Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 10

Filipa Filipek filipi Filipljan filozof filozofski firšt firštinja firtelc firteljc fizik fižol fläche flaša flaška fleten flinta flis Flis flisati flisen flisno Florentinerica Florijan flügel folk Fondi fopati forum fosforesciranje fosforjev fosforjevokisel fouš foušija fovšija frajntelh frajost frakelj Franc France Francek Francelj Francija Francoska francoski francosko Francosko Francoz francozich frančev Frančišek Frančiška frančiškan frančiškanski Frankfurt Frauheim frčati frdaman frdamenje frej Friderik Friedrichshall frihtati frikadela friš frišen frišno frk Frohnleiten fržmagovati fünfspitz funt für furija furlanski Fürler furnir futer fužina fužinar fužinarica

g: Gabata gäh gaj gajžla gajžlan gajžlati Galačan galerta Galicija galicijski Galija Galileja Galilejec galilejski Galilejsko galun galunov gane ganglij ganiti ganzjährig ganjen garjav garje gärtner gartnerica gartroža gas gasa gasförmig gasilnica gasilski gasiti gasnica Gašper gavge gefässe geistlichen gemeindebedürfnisse Genezar genezareški Genezaret Genova Genovefa genovefin geognoztizch geografski geološki Gervazij geschichte géte gethsemani Getsemani gibanje Gijeci ginjen gizdav gizdavost glad gladko glagol glänzende glas glasen glasiti glasnik glasno glasovit glasoviten glauberjev glava glavat glaven glavica glavonožec glaz glaž glažek gledajoč gledalec gledališče gledališčen gledališki gledati gledati_se gledišče gleštati gleženj glid glih glihati glista globočina globočnikov globok globoko globokost glodati Gloucester gluh glukoza glušec gmajn gmajna gmota gnada gnadljiv gnati gneča gnesti gnev gnezdece gnezditi gnezdo gnida

Filipa samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Filipek samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
filipi neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Filipljan samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
filozof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
filozofski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
firšt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
knez; nemško-slovenski slovar
firštinja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kneginja; nemško-slovenski slovar
firtelc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
četrtina; kontekst
firteljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
četrtinka; kontekst
fizik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fižol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fläche neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
flaša samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
flaška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
fleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
flinta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
puška; [sskj]
flis samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
Flis samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
flisati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
truditi se, prizadevati si; nemško-slovenski slovar
flisen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
priden; nemško-slovenski slovar
flisno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
marljivo, pridno, vztrajno; nemško-slovenski slovar
Florentinerica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
florentinka; kontekst
Florijan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
flügel neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
folk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ljudje, ljudstvo; nemško-slovenski slovar
Fondi samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
fopati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
šaliti, dražiti; nemško-slovenski slovar
forum samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
fosforesciranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
fosforjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
fosforjevokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
fosfaten; kontekst
fouš pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
zavisten; splet
foušija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavist; splet
fovšija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
frajntelh prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
prijazno, prijateljsko; nemško-slovenski slovar
frajost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
svoboda; Biblija.net
frakelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Franc samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
France samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Francek samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Francelj samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Francija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Francoska samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
francoski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
francosko samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
francoščina; kontekst
francosko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Francosko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
Francoz samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
francozich neuvrščeno, tujejezičnoIMP
frančev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
Frančišek samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Frančiška samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
frančiškan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
frančiškanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Frankfurt samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Frauheim samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
frčati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
frdaman pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
frdamenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
prekletstvo; splet, kontekst
frej pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
Friderik samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
Friedrichshall samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
frihtati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
prositi; splet (http://tinyurl.com/8dakel3)
frikadela samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
mesni cmok; nem-slo slovar
friš pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svež; Pleteršnik
frišen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
svež; Pleteršnik
frišno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sveže; Pleteršnik
frk medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Frohnleiten samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k
fržmagovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zasramovati; nemško-slovenski slovar
fünfspitz neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
funt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
für neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
furija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
furlanski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
Fürler samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
furnir samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
futer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
krma; nemško-slovenski slovar
fužina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fužinar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fužinarica samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
Gabata samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
gäh neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
gaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gajžla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
bič; Pleteršnik
gajžlan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
bičan; kontekst, Pleteršnik
gajžlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
bičati; nemško-slovenski slovar
Galačan samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
galerta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
Galicija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
galicijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Galija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Galileja samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Galilejec samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
galilejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Galilejsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
galun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
galunov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gane prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganglij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganzjährig neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
ganjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
garjav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
garje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gärtner neuvrščeno, tujejezičnoIMP
gartnerica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
vrtnarica; kontekst
gartroža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vrtnica; [sskj]
gas samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plinska svetilka; kontekst, splet
gasa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ulica; nemško-slovenski slovar
gasförmig neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
gasilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
brizgalna; Pleteršnik
gasilski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gasiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gasnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
plinarna; kontekst, splet
Gašper samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
gavge samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
gefässe neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
geistlichen neuvrščeno, tujejezičnoIMP
gemeindebedürfnisse neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Genezar samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
genezareški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
Genezaret samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Genova samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
Genovefa samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
genovefin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
geognoztizch neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
geografski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
geološki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Gervazij samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
geschichte neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
géte neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
gethsemani neuvrščeno, tujejezičnoIMP
Getsemani samostalnik, lastno_ime, moškiIMP
gibanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Gijeci samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
ginjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gizdav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gizdavost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gladko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glagol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glänzende neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
glas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
glasiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samoglasnik; kontekst
glasno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
glasovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovit; [sskj]
glasoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
znamenit; Pleteršnik
glauberjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
glava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavat pridevnik, splošni, nedoločeno
glaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavonožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glaz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kozarec; kontekst
glaž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glaž samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steklo; Pleteršnik
glažek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozarec; [sskj]
gledajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gledajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
gledalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
gledališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gledališčen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gledališki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gledati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gledati se glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
gledišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razgledišče; kontekst
gleštati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premoči; Pleteršnik
gleženj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ud; nemško-slovenski slovar
glih prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enako; Pleteršnik
glih prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravno; Pleteršnik
glihati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razumeti se; kontekst
glista samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globočina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globočnikov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
globok pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
globoko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
globokost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
globina; Pleteršnik
glodati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Gloucester samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
gluh pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glukoza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
glušec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gmajn pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navaden; nemško-slovenski slovar
gmajna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gmota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
gnada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
milost; [sskj]
gnadljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovan, cenjen; [sskj]
gnati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gneča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnev samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
gnezdece samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnezditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnezdo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnida samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0