno; Pohlin, nemško-slovenski slovar
špotljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
sramota; nemško-slovenski slovar
špraha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
špranja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špricalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
brizgalka; kontekst
šprikla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
šraj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vpitje; nemško-slovenski slovar
šrajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
vpiti; nemško-slovenski slovar
šriban pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pisan; nemško-slovenski slovar
šribar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pisar; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0