Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 11

gnijoč gnil gnilec gniloba gniti gnitje gnoj gnojilen gnojišče gnojiti gnojnica gnusen gnusenje gnusiti gnusoba gobav gobavec gobec gobovski god godčev godec goden goditi Godnje godovanje godrnjaje godrnjanje godrnjati gojenec gojiti gol golazen goldinar goljat goljsati goljsija goljsiv goljsiva goljuf goljufan goljufati goljufen goljufija goljufiv goljufno Gollmayr Golo golobček golov golsive golša goltanec gomazeti Gomorejer Gomoriter gönnen gor gora goreč gorečnost gorek Gorenjci Gorenjec Gorenjka gorenjski Gorenjsko goreti Gorgij gori Goric Gorica Goričan goridržanje goridržati gori_iti gorijemati goriofran goriofrati goripostaviti goripostavljen gorirasti gori_rasti Goriška goriški Goriško gorivstajanje gorivstati gorivzet gorivzeti gorizrejenje gorjača gorjanski gorko gornji Gorotanec gorovje gorvzeti gos gosenica goseničen goslati gosli gosp. gospa gospen gospod gospoda gospodar gospodariti gospodarstvo gospodič gospodična gospodičnica gospodinja gospodnji gospodov gospodovati gosposka gosposki gosposkin gosposko gospostvo gospoščina gost gosti gostija gostilnica Gostiša gostitelj gostiti gostljat gosto gostokrat gosto_tkan gostovolnat gošča goščava gotov gotovo gotski goulardov govedo goveji govoreč govorica govoriti govorjen govorjenje gozd gozdar gozdarija gozdarski gozdarstvo gozden gozdič gozdje gozdnat Gozdnik goževka gožovje graben grabiti grabljišče grad Gradaščica Gradec Gradišče grah grahorjevo grajanski grajski grajščakinja gramatičen graščak graščina graščinski graščinstvo grašica grašičen graški gratati gratuliere grätzer grb grba grbast grča grčast grd grdenje grdo grdoba grdun Grebinj grebinjski gredelj

gnijoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnil pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnilec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vino iz nagnitega grozdja; [sskj]
gniloba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnitje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnoj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnojnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnusen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnusenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
gnus; kontekst
gnusiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnusoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gobovski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
god samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
godčev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
godec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Godnje samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
godovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
godrnjaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
godrnjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
godrnjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gojenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gol pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golazen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goldinar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljsati glagol, glavni, nedovršniIMP
goljsija samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
goljsiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
goljsiva pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
goljuf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
goljufati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goljufno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Gollmayr samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Golo samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
golobček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
golsive pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
golša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goltanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gomazeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Gomorejer samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Gomoriter samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
gomorčan; kontekst
gönnen neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
gor prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gora samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goreč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorečnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
Gorenjci samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Gorenjec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Gorenjka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
gorenjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
Gorenjsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
goreti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Gorgij samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
gori prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Goric samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Gorica samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Goričan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
goridržanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
opora; kontekst
goridržati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
dajati oporo; kontekst
gori iti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
gorijemati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
rasti, dvigati se; kontekst, nemško-slovenski slovar
goriofran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
darovan; nemško-slovenski slovar
goriofrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
darovati; nemško-slovenski slovar
goripostaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
izdelati, določiti; kontekst, nemško-slovenski slovar
goripostavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
določen; kontekst, nemško-slovenski slovar
gorirasti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
razvijati se, rasti; nemško-slovenski slovar
gori rasti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
Goriška samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
goriški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Goriško samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
gorivstajanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
vstajenje; kontekst
gorivstati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
vstati; kontekst
gorivzet pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejet; nemško-slovenski slovar
gorivzeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejeti, vzeti; nemško-slovenski slovar
gorizrejenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
vzgajanje; Pleteršnik
gorjača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorjanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
gornji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Gorotanec samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
gorovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gorvzeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejeti; nemško-slovenski slovar
gos samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goseničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goslati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepati; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
gosli samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosp. okrajšavagoo300k, IMP
gospa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gospejin; Pleteršnik
gospod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodariti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlad gospod; [sskj]
gospodična samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodičnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospodariti; [sskj]
gosposka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
predstavniki oblasti, oblast; [sskj]
gosposki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosposkin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
gosposko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospostvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gospoščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosposka; [sskj]
gost pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
gost samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosti samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostilna, manjšalnica od gostilna; [sskj]
Gostiša samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
gostitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostljat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gosto prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
gostokrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dostikrat; Pleteršnik
gosto tkan prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
gostovolnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
z gosto volno; kontekst
gošča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goščava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotovo prislov(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gotovo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gotski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goulardov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
govedo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
goveji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoreč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govorica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govorjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
gozdarstvo; kontekst
gozdarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozdič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razveseljni gozdič = zabaviščni park; kontekst, splet
gozdje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
gozdovi; Pleteršnik
gozdnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Gozdnik samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
goževka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
gožva; Pleteršnik
gožovje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP