Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 2

aparat apaški apatit apercepcija apercepcijski apercipirati apnast apnen apnenast apnenčev apnenec apnenka apno apost. apostelj apostol apostol. apostolski apostolstvo apoteka apotekar apotekarija april aq ar ara arabec arabski aragonit aragonski arcat arcnija arcnovati ardenski ardrija arena argus arhangel arhitekt arhitektura aritmetičen armada armenski arnikov artezijski artičoka artikel artov arzen arzenal arzenalski arzenat arzenik arzenikov arzenokisel arzenov arzenovosokisel aržet as asekuracija asekurancija asekurancijski asekuriran asekurirati asimilirati asirski aspik astronomija astronomski astronomsko ata ate atej atlantski atlas atmosfera atom atomen atomov aug. avba avbe avg. avgit avgust avgustinov avstr. avstrijski avtonomija avtonomističen ax aziat azijatski azijski azurit ažija ažio

b: b b. b'b' ba ba. baalov baba baben babica babilonski babjeverstvo babji babše babura bacelj badenski badolski bager bagor bagren bagrenokisel bahač bahaje bahanje bahati baja baje bajer bajta bajtar bajtica baker bakla baklada baklati bakren bakrenobarven bakrenookisen bakreno-okisen bakrica bakrov bakrovec balada balena baliti balkon balkonski balon balov balzam balzamina bambus bambusov ban banalen banana banatski banda bandelc bandera bandero bandit banka bankalaritov bankovec bankrot banski bar barantač barantati barantija barantišče barati barati_on barek barit barka barkar barkarski barometer baron baronovka bart barva barvan barvanje barvarija barvati barvilo basanje basati basen basnoslovje baš bat

aparat samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
apaški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
apatit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
apercepcija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apercepcijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
apercipirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
apnast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apnen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apnenast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
apnenčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
apnenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apnenka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apost. okrajšavagoo300k, IMP
apostelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
apostol; [sskj]
apostol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apostol. okrajšavagoo300k, IMP
apostolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apostolstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
apoteka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apotekar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
apotekarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
lekarnarstvo; kontekst
april samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
aq samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ara samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
arabec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
arabski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
aragonit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
aragonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
arcat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zdravnik; nemško-slovenski slovar
arcnija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
arcnovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zdraviti; SSKJ
ardenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ardrija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prepir; Pleteršnik
arena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
argus samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
arhangel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
arhitekt samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
arhitektura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
aritmetičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
armada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
armenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
arnikov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
artezijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
artičoka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
artikel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
artov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
arzen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
arzenal samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
arzenalski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
arzenat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
arzenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
arzenikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
arzenokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
arzenaten; splet
arzenov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
arzenovosokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
arzenaten; splet
aržet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žep; Pleteršnik
as medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
as okrajšavagoo300k, IMP
asekuracija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zavarovalnica; kontekst
asekurancija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavarovanje; kontekst
asekurancijski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavarovalniški; kontekst
asekuriran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavarovan; kontekst
asekurirati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
zavarovati; kontekst
asimilirati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ
asirski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
aspik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
astronomija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
astronomski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
astronomsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ata samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ate samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ata, oče; [sskj]
atej samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ata, oče; [sskj]
atlantski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
atlas samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta metulja; kontekst
atmosfera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
atom samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
atomen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
atomov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
aug. okrajšavagoo300k, IMP
avba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
avbe medmet(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
joj, ojej; [sskj]
avg. okrajšavagoo300k, IMP
avgit samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
avgust samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
avgustinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
avstr. okrajšavaIMP
avstrijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
avtonomija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
avtonomističen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
ax samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
aziat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
azijatski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
azijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
azurit samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
ažija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ažio; [sskj]
ažio samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
b samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
b. okrajšavagoo300k, IMP
b'b' samostalnik, občno_ime, moškiIMP
ba samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ba členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ba okrajšavaIMP
ba. okrajšavaIMP
baalov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
baba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
baben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
babica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
babica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samica; SSKJ
babilonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
babjeverstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
praznoverstvo, vraževerstvo; [sskj]
babji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
babše samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
babura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bacelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
rezanec; kontekst
badenski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
badolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
bager samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrlat; [sskj]
bagor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
purpur; kontekst
bagren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrlaten; [sskj]
bagrenokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mureksiden; splet
bahač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bahaje prislov, deležjegoo300k, IMP
bahanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bahati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
baja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dojilja; Pleteršnik
baje členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bajer samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
bajta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bajtar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
bajtica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
baker samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bakla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
baklada samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
baklati glagol, glavni, nedovršnigoo300kSSKJ, Pleteršnik
bakren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bakrenobarven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
bakrenookisen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
mureksiden; splet
bakreno-okisen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
mureksiden; splet
bakrica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
raztopljena modra galica; splet
bakrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bakrovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
bakrena ruda; kontekst, nemško-slovenski slovar
balada samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
balena samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
kit; latinsko-slovenski slovar
baliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pogledati; kontekst
balkon samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
balkonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
balon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
balov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
balzam samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
balzamina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
bambus samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bambusov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ban samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
banalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
banana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
banatski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
banda samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
bandelc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta pite; splet
bandera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bandero samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zastava, bandera; [sskj]
bandit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
banka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bankalaritov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k
bankovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bankrot samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
banski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
bar členek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsaj; Pleteršnik
barantač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barantati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barantija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barantišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
borza; kontekst
barati glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
barati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barati on glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)
barek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
željen; kontekst, Pleteršnik
barit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barkar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
barkarski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
ladijski; kontekst
barometer samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
baron samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
baronovka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
baronica; [sskj]
bart samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krat; [sskj]
bart samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krat; [sskj]
barva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barvan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barvanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barvarija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barvati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barvilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
basanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
basati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
basati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmišljati si; kontekst
basen samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
basnoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bajeslovje; Pleteršnik
baš členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0