Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 38

morala moralen moraličen moralično moralizovanje morati moravski morda mordrija morebiti morfij morfin morija morilčev morilec morilen morilka morišče moritev moriti morje morjenje mormon mornar mornarski mornarstvo morski mort most mostnina mostovž mošancelj mošancljev moševina moškatnik moški moško mošnja mošnjast mošnjica mošnjiček mošt moštvo mot mota motati moten motenje motika motiti motor motovilo motreč motriti motvoz mozaik mozeg mozgov mozolj mož možak možakar mož_beseda možek možen možer možev možgani možganov možganski možiček možitev možiti možnar možno možnost mračen mračiti mračno mračnost mrak mravlja mravljičen mravljični mravljinčenje mravljinec mravljišče mravski mraz mraziti mrčes mrčljivost mrena mrenica mreti mreža mrežast mrežasto mrežica mrežnica mrgoleti mrha mrhar mrhovina mrk mrkel mrkniti mrlič mrmranje mrmrati mrož mršav mrtev mrtud mrtvaški mrtvec mrtvi mrtvičen mrtvoud mrva mrvast mrvica mrzel mrzel_voda mrzeti mrziti mrzko mrzkost mrzlica mrzličen mrzlo m-številčen muca mucica mučenčev mučenec mučenica mučenik mučeniški mučeništvo mučenje mučilo mučiti mučno muditi muha muja mujati mujo muka mukati mula mulatka multiplikandov multiplikator mumija murenček muri murka murva murvin mus. musliman mušelj mušica muškaplet muškat muškaten muškaten_cvet muškatov mušnica mušter mutast mutec muzati muzej muzeum muzga muzika muzikant

n: n n. n.pr. na nabasan nabasati naberačiti nabijaje nabijajoč nabijati nabira nabiraje

morala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moraličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
moralen; [sskj]
moralično prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
moralizovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
moraliziranje; kontekst
morati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moravski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
morda členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mordrija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
morjenje; nemško-slovenski slovar
morebiti členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
morfij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
morfin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
morija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
morjenje, ubijanje; [sskj]
morilčev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
morilec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
morilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
morilka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
morišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moritev samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
moriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
morje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
morjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
mormon samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mornar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mornarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mornarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
morski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mort samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
most samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mostnina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mostovž samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
galerija; [sskj]
mošancelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300kSSKJ
mošancljev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
moševina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vlaknina; Pleteršnik
moškatnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
moški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moški samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mošnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mošnjast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
mošnjica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mošnjiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mošt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mot samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
volja; Pleteršnik
mota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razvedrilo; Pleteršnik
motati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
moten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
motenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
motika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
motiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
motor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
motovilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
motreč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
motriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
motvoz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mozaik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mozeg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mozgov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mozolj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mož samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možakar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mož beseda samostalnik, občno_ime, moški + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
možek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
možnar; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
možev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
možgani samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možganov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
možganski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možnar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mračen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mračiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mračno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mračnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
mrak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mravlja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mravljičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mravljični pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
mravljinčenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
mravljinec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mravljišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mravski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mravljinčji; Pleteršnik
mraz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mraziti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
mrčes samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrčljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nataknjenost; Pleteršnik
mrena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mreti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mreža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrežast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrežasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrežica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrežnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrgoleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrhar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mrhovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrkel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrlič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrmranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrmrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrož samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mršav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtev pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtud samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kap; Pleteršnik
mrtvaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtvec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
mrtvi samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtvičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrtvoud samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
možganska kap; [sskj]
mrva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrvast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
mrvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrvica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
malenkost; SSKJ
mrzel pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
mrzel voda pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
mrzeti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti zoprn; [sskj]
mrziti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražiti; [sskj]
mrzko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzkost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpor; Pleteršnik
mrzlica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzlo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
m-številčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
muca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mucica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
mučenčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mučenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mučenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mučenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mučeniški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
mučeništvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
mučenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mučilo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
mučiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mučno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebela; SSKJ
muja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muka; kontekst
muja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trud; SSKJ
mujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mujo samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
muka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mukati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mula samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mulatka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
multiplikandov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
multiplikator samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mumija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
murenček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
muri samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
murka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kumara; [sskj]
murva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
murvin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
mus. okrajšavagoo300k, IMP
musliman samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
mušelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grmušelj; kontekst
mušica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
muškaplet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
muškatni orešek; splet
muškat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muškaten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muškaten cvet pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
muškatov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mušnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mušter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vzorec; splet
mutast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mutec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nem človek; [sskj]
muzati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muzej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muzeum samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
muzej; kontekst
muzga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
muzika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muzikant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
n samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
n. okrajšavagoo300k, IMP
n.pr. okrajšavaIMP
na medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
na glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabasan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabasati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naberačiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
nabijaje prislov, deležjegoo300k, IMP
nabijajoč prislov, deležjegoo300k, IMP
nabijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabiranje; SSKJ
nabira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabor; SSKJ
nabiraje prislov, deležjeIMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0