Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 12

gredeljnica gredica gredoč Grega Gregor greh grekuško grenek greniti grenkljat grenkost gres gresov grešen grešiti grešnica grešnik grešno grevati grevinga grimati gristi grizeč grizenje grižljaj Grk Grlica grlo grm grmada grmast grmenje grmeti grmič grmiček grmičje grmovje grmovnica grnec grob grobanica grof grofič grofov grom gromeč Gros groš Grošelj groza grozd grozdek grozden grozdič grozdičje grozdje grozen grozepoln groziti grozno grozovit grozoviten grozovitež grozovitnež grozovitno grozovitnost grozovitost gršanje grščina gršk. grški Grško grtanec gruča gruden grünspan grunt grunten guauten guč guča gučati gugalnica gugati gutaperča gvalt gvaltno gvant gvantan gvantati gvircati gvirec gvišen gvišno

h: Habakuk habuisti hacienda haciendero Hadersleben hahljati hajd Hajnec hamburški Hanau Hari härte hasek hasniti hasnovit Hazienda hazzt hčerka hči Hebrejec hebrejiš hebrejski hečepeč heksaeder helce Hele Heli helijev Helios hercogthums Herod Herodiada hibrid Hieronim hijacinta hinavec hinavski hinavsko hinavščina hip Hipokrat hipuren hipuriten hirlandin Hirš-dänemark historija hiša hišen hiševanje hiška hišna hišnik hiter hiteti hitreje hitro hitrost hkrati hlače hladen hladilen hladiti hlap hlapav hlapčevanje hlapčič hlapec hlapenje hlapon hlastina hlebček hlev hlevček hlevski hlinež hlinjen hlod hmelj hoditi hodivši hodničen Höfel hofpostmats‑haupt-zeitungs‑expedition hoja Hojčje hojev holandski Holandsko holmec homeopatija homiletischen Horacin Horazin hosta hostnikar hostnikarjev hoteč hoteti hoteti_hoteti hoteti_li hozana hraber Hradecki

gredeljnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gredica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gredoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gredoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Grega samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Gregor samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
greh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grekuško prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
grško; kontekst
grenek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
greniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenkljat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grenkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gres samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdrob; kontekst
gresov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
zdrobov; kontekst
grešen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
grešiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grešnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
grešnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grešno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kesati se; [sskj]
grevinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kesanje; SSKJ
grimati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
žalostiti; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
gristi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grizeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
grizenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grižljaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Grk samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Grlica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
grlo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grm samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
grmiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmičje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmovnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
grnec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
lonec; Pleteršnik
grob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grobanica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grofič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
grofov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grom samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gromeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Gros samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
groš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Grošelj samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
groza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozdek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozdič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rdeči grozdič = ribez; splet
grozdičje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
grozdje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozepoln pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300kSSKJ
poln groze, grozljiv; [sskj]
groziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozovit pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
grozoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozen; [sskj]
grozoviten pridevnik, splošni, presežnikIMPSSKJ, Pleteršnik
grozovitež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
grozen človek; [sskj]
grozovitnež samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
grozovitno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
grozovitnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
grozovitost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grozno dejanje; [sskj]
gršanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
grščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
gršk. okrajšavagoo300k, IMP
grški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Grško samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
grtanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goltanec; [sskj]
gruča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gruden samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
december; [sskj]
grünspan neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
grunt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posestvo, kmetija; [sskj]
grunten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
guauten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
močen (guaut = moč); Časopis za zgodovinopisje
guč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
govor; kontekst
guča samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
govor, govorica; kontekst
gučati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
govoriti; kontekst
gugalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gugati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gutaperča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gvalt samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblast; nemško-slovenski slovar
gvaltno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
mogočno, silno; nemško-slovenski slovar
gvant samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obleka; SSKJ
gvant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gvantan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblečen; kontekst, SSKJ
gvantati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblačiti; kontekst, SSKJ
gvircati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
odišaviti; kontekst
gvirec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dišava; kontekst
gvišen pridevnikIMPSSKJ
gvišno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Habakuk samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
habuisti neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
hacienda samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
haciendero samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
posestnik; splet, SSKJ
Hadersleben samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
hahljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hajd medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Hajnec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
hamburški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Hanau samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Hari samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
härte neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
hasek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
korist; SSKJ
hasniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
koristiti; Pleteršnik
hasnovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koristen; [sskj]
Hazienda samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
hazzt neuvrščeno, tujejezičnoIMP
hčerka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hči samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Hebrejec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
hebrejiš prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
hebrejsko; I. Grafenauer 1940
hebrejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hečepeč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
šipkova marmelada; splet
heksaeder samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
helce samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
ročaj; Pohlin To malo besedišče
Hele samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Heli samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
helijev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
Helios samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
hercogthums neuvrščeno, tujejezičnoIMP
Herod samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Herodiada samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
hibrid samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
Hieronim samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
hijacinta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
hinavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hinavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hinavsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
hinavščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hip samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Hipokrat samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
hipuren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
hipuriten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
hirlandin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
Hirš-dänemark samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
historija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgodba; [sskj]
hiša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hišen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hiševanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hiška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hišna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodinjska pomočnica, sobarica; [sskj]
hišnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hiter pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
hiteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hitreje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hitro prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
hitrost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hkrati prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlače samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hladen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
hladilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hladiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlap samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ, Pleteršnik
hlapčevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapčič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
hlapec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlapon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
parni vlak; [sskj]
hlastina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
pecljevina; [sskj]
hlebček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlev samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlevček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlevski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
hlinež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kdor (se) hlini; [sskj]
hlinjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hlod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hmelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hoditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hodivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
hodničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Höfel samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
hofpostmats‑haupt-zeitungs‑expedition neuvrščeno, tujejezičnogoo300k
hoja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jelka; SSKJ
Hojčje samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
hojev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
holandski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Holandsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
holmec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
homeopatija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
homiletischen neuvrščeno, tujejezičnoIMP
Horacin samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Horazin samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
hosta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hostnikar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
gozdar; kontekst
hostnikarjev pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
gozdarjev; kontekst
hoteč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hoteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik