Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 42

navdan navdati navdihnjenje navdušen navdušeno navdušenost navdušenje navduševati navedba naveden na_vekomaj naveličati navenčno na_ves naveseliti navesti navezan navezniti navidez navidezen navidljivost navijati naviti navkreber navleči navod navodilo na_vogal navoziti navpičen navpičnica navpičnik navpično navpik navprek navratilov navreti navrtan navrtati navsezadnje navsezgodaj navspred navzad navzdol navzeti navzetnost navzgor navzkriž navzkrižen navzkriž_misel navzlic navznotraj navzoč navzočnost navzven nazadnje nazaj nazajdržanje nazaj_povrniti nazaj_vrniti nazarenski nazdravljati na_zemlja nazivati naznanilo naznaniti naznanivši naznanjati naznanje na_znanje naznanjen naznanjevati nazobčan nazor nazoren nazunaj nažeti nb. ne neapeljski ne_bati ne_bati_se neben nebes nebesa nebesen nebeščan nebeški nebina nebistven nebiten ne_biti nebnica nebo nebog nebozec nebrojen ne_cagati ne_cviblati neč. nečast nečastiti nečaščen nečeden nečimrn nečimrnost nečist nečisto nečistost nečloveški nečloveško nečto nečuten nedaleč ne_dati nedavno ne_delati nedelaven nedelja nedeljski nedokončan nedoločen nedolžen nedolžno nedolžnost ne_donesti ne_dopasti nedopovedljiv nedosegljiv nedostajati nedostaten nedotika ne_dotikati nedovoljen nedovoljnost nedovršen nedrje ne_držati nedvomno neelastičen neenačaj neenak neenakost ne_fentati ne_fertigati negativen negativno ne_gledati neglede nego negoda negoden negodno negodnost nego_li ne_gorivzeti negost negotov negotovost negovanje negovati ne_govoriti ne_govoriti_li negovski ne_gratati ne_grevati nehanje nehati nehlinjen ne_hoditi nehote nehvaležen nehvaležnik nehvaležno nehvaležnost neimenovan ne_imeti ne_iti neizbrisen neizdaten neizdelan ne_izganjati ne_izgubiti neizkušen neizmeren neizmerjen neizmerljiv neizmerno neizogibno neizpodbiten neizpremenjen

navdan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navdati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navdihnjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
navdušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navdušen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navdušeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navdušenost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
navdušenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
navduševati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
navedba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
naveden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na vekomaj predlog + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naveličati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navenčno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
vekomaj; kontekst
na ves predlog + zaimek(večbesedno geslo)IMP
naveseliti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navezniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
nagniti; [sskj]
navidez prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navidezen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navidljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavidanje; Pohlin To malo besedišče
navijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naviti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
navkreber prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navleči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pretikati; Pleteršnik
navod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navodilo, napotek; [sskj]
navodilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na vogal predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
navoziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navpičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navpičnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
navpičnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
navpični krog; kontekst
navpično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navpik prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navprek prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navratilov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
navreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navrtan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navrtati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navsezadnje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
navsezgodaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
navspred prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
spredaj; kontekst
navzad prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadaj; [sskj]
navzdol prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzetnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
dovzetnost; Pleteršnik
navzgor prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzkriž prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzkrižen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasprotujoč si, neskladen; [sskj]
navzkriž misel prislov, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
navzlic predlogIMPSSKJ, Pleteršnik
navznotraj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
navzoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzočnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
navzven prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazadnje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazajdržanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
oviranje; nemško-slovenski slovar
nazaj povrniti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nazaj vrniti prislov, splošni, nedoločeno + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nazarenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nazdravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na zemlja predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nazivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naznanilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naznaniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naznanivši prislov, deležjeIMP
naznanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naznanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
naznanilo; kontekst
na znanje predlog + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)goo300k, IMP
naznanjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
naznanjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazobčan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nazor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nazunaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nažeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nažeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nažeti; Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine
nb. okrajšavagoo300k, IMP
ne pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ne veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neapeljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne bati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne bati se členek + glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesen; [sskj]
nebes samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesa samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebeščan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebeški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebeški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesen; SSKJ
nebina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebistven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebiten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebistven; [sskj]
ne biti členek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nebnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebog pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slab, nesrečen; Pleteršnik
nebozec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sveder; kontekst
nebrojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen; [sskj]
ne cagati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne cviblati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
dvomiti; nemško-slovenski slovar
neč. okrajšavagoo300k, IMP
nečast samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramota; [sskj]
nečastiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nečaščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nečeden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ničvreden, malovreden; [sskj]
nečimrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ
nečimrnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
nečimrnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ničevost; kontekst
nečist pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nečist pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bruto; SSKJ
nečisto prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nečistost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nečloveški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nečloveško prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
nečto zaimek(zastarela beseda)IMP
nekaj; kontekst
nečuten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neobčutljiv; Pleteršnik
nedaleč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne dati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nedavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne delati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nedelaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedelja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedeljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedokončan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nedovršni; kontekst
nedoločen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedolžen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nedolžno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedolžnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne donesti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne dopasti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)IMP
nedopovedljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedosegljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedostajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
manjkati; [sskj]
nedostaten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkljiv, nepopoln; [sskj]
nedotika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne dotikati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
nedovoljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nezadovoljen; Pleteršnik
nedovoljnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nezadostnost; Pleteršnik
nedovršen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nedrje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne držati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nedvomno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neelastičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neenačaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
neenak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neenakost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne fentati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne fertigati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
pokončati; nemško-slovenski slovar
negativen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
negativno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne gledati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
neglede prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nego veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ampak; SSKJ
nego veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakor; SSKJ
nego veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razen; SSKJ
negoda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slabo vreme; kontekst
negoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
negodno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
negodnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nesnažnost; Pleteršnik
nego li veznik + členek(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
kot; Pleteršnik
ne gorivzeti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejeti, vzeti; nemško-slovenski slovar
negost pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nem; kontekst
negotov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
negotovost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
negovanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
negovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne govoriti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
ne govoriti li členek + glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
negovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ne gratati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
postati; Pleteršnik
ne grevati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k
nehanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nehati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nehlinjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne hoditi členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nehote prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nehvaležen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nehvaležnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nehvaležnež; [sskj]
nehvaležno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nehvaležnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neimenovan pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ne imeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne iti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neizbrisen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizdaten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
neizdelan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne izganjati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne izgubiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neizkušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizmeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizmerjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMP
neizmerljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neizmerno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizogibno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neizpodbiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizpremenjen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0