Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
starinske besedne oblike

Stran 42

rdečekožnik rdečeličnik rdečerepka Rdečeročnik rdečica rdečka rdečkast rdečkasto Rebrca rebrce rebro reč rečen reči red redek redilen rediti redkev redko redkokdaj redno redoven refecisti regelc reglica regniti rekoč rekrutacija remski Ren renatin Rene rep res resda resje resnica resničen resnično resno resnoben resurrectionem rešen rešenica rešenje rešetce rešeto rešiti rešnji revček reven reverz revež revščina revše reza rezan rezanec rezanica rezati rezgetanje rezgetati Rezijanec rezilnik rezina rezljati riba riban ribica ribič ribičev ribin ribiški ribji ribnik rigveda rihtar rik rilec Rim Rimec Rimlerica Rimljan rimljanski rimski rimski_slovenski Rimsko rimskokatoliški rimščica Rinka rio_kava risanje ritensko ritovje ritus riž riža rižev rja rjav rjavka rjavkast rjavkasto rjavkast_siv rjav_raztajan rjoveti rjuha rob robec robotovati ročen ročica ročnik ročno rod rodeč roden rodilen Rodine roditi rodoljuben rodoviten rodovitnost rog rogat rogelj rogozen rojak rojakinja rojen rojiti rojstvo rok roka rokavica rokodelec rokodelski rokodelstvo rokomavh romben romboedrsko rombski römersteinen Romun romunski ropar roparica ropati rosa Rosvita roš Rošger rota rotilec rotovž Rozalija Rozaljka rozin roža rožen roženfarban roženkranc rožen_venec rožica rožmarin rožnat rožnicvet rubelj ruda rudarica rudarski Rudra rum rumen rumenkast rumenkasto rumenkljat rumeno rumenjak rumfordski rus Rus Rusija ruski_grški ruski_turški rusko Rusko rusovski russi rušina rušnja ruvanje ržen rženica ržišče

s: s

rdečekožnik samostalnik, občno_ime, moškiIMP
rdečeličnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Indijanec; kontekst
rdečerepka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogorelček; [sskj]
Rdečeročnik samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
rdečica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rdečka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rdečkast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
rdečkasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Rebrca samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
rebrce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rebro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
red samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
redilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hranljiv; [sskj]
rediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redkev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
redkokdaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
redno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redoven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrstilen; kontekst
refecisti neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
regelc samostalnik, občno_ime, moškigoo300kSSKJ
reglica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
regelc; kontekst
regniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rekoč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rekoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rekrutacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
remski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Ren samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
renatin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
Rene samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
rep samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
res prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resda členekgoo300k, IMPSSKJ
resje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resurrectionem neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
rešen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešiteljica; [sskj]
rešenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešetce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešeto samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešilen; [sskj]
revček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reven pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
reverz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrbtna stran; [sskj]
revež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
revščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
revše samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezanica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezgetanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
rezgetati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
Rezijanec samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
rezilnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riban pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ribica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribičev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ribiški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rigveda samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rigveda; splet
rihtar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sodnik; [sskj]
rik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rilec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Rim samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
Rimec samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rimljan; kontekst
Rimlerica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
rimljanka; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
Rimljan samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
rimljanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
rimski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rimski slovenski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
Rimsko samostalnik, lastno_ime, srednjigoo300k, IMP
rimskokatoliški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
rimščica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
orion; Pleteršnik
Rinka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
rio kava pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
risanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ritensko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ritovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodnji del; [sskj]
ritus neuvrščeno, tujejezičnoIMP
riž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proga, črta; [sskj]
rižev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rjav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavkasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavkast siv pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
rjav raztajan pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
rjoveti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjuha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
robec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
robotovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
biti suženj; Pleteršnik
ročen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
držaj, ročaj; [sskj]
ročno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploden; SSKJ
rodilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Rodine samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
roditi glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodoljuben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodoviten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
rodovitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogozen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
rojak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojakinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokodelec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokodelski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokodelstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokomavh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
romben pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
romboedrsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
rombski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
römersteinen neuvrščeno, tujejezičnogoo300k, IMP
Romun samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
romunski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ropar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roparica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ropati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rosa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Rosvita samostalnik, lastno_ime, ženskiIMP
roš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žar; Pleteršnik
Rošger samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
rota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prisega; Pleteršnik
rotilec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
rotovž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
Rozalija samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
Rozaljka samostalnik, lastno_ime, ženskigoo300k, IMP
rozin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roženfarban pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
rožnat; kontekst
roženkranc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožni venec; [sskj]
rožen venec pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
rožica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožmarin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
rožnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožnicvet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rožnik, junij; kontekst
rubelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
ruda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudarica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
ženska oblika rudarja; Besedišče
rudarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Rudra samostalnik, lastno_ime, moškigoo300k, IMP
rum samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
rumen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumenkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik